ESG og social ansvarlighed: Sådan tager I de nødvendige skridt

Et lille bogstav der kan gøre en stor forskel for mennesker og samfund. Social ansvarlighed er hvad der gemmer sig bag S’et i ESG. Men hvad betyder socialt ansvar egentligt, hvordan kan I rapportere på området, og hvad kan arbejdet med det vigtige bogstav betyde for din virksomhed? Det ser vi nærmere på i denne artikel.

PR foto Rambøll.

Der er et stort overlap mellem begreberne CSR og ESG, men der er også afgørende forskelle. Den store forskel er ESG’s fokus på at skabe transparens for en specifik målgruppe, nemlig investorerne.

På baggrund af bl.a. øget politisk fokus og tiltag som EU-taksonomien, en mulig social taksonomi, SFDR og et forestående direktiv om ”Corporate Sustainability Due Diligence” er investorernes fokus på virksomheders sociale ansvarlighed øget kraftigt i de seneste år. Det betyder, at danske virksomheder kan drage fordel af at både forstå og arbejde med S’et i ESG.

Senest har Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union præsenteret, hvert deres bud på et Corporate Sustainability Due Diligence direktiv.

”Direktivet skal munde ud i fælles regler for større virksomheders arbejde med ansvarlig virksomhedsadfærd. Og det vil gælde for alle medlemslande. Det gør det blot endnu mere oplagt at komme i gang med eller øge fokus på virksomhedens sociale ansvar – for området vil få langt mere bevågenhed i fremtiden.” siger Thomas Trier Hansen fra Rambøll, én af landets fremmeste eksperter i ansvarlig virksomhedsadfærd.

Fra forståelse til handling
I en ESG-sammenhæng må virksomheders sociale ansvar tage udgangspunkt i OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

Med de retningslinjer som baseline, vil det blive et lovkrav for en stor del af de danske virksomheder at rapportere om deres sociale indvirkninger af samfundet. For den første gruppe virksomheder vil det allerede gælde fra finansåret 2024.

Uanset om man er omfattet af de nye regler eller ej, kan det have stor betydning for virksomheden at kunne påvise ens sociale indvirkninger. En mindre virksomhed der ikke er omfattet af reglerne, kan fx have fordel af rapportering, hvis virksomheden fungerer som underleverandør til en større virksomhed, der skal dokumentere, at den lever op til de gældende retningslinjer. Det gør det vigtigt at forstå det marked, som virksomheden er i, og handle derefter.

Fokus på 3 trin og forretningsmodellen
I store træk handler ESG om at skabe transparens og dokumentere, hvad virksomheden gør og ikke gør. Det kan derfor være svært at sige, hvornår en virksomhed har gjort nok for at dokumentere deres arbejde og hvornår man er fuldt compliant.

Thomas Trier Hansen råder virksomhederne til at se på tre trin og dertil give forretningsmodellen et grundig eftersyn.

S'et i ESG

S'et i ESG sætter fokus de sociale forhold, der gør sig gældende i en virksomhed OG de sociale forhold virksomheden har indvirkning på.

Det kan være, hvordan virksomheden respekterer menneskerettigheder, sikrer et sundt arbejdsmiljø, og om virksomheden benytter leverandører eller har andre forretningsforbindelser, der lever op til gældende standarder og virksomhedens egne værdier.

Et fokus på mangfoldighed, lighed og inklusion ligger også under S’et i ESG.

De tre først trin mod dokumenteret socialt ansvar:

Trin 1: Udarbejd en politik
Det første en virksomhed bør gøre er at udarbejde en politik, der forpligter den til at respektere internationalt anerkendte menneskerettigheder, herunder også arbejdstagerrettigheder. Politikken bør også beskrive, hvordan virksomheden agter at arbejde med ansvarlig virksomhedsadfærd. Uden en politik der er underskrevet af virksomhedens ledelse, er det svært at integrere arbejdet med ansvarlig virksomhedsadfærd i hele organisationen. Når virksomheden har en formuleret sin forpligtelse, vil politikken skulle indarbejdes i organisationen for at sikre at virksomheden kan implementere forpligtelsen.

Trin 2: Vurdering af virksomhedens indvirkninger
Planlæg og udfør en vurdering af virksomhedens mulige og aktuelle indvirkninger på S’et i værdikæden. Herunder skal der også ses på, hvilken relation virksomheden har til indvirkningen, da det har betydning for karakteren af den opfølgning, der skal være.

Vurderingen er central for at forstå, hvilke processer og redskaber virksomheden har eller har brug for for at kunne håndtere de forskellige indvirkninger, og hvilke data der er nødvendige for at kunne dokumentere arbejdet med indvirkningerne. Oven i det vil vurderingen have betydning for den handleplan, der er nødvendig for at kunne følge op på vurderingen.

Trin 3: Vær transparent overfor interessenter
Offentliggør virksomhedens væsentligste indvirkninger som resultat af vurderingen. Og vis også hvordan virksomheden agter at håndtere sine indvirkninger. På den måde kan interne og eksterne interessenter få et indblik, i hvilke indvirkninger og hvilket beredskab virksomheden har.

Da reel inddragelse af interessenter er et gennemgående element i forventningerne til virksomheders arbejde med S’et, er det en god ide at forstå, hvem der reelt er interessenter og tidligt have udarbejdet nogle principper for inddragelsen.

Udover de tre trin opfordrer Thomas Trier Hansen også virksomhederne til at give deres forretningsmodel et eftersyn. Forretningsmodellen kan til tider have en negativ indvirkning på mulighederne for at leve op kravene om, at virksomheden skal agere socialt ansvarligt.

”Du kan have de bedste intentioner med social ansvarlighed og levere godt på dokumentation og data, men baserer din forretningsmodel sig på elementer, der i sig selv kan medføre negative indvirkninger på S’et, så må du forstå dem for kunne håndtere dem. Ellers får du mere end svært ved at nå brugbare målsætninger,” siger Thomas Trier Hansen.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: ESG Compliance - hvordan tæmmer man monsteret?

Hvad kan virksomheder gøre for at komme i mål med ESG-compliance – og hvem kan hjælpe med at få det til at ske? Vi ser på compliance i bred forstand, men har særligt fokus på CSRD.

18.04.2024Rambøll A/S

Sponseret

Hektisk start for nyt CSRD-værktøj

24.01.2024Rambøll A/S

Sponseret

Endelig et CSRD-værktøj til SMV'erne

30.11.2023Rambøll A/S

Sponseret

Rambøll-ekspert fylder rundt

04.10.2023Rambøll A/S

Sponseret

Rambøll Management Consulting har branchens bedste brand

12.06.2023Rambøll A/S

Sponseret

ESG og social ansvarlighed: Sådan tager I de nødvendige skridt

12.06.2023Rambøll A/S

Sponseret

ESG-værktøjskassen: Dobbelt væsentlighed og CSRD