Etisk Handel 2020: Stigende forventninger til arbejdet med bæredygtighed

NY PUBLIKATION: Med Etisk Handel 2020 tegner vi et portræt af et Danmark, hvor etisk handel er prioriteret højere end nogensinde, samtidig med, at der er stigende forventninger og krav til virksomhedernes arbejde med ansvarlige værdikæder.

Forsidebillede.

Otte ud af ti af Dansk Initiativ for Etisk Handels (DIEHs) medlemsvirksomheder angiver, at bæredygtighed generelt er et prioriteret område. Men det er ikke kun virksomheder, der rykker. Flere aktører over en bred kam - offentlige instanser, civilsamfundsorganisationer, brancheorganisationer og fagbevægelsen – har for alvor taget bæredygtighed til sig, og det er med god grund, for der er stigende forventninger fra flere sider.

Rapporten er baseret på data indsamlet af Dansk Initiativ for Etisk Handel inden corona-krisen. Rapporten tager således ikke højde for de ændringer, der måtte være sket siden, men er en vigtig baseline for det momentum for ansvarlig handel og bæredygtig udvikling, der var skabt, inden COVID-19 ramte. Rapporten viser blandt andet, at samtlige af DIEHs virksomhedsmedlemmer oplever stigende forventninger fra både medarbejdere og kunder.

Spot på hele værdikæden

Rapporten viser også, at danske varer og forbrug har et aftryk i verden. Knap ni ud af ti af DIEHs medlemsvirksomheder har leverandører i Asien, mens tre ud af ti sourcer fra Latinamerika. Samtidig angiver fire ud af ti, at de samarbejder med mere end 1000 leverandører.

Dertil er fokus på risici i værdikæden også blevet mere nuanceret. Adspurgt om, hvor i værdikæden medlemmerne ser de største udfordringer, peges nu på flere risikoområder: Udover produktions- og forarbejdningsleddet, der topper som det mest riskofyldte led i leverandørkæden, peger flere medlemmer også på råvareudvinding, primær produktion (fx landbrug og fiskeri), transport samt forbrug og bortskaffelse som fokusområder i arbejdet for ansvarlige værdikæder.

Listen af fokusområder inden for etisk handel, som DIEH medlemmer primært arbejder med, spænder vidt: Klima og energi (73%), arbejdsmiljø (79%), leveløn (65%), cirkulær økonomi (61%) og foreningsfrihed (57%) er emner, der topper listen.

Generelt har både virksomheder og forbrugere mere fokus på miljø og klima end tidligere, når vi taler etisk handel. Men også mange andre problematikker som for eksempel dyrevelfærd, plast, diskrimination, afskovning og ansvarlig skat fremhæves som vigtige fokusområder.

Med corona-krisen er behovet for at sikre ansvarlige værdikæder kun blevet endnu tydeligere. Den måde, hvorpå krisen har påvirket hele værdikæden, har med fuld styrke vist, hvor indbyrdes afhængige vi er af hinanden på globalt plan, og dermed også understreget det ansvar, vi har for produktionsforholdene i yderste led.

Menneske- og arbejdstagerrettigheder fortsat under pres

Mens der internationalt er taget markante skridt inden for bæredygtighed, er et vigtigt opmærksomhedspunkt, at arbejdstager- og menneskerettigheder fortsat under markant pres i globale værdikæder. Ifølge verdens største sammenslutning af fagforeninger, ITUC, steg presset på arbejdstager- og menneskerettigheder i 2019 sammenlignet med tidligere år, og med corona-krisen i 2020 kan man frygte, at presset i disse måneder stiger yderligere. 

Etisk Handel 2020 viser, at det inden covid-19 gik den rigtige vej med prioriteringen af etisk handel – men også at der på en række områder er lang vej endnu.

Sammen med vores medlemmer vil vi arbejde for at videreføre og styrke det gode momentum for mere ansvarlige og klimavenlige værdikæder, som 2019 pegede henimod. Vi vil arbejde for værdikæder, der er med til at sikre stabilitet og tryghed globalt. Værdikæder, der sikrer anstændige jobs og et miljø og klima i balance – og som kan være robuste i krisetid. Det er et historisk vigtigt projekt.

For femte år i træk udgiver DIEH denne årlige rapport, der tager temperaturen på etisk handel blandt vores medlemmer. Rapporten er baseret på DIEHs årlige medlemsrapportering såvel som oplysninger fra danske og internationale rapporter mm. Rapporten undersøger blandt andet, hvad der driver DIEH-medlemmer i deres arbejde med etisk handel, og hvordan de implementerer og måler deres meget forskellige indsatser.
For oplysninger om Etisk Handel 2020, kontakt Janine Dortmundt på jd@dieh.dk.

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Key insights: The OECD – OCDE Forum on due diligence in the garment and footwear industry

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

CSRD sikrer handling og troværdighed

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Det bliver lovpligtigt for EU’s største virksomheder, at udvise due diligence

15.02.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Nomineret til Verdens Bedste Indkøber i 2023

16.11.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Region Midtjylland kåret som ’Verdens Bedste Indkøber 2023’

29.09.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Due diligence: Selv en lille virksomhed kan gøre en stor forskel