Få gratis hjælp og rådgivning til de grønne indkøb

Er du ansat i en offentlig institution, der godt kunne bruge rådgivning til at tænke flere miljøkrav ind i udbud? Eller har I behov for på anden vis at klæde organisationen på til at fremme cirkulær økonomi og grøn omstilling gennem jeres indkøb?

Så er der gratis hjælp at hente hos Miljøstyrelsens ”Rejsehold for Grønne og Cirkulære Offentlige Indkøb”. 

Fremt til sommeren 2020 vil Rejseholdet levere 10 gratis forløb med workshops og rådgivning om grønne og cirkulære indkøb.

Alle offentlige institutioner kan søge om at få rådgivning, og hvert forløb vil blive skræddersyet til den enkelte deltagers konkrete behov. Bemærk at fristen for ansøgninger er fredag den 15. november.

De ti udvalgte deltagere vil få den nyeste viden om best practice og om de muligheder, der er for at tage miljøhensyn i udbud. Samtidig vil I få specifikke værktøjer til at organisere og arbejde med grønne og cirkulære indkøb i netop jeres organisation.

Hjælp til at gøre det abstrakte konkret

Det er ikke først gang, at et rejsehold tilbyder rådgivning om grønne indkøb til offentlige institutioner. Det nuværende rejsehold bygger således videre på de erfaringer, som Miljøstyrelsen fik med Rejsehold for Grønne Indkøb i 2016 og 2017.

Dengang fik i alt 16 offentlige institutioner gratis rådgivning om grønne indkøb, herunder kommuner, regioner, statslige institutioner og offentlige virksomheder.

Blandt deltagerne var Region Midtjylland, som stod med et svært indkøbsdilemma:

“Det kan være enormt svært at tænke totalomkostningsberegninger og miljø ind i offentlige udbud, fordi der er så mange faktorer, der skal tænkes med, og det bliver meget abstrakt. Man har fokus på her-og-nu besparelser frem for totalomkostningsberegninger og springer let hen over det miljømæssige”, fortalte sundhedsfaglig konsulent Kristina Lund Søgaard dengang om udgangspunktet for samarbejdet med Rejseholdet.

Efter endt forløb fik regionen brugbare redskaber til deres indkøb fremadrettet:

”Vi har fået en metode til at lave totalomkostningsberegning, som vi kan bruge til andre produkter - fx engangstøj. Det var vores vigtigste udbytte, at vi har fået et redskab, vi kan bruge fremadrettet. Og det er ikke noget, man bare kan tage på kursus i”, forklarer Kristina Lund Søgaard.

En driver for grøn omstilling

Målet med rejseholdets rådgivningsforløb er at styrke offentlige institutioner i arbejdet med grønne og cirkulære indkøb. Dermed håber Miljøstyrelsen at få endnu flere med på den grønne indkøbsbølge og blandt andet øge efterspørgslen efter grønne produkter og tjenesteydelser.

For Birgitte Schleemann, civilingeniør i Aalborg kommune, var deltagelsen i det første Rejsehold i 2016 motiveret af udsigten til den store effekt, grøn omstilling kan have for kommunen generelt: 

”Det offentlige har en stor købekraft. Hvis vi begynder at købe mere bæredygtigt og cirkulært, hvilket er helt i tråd med kommunens bæredygtighedsstrategi og byrådets fokusområde, så er vi en stor driver for den grønne omstilling. Det vil medføre betydeligt flere arbejdspladser og styrke vores økonomi”, fortæller Birgitte Schleeman.

Med et samlet årligt budget på omkring 300 milliarder kroner, er der al mulig grund til at guide de offentlige indkøb i en grønnere og mere cirkulær retning.

Ved at få flere til at stille miljø- og klimakrav i indkøb og udbud og tænke i nye udbudsformer, øges muligheden for at fremme cirkulær økonomi og styrke den grønne vækst – til glæde for både miljø, klima og pengepung.

Hvordan ansøger man?

Alle offentlige institutioner har mulighed for at søge om at komme med i et af Rejseholdets gratis rådgivningsforløb.

Ansøgning skal ske via Rejseholdets hjemmeside indtil den 15. november 2019. De udvalgte deltagere vil få nærmere besked efter tilmeldingsfristen.

Det kan man få hjælp til

Rejseholdets rådgivning vil som udgangspunkt tage afsæt i de konkrete behov, som hver deltager har. Som inspiration til, hvad man kan få rådgivning om, er der udarbejdet rådgivningspakker på syv områder: 1) Cirkulære indkøb, 2) Fastsæt de rette miljøkriterier, 3) Innovative partnerskaber og indkøb af innovative løsninger, 4) Fra politik til praksis, 5) Udbudsmetoder, 6) Total cost of ownership – TCO og 7) Kontraktstyring og –opfølgning.

Læs mere om rådgivningspakkerne her.

***

Fakta om Rejseholde for Grønne og Cirkulære Indkøb

Rejseholdet er udviklet som led i Strategi for Cirkulær Økonomi.

Rejseholdets rådgivningsforløb finder sted i perioden fra november 2019 til juni 2020, og der er kapacitet til rådgivningsforløb for ti offentlige institutioner.

Rådgivningen udføres af konsulenter fra PlanMiljø i tæt samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel, FalckEkdahl og Innoba.

06.06.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Ny EU-lovgivning skal beskytte skove og biodiversitet under pres: Er din virksomhed forberedt?

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Key insights: The OECD – OCDE Forum on due diligence in the garment and footwear industry

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

CSRD sikrer handling og troværdighed

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Det bliver lovpligtigt for EU’s største virksomheder, at udvise due diligence

15.02.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Nomineret til Verdens Bedste Indkøber i 2023

16.11.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Region Midtjylland kåret som ’Verdens Bedste Indkøber 2023’