EU vedtager nyt direktiv om ikke-finansiel rapportering

EU har netop vedtaget et længe ventet direktiv om rapportering af ikke-finansielle oplysninger i virksomheders ledelsesberetning. Med direktivet skal de største virksomheder i EU i fremtiden rapportere om deres miljømæssige og sociale påvirkning.

28.04.2014

Sponseret

Deloitte

Fra 2016 pålægger det nye EU-lovkrav omkring 6.000 større virksomheder i Europa at rapportere om politikker, risici og resultater indenfor miljø og sociale områder, herunder arbejdstager- og menneskerettigheder, anti-korruption, og mangfoldighed i bestyrelsen. Det primære formål med det nye direktiv er at forbedre gennemsigtighed, relevans, konsistens og sammenlignelighed af ikke-finansielle oplysninger, og det ses derfor som et skelsættende skridt i retning af integreret rapportering.

”Vedtagelsen af direktivet skal ses som et tegn på den stigende internationale forventning til virksomheders redegørelse for, hvordan de driver en ansvarlig forretning”, mener Helena Barton, Partner hos Deloitte Sustainability.

Lighedspunkter med dansk lovgivning
EU-direktivet har en række ligheder med den danske Årsregnskabslov § 99 a og 99 b, der pålægger større danske virksomheder at rapportere om CSR-politikker, handlinger og resultater, samt om mangfoldighed i virksomhedens forskellige ledelseslag. På grund af § 99 a og 99 b, vil effekten af EU’s vedtagelse, som det ser ud nu, ikke nødvendigvis have så stor en betydning for danske virksomheders rapportering. Dog stiller det nye direktiv f.eks. også krav til rapportering om virksomheders indsats ift. bekæmpelse af korruption, hvilket i dag ikke er et krav i den danske lovgivning. Det skal danske virksomheder derfor tage højde for fremover.

Der forventes retningslinjer fra EU-Kommissionen for, hvordan virksomheder skal rapportere under det nye direktiv inden for de næste to år. Men allerede nu opfordrer Kommissionen virksomheder til at bruge de anerkendte rammeværk, såsom Global Reporting Initiative, UN Global Compact, UN Guiding Principles, OECDs retningslinjer eller ISO 26000, når de ikke-finansielle oplysninger skal rapporteres.

Du kan læse mere om EU-direktivet her

21.11.2022Deloitte

Sponseret

Supply Chain Sustainability – How to ensure real progress?

07.11.2022Deloitte

Sponseret

En fjerdedel af verdens arbejdskraft er truet af klimaforandringer

22.10.2022Deloitte

Sponseret

Join Deloitte’s Supply Chain Panel

15.04.2019Deloitte

Sponseret

Nyt innovationsprogram for SMVer skal udvikle bæredygtige løsninger med afsæt i 3D-print

26.03.2019Deloitte

Sponseret

How can you implement the SDGs in your business?

20.03.2019Deloitte

Sponseret

Råd til en vellykket ansættelse af flygtninge på din arbejdsplads