Filantropi er ikke nok

Udtjente produkter, der tidligere havnede på deponi eller på forbrændingsanlægget, er i dag råstof til en blomstrende genanvendelsesindustri i Danmark. To af de virksomheder, som har skabt en succesfuld forretning ud af restprodukter, er Tier1 Asset A/S, der renoverer brugte computere, og Genan, som genanvender gummi fra aflagte dæk.

Salgs- og marketingdirektør Martin Chrois fra Tier1 Asset A/S og tidligere udviklingsdirektør Lars Raahauge fra Genan fortæller, hvad der ligger bag succesen for hver deres virksomhed.

Fælles for begge gælder, at de tidligt øjnede muligheden for at omdanne store mængder af restprodukter til nye, værdifulde produkter.

Og selv om genanvendelse giver mening for både klima og miljø, så har det ikke været bærende for nogen af virksomhedernes successer. For hvis ikke produkterne har en høj kvalitet og kan konkurrere på pris, så vil det aldrig blive en succes at genanvende.

Man kan ikke overleve alene på filantropi – det skal også være en god forretning.


Udtjente dæk tilbage på banen
Skruer man tiden 30 år tilbage, var der ikke noget, der hed Genan. Der var til gengæld en regummieringsfabrik og en lang række værksteder i Danmark og Tyskland, som specialiserede sig i dæk.

Én af deres ydelser var regummiering, som går ud på at udskifte gummiet og slidbanerne på dækket. På den måde bliver levetiden på dækket forlænget, og kunderne sparer penge.

”Regummiering er den smukkeste måde at genvende dæk på, for man bruger mest muligt af dækket til det, som det er tiltænkt. På den måde får dækket et ekstra liv, inden det til sidst ender i en genanvendelsesvirksomhed som Genan,” fortæller Lars Raahauge med en passion, der ikke er til at tage fejl af.

Lars Raahauge er tidligere udviklingsdirektør i Genan og er i dag ekstern konsulent for virksomheden, for han har haft svært ved at slippe sit hjertebarn. Han har været vidne til virksomhedens vokseværk siden 1990’erne.


Fra reparationer til neddeling af dæk
I starten af 1990’erne blev det forbudt at deponere dæk i Danmark. Det blev startskuddet til et nyt forretningsområde for Genan: Genanvendelse af råmaterialerne i dæk. I en højteknologisk proces neddeler Genan i dag alle typer af udtjente dæk til de oprindelige bestanddele: gummi, stål og tekstil.

Gummiet bliver lavet til gummigranulat og pulver, som ender i bl.a. underlag til legepladser, skosåler, støjdæmpning – men også i nye dæk. Udover at spare ressourcer på produktionen af nyt gummi, er oparbejdelsen af materialet godt for miljøet og klimaet.

“En losseplads fyldt med gummidæk er utroligt sundhedsfarligt, særligt i et varmt klima. Det tiltrækker en masse skadedyr, for ikke at nævne den enorme brandfare. Antændes det, har man virkelig et problem,” forklarer Lars Raahauge.


Det er ikke nok at være grøn
Ifølge Lars Raahauge er forudsætningen for, at genanvendelse giver mening, at produktet er af høj kvalitet og lever op til eller overgår markedets standarder. Men det kræver store investeringer.

”Der er et stort økonomisk sats forbundet med investering i ny teknologi eller konstruktionen af et anlæg, og det kræver sunde rammer – det kan være EU-lovgivning eller andre politiske initiativer, som fx sikrer en stabil forsyning af et restprodukt,” mener Lars Raahauge og fortæller, at der er langt mere end filantropi bag de fleste grønne virksomheder.

“Mange grønne virksomheder starter med en rigtig god idé, men realiteten er, at underskudsforretninger lukker - en grøn profil er simpelthen ikke nok. Derfor skal det ikke kun være bæredygtig og klimavenligt - det skal også være økonomisk profitabelt,” vurderer Lars Raahauge

”Stabile forsyninger, som kan omdannes til produkter af høj kvalitet og er i stand til at erstatte dyrere nye varer, er den eneste måde, genanvendelsesindustrien kan overleve på,” slutter han.

Brugte computere får nyt liv
Tier1 Asset A/S har givet nyt liv til aflagte computere i over 20 år og er førende i Europa på sit felt – 99 pct. af det udstyr, som kommer ind af døren hos Tier1 Asset A/S bliver enten ”upcycled” eller genanvendt i form af råvarer hos samarbejdspartnere som Stena.

Virksomheden modtager store partier af brugte computere, som gennemgår en grundig renovering; certificeret datasletning, ny processor osv.

Derefter inddeles computerne i tre kategorier, alt afhængig af stand, og bliver prissat herefter. Det sikrer, at computerne kan afsættes til flere forskellige slags kunder. Virksomheden opdagede for 20 år siden, hvor meget IT-affald der blev produceret – og hvor meget, der blev kasseret. Der var ikke mange andre, som håndterede denne værdifulde affaldstype, så derfor besluttede de, at det var den rigtige vej at gå.

”Før i tiden så man affald fra IT-branchen som enormt besværligt at bortskaffe. Der kunne være følsom data på, den kunne være kontamineret, den har farlige affaldsdele osv.

Og hvis den så endda skulle bortskaffes på en miljørigtig måde, ville det være dyrt. Gennem Tier1 Assets håndtering, er IT-affald gået fra at være besværligt til ligefrem at være indbringende for virksomheden – udover at tage os af alt det praktiske, betaler vi selvfølgelig for produktet,” fortæller Martin Chrois, der er salgs- og marketingdirektør i Tier1 Asset A/S.


Value for money
Martin Chrois oplever, at kvalitet og slutbrugerens oplevelse er afgørende for forretningen. En renoveret Tier1 Assetcomputer er rent teknisk fuldt kapabel til langt de fleste Office-brugere samtidig med, at computerens fysiske stand stemmer overens med beskrivelsen og koster en brøkdel af
en ny computer.

”En renoveret computer er ikke kun med til at spare ressourcer gennem en fordobling af dens levetid, men er rent faktisk også i stand til at konkurrere på IT-markedet generelt,” fortæller Martin Chrois, som også oplever, at der heldigvis kommer mere fokus på bærdygtighed.

”Der begynder at komme en form for politisk kapital i dét at være bæredygtig, og som forhåbentlig også snart tæller ITbranchen. Det begynder at blive nævnt i offentlige udbud, at renoverede og genbrugte produkter skal vægtes højt - så det er spændende at følge udviklingen,” siger Martin Chrois, men understreger, at det ikke er nok kun at være bæredygtig. Det skal også være en god forretning.

“Uanset om det er en grøn virksomhed eller ej, skal man hele tiden kunne modstå den trykprøve, der hedder “value for money”.

Man skal kunne sidde med produktet og tænke, at det er en god vare til en god pris - ellers er det ligegyldigt, og forretningens døre vil lukke,” slutter Martin Chrois.

22.04.2024Vestforbrænding

Sponseret

Nyt projekt: bedre sortering af affaldet i etageboliger

15.05.2023Vestforbrænding

Sponseret

Vi er nomineret til DAFs verdensmålspris

16.12.2022Vestforbrænding

Sponseret

Fra madaffald til biogas

27.08.2022Vestforbrænding

Sponseret

Vestforbrænding indsamler rekordstor mængde madaffald

25.01.2022Vestforbrænding

Sponseret

Fremtiden er grøn - og belagt med genbrug

31.10.2021Vestforbrænding

Sponseret

Grøn fjernvarme til flere i Lyngby