Første eventsted i Danmark certificeret bæredygtigt efter ISO 20121

Hvad indebærer en certificering efter ISO 20121, og hvorfor har vi i AKKC valgt netop denne standard?

AKKC er et af Skandinaviens største og mest fleksible eventsteder og har over 500.000 besøgende om året..

I efteråret 2017 blev Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) certificeret efter den internationale standard ISO 20121 for bæredygtige events – som det første og pt. eneste eventsted i Danmark. Det betyder, at vi har et skabt et ledelsessystem, som sikrer en systematiseret tilgang til bæredygtighed i AKKC samt en konstant forbedring af vores bæredygtighedsperformance. Vi forpligter os samtidig til, at der foretages årlige gennemgange af vores system af en objektiv tredjepart, som skal sikre, at vi fortsat lever op til ISO 20121-standardens krav for ledelsessystemer til bæredygtige events.

Hvorfor har vi valgt ISO 20121 fremfor andre kendte mærkeordninger og certificeringer såsom Svanemærket og Green Key?

I AKKC afvikler vi mellem 1600-1700 arrangementer om året, og derfor har vi brug for et system, som gør det muligt for os, at sikre en ensartet ledelse inden for vores tre forretningsområder; Møder & Kongresser, Messer & Udstilling og Musik & Teater. ISO 20121-standarden for bæredygtige events vejleder om, hvordan man opbygger et ledelsessystem, som efterlever de krav standarden stiller, og i AKKC hjælper dette ledelsessystem os med at holde et kontinuerligt fokus på bæredygtighed på alle niveauer i organisationen.

Da vi har valgt at arbejde med ordet bæredygtighed i sin brede forstand, hvor det udover miljø også inkluderer et hensyn til mennesker/samfund og økonomi, mener vi også, at netop ISO standarden for bæredygtige events var det rette valg for AKKC. Vi arbejder i høj grad også med den menneskelige del, og derfor ønskede vi et system, som favner denne del i samme omfang som det miljømæssige, hvilket ISO 20121 hjælper os med.

Hvad var vores første skridt i certificeringsprocessen?

Vi startede med at ansætte og allokere flere ressourcer for at sikre et vedvarende fokus i AKKC’s hverdag på bæredygtighed. Det indebar bl.a., at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle skubbe på internt for at udbrede den bæredygtige dagsorden. Der blev brugt en del tid på at definere, hvad bæredygtighed betød for os, hvordan vi kunne forbedre os på området, og hvad en potentiel certificering ville have af indflydelse på vores arbejde samt hvilken betydning det ville få for vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere. 

Dette arbejde medførte, at vi fik udarbejdet AKKC’s Bæredygtighedspolitik, som vi efterfølgende dedikerede meget tid på at få kommunikeret ud i organisationen til alle medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder, leverandører osv.

Hvad er vores mål med bæredygtighedsarbejdet?

I AKKC ønsker vi at:

·         præge samfundet til en mere bæredygtig adfærd

·         skabe mere bæredygtige arbejdsgange

·         gøre vores fysiske rammer mere bæredygtige

I dag opfylder vi disse mål ved bl.a. at købe vindmøllestrøm, affaldssortere og genbruge. Derudover arbejder vi løbende med at reducere vores forbrug af vand, varme og el med henblik på at mindske vores klimaaftryk. Det gør vi, fordi vi er bevidste om, at vores forbrug af ressourcer påvirker det lokale såvel som det globale klima.

Vi samarbejder med flere bæredygtige organisationer og virksomheder og deltager i netværk med fokus på bæredygtig erhvervsudvikling. Vi har desuden stor fokus på medarbejderinvolvering og holder løbende møder med alle medarbejdergrupper for at få inputs til, hvordan vi kan forbedre os.

Hvad har vi fået ud af arbejdet indtil videre?

Vi oplever i høj grad positiv feedback fra kunder og husets gæster og styrkede relationer til andre organisationer og institutioner, som arbejder bæredygtigt. Bæredygtighedsarbejdet har også åbnet op for nye forretningsudviklingsmuligheder, og vores ledelsessystem er med til at sikre, at vi håndterer risici, før de bliver til et problem.

Vores genbrugsevents, hvor vi involverer lokalsamfundet og tilbyder dem brugte duge, tæpper og møbler, har genereret meget positiv feedback og opbakning fra vores kunder, brugerne af vores hus og naturligvis også lokalsamfundet selv.

Vi oplever, at møde- og kongreskunder sætter stor pris på vores arbejde med bæredygtighed i rollen som evensted, koordinator og rådgiver, da de har mulighed for at bruge det til at booste deres egen bæredygtighedsprofil.

Derudover har vi erfaret, at vi, ved at gøre vores bæredygtighedsarbejde mere synligt i huset, er med til at give vores gæster og kunder en anderledes og positiv oplevelse i huset.

Alt i alt har bæredygtighedsarbejdet indtil videre kun været en meget spændende og lærerig oplevelse, og vores lyst til at arbejde videre og udvikle os som virksomhed er derfor kun blevet større.

08.02.2024Aalborg Kongres & Kultur Center

Sponseret

AKKC er klar med nyt klimaregnskab

05.09.2023Aalborg Kongres & Kultur Center

Sponseret

AKKC sætter trivsel på dagsordenen med ny konference

03.08.2023Aalborg Kongres & Kultur Center

Sponseret

Besøgende fra hele verden sætter kurs mod Aalborg

27.02.2023Aalborg Kongres & Kultur Center

Sponseret

Privatchauffør ud og hjem?

26.01.2023Aalborg Kongres & Kultur Center

Sponseret

Sort bælte i grøn omstilling

19.01.2022Aalborg Kongres & Kultur Center

Sponseret

Stærke partnere skaber nyt forum for forretningsmuligheder i den grønne omstilling