Fairtrade er bæredygtighed på flere parametre

Begrebet bæredygtighed klinger i manges øre umiddelbart grønt. Men bæredygtighed rummer flere nuancer. Alle er de lige vigtige, og derfor arbejder Fairtrade med bæredygtighed ud fra både et miljømæssigt-, socialt-, og økonomisk perspektiv.

Bananarbejderen i Den Dominikanske Republik kan virke meget langt væk, når du står i supermarkedet og handler ind til ungernes madpakker eller weekendens smoothies. Men bananarbejderen er tættere på end mange umiddelbart føler - for vi lever i én verden, som vi har et fælles ansvar for.

Det ansvar kan vi være med til at tage i dagligdagen - når vi handler. I supermarkedet stemmer vi nemlig på, hvilken verden vi ønsker at leve i. Her er det dankortet, der agerer stemmeseddel og der er valg hver eneste dag. Med Fairtrade i indkøbskurven stemmer du på en mere bæredygtig verden – både miljømæssigt, socialt og økonomisk.

Miljømæssig bæredygtighed
Hvis vi skal sikre klodens fremtid og brødføde verden, er vi nødt til at passe på miljøet under produktionen af vores mange fødevarer og produkter. Fairtrades miljøfokus tager udgangspunkt i produktionen af nogle af vores mest populære råvarer, såsom bananer og kaffe, og stiller krav om miljøbeskyttelse; fra effektivt vandbrug til måden hvorpå affald håndteres.

Derudover stiller Fairtrade krav til, at dyrkningsmetoderne skal bidrage til at skabe et mere bæredygtigt produktionssystem, hvor biodiversiteten bliver både beskyttet og forbedret. Et eksempel er brug af alternative metoder til at forhindre skadedyr og plantesygdomme, så pesticidforbruget mindskes. Det kan ske ved at introducere såkaldte naturlige fjender til at bekæmpe de skadedyr, der er en trussel for afgrøderne.

For nyligt lancerede Fairtrade – i et bredt internationalt samarbejde – appen ”Pesticides and Alternatives”. Den gør det nemt for bønder og plantageansvarlige at få viden om miljøvenlige metoder til at beskytte deres afgrøder.

Social bæredygtighed
Mange af de bønder og arbejdere, der dyrker råvarerne til vores mad, har ikke råd til at forsørge deres egne familier. Grundstenen i Fairtrades arbejde er at styrke disse mennesker gennem handel, så de kan tjene en løn, de kan leve af – en leveløn.

Med leveløn menes, at bønder og arbejdere skal være i stand til at leve et anstændigt liv, hvor de har råd til et ordentligt sted at bo, adgang til rent drikkevand, næringsrig mad, sundhedspleje og skolegang til deres børn.

Ligesom naturen ikke skal overbelastes af produktionen, gælder det samme for bønderne og arbejderne. Kort sagt; der skal være fair arbejdsvilkår. Det indebærer blandt andet sikkerhed på arbejdspladsen i form af sikkert produktionsudstyr og det nødvendige beskyttelsesudstyr, hvor der er behov for det.

Men passer vi ikke på miljøet og biodiversiteten, kan det ende med, at bønder og arbejdere slet ikke kan dyrke deres afgrøder og det har både betydning for os, i vores del af verden, og for bønder og arbejdere i syd, hvor det i værste fald kan betyde, at de mister deres livsgrundlag, da mange er afhængige af deres råvareproduktion.

Økonomisk bæredygtighed
Det er vigtigt, at vi tager hensyn til både mennesker og natur i produktionen af vores varer. For når det er profitabelt for småbønder og arbejdere i syd at dyrke deres afgrøder, samtidig med at omkostningerne for en bæredygtig produktion bliver dækket, bliver de i stand til at brødføde sig selv – og netop det er en væsentlig del af Fairtrade arbejde.

Fairtrade er ikke et kunstigt åndedræt eller et plaster på problemerne – Fairtrade er hjælp til selvhjælp. Det betyder, at bønder der sælger deres råvarer på Fairtrade-vilkår tjener en mindstepris og arbejderne bliver betalt en mindsteløn for deres arbejde. På den måde fungerer Fairtrade som et økonomisk sikkerhedsnet for bønder og arbejdere og det skaber stabilitet og forudsigelighed, selv når verdensmarkedsprisen falder, på den råvare de dyrker.

Foruden mindstelønnen og mindsteprisen, optjener kooperativer og plantager også en såkaldt Fairtrade-bonus. En ekstra sum penge, som de kan investere i at forbedre lokalsamfundet og deres produktion; de kan f.eks. gøre infrastrukturen bedre, bygge en skole til landsbyens børn eller omlægge til økologisk produktion. Alt sammen forbedringer, der er med til at skabe et bæredygtigt samfund hele vejen rundt.

Du kan gøre en forskel
I Danmark kan vi være med til at gøre verden mere bæredygtig gennem de valg, vi hver dag træffer i supermarkedet. Når du vælger Fairtrade-mærkede produkter forkæler du nemlig ikke blot dig selv med lækre produkter, du er også med til at gøre en forskel for både mennesker og miljø.

01.02.2024Fairtrade Mærket

Sponseret

Fairtrade og Lidl går sammen: Det behøver ikke at være dyrt eller svært at handle ansvarligt

28.09.2023Fairtrade Mærket

Sponseret

Kampagne: Fairtrade-mærket tager hensyn til både mennesker og miljø

05.07.2023Fairtrade Mærket

Sponseret

Ny analyse: Forbrugerne har taget Fairtrades miljøindsats til sig

09.06.2023Fairtrade Mærket

Sponseret

Fairtrade-mærket vækstede i 2022 trods et svært marked

01.03.2023Fairtrade Mærket

Sponseret

Forbrugerne skal gøre verdensmål til hverdagsmål med Fairtrade-mærket

14.02.2023Fairtrade Mærket

Sponseret

Køb Valentine's-roserne i dit lokale supermarked – det er bedre for både mennesker og miljø