ESG-dokumentation: Hvad pokker gør jeg lige?

71 % af danske virksomheder tager allerede et socialt ansvar, konkluderer en analyse af Cabi. Krav fra EU-direktivet CSRD gør, at danske virksomheder snart også skal kunne dokumentere deres bæredygtighed, herunder deres sociale engagement. Men hvordan?

Mange små og mellemstore virksomhed vil allerede i dag kunne styrke S’et i deres ESG-score, hvis de kan dokumentere det, de gør..

22.09.2023

Sponseret

CABI

I Simply Cookings kantiner er det ikke kun maden, der er lavet med bæredygtig omtanke. Kantinefirmaets rekrutteringsstrategi er også social bæredygtig, da mange af Simply Cookings medarbejdere kommer fra kanten af arbejdsmarkedet. Bag kantinedisken vil man fx kunne møde tidligere kriminelle, personer med psykisk handicap, fleksjobansatte og lignende.

”Vi ser folk, hvor de er, og gør dem til medarbejdere fra dag 1. Uanset om de skal i praktik eller skal ud og arbejde for os. Det har vi gjort i snart 6 år, fortæller Martin Haugaard, ejer af Simply Cooking.

Sidste år vandt Simply Cooking CSR People Prize 2022 for sit store sociale ansvar. Ifølge Martin Haugaard er det en pris, der forpligter. Virksomheden har et mål om, at 25 % af deres medarbejdere skal komme fra kanten af arbejdsmarkedet. Et mål, som Simply Cooking også kan bruge, når de skal fortælle kunder og investorer om deres sociale ansvarlighed.

”For mig er det først og fremmest ”hjertet på det rette sted”, der gør det. Men kravene fra vores kunder bliver også større og større. De efterspørger tal på, hvordan vi konkret tager et socialt ansvar. Udfordringen med at dokumentere er, at det er en ekstra opgave oveni. Hvem skal lige gøre det og hvordan?” siger Martin Haugaard.

Mange SMV’er vil i dag kunne score højt på S’et i ESG

ESG (Environmental, Social and Governance) er efterhånden et velkendt begreb i de fleste virksomheder, der arbejder målrettet med en bæredygtige omstilling. S’et i ESG favner bredt, og en væsentlig del handler om social ansvarlighed, fx at gøre noget ekstra for dem, der har nogle udfordringer med i bagagen.

Ligesom Simply Cooking tager mange virksomheder allerede et socialt ansvar som en naturlig del af deres forretningsstrategi. En analyse af videnshuset Cabi viser, at 71 % af danske virksomheder inden for de seneste tre år har ansat eller gjort noget særligt for at fastholde en medarbejder, der ellers ville have svært ved at finde plads på arbejdsmarkedet.

”For mange virksomhedsledere er det en selvfølge at sørge for sine medarbejdere og håndtere de udfordringer, der opstår. Mange små og mellemstore virksomheder vil i dag kunne score højt på S’et i ESG, hvis de begynder at dokumentere, hvad de gør,” forklarer Ea Nielsen, souschef hos Cabi, og fortsætter:

”Cabi er hvert år i kontakt med over 700 virksomheder. Vi kan i den grad mærke, at ESG-dokumentation fylder hos de danske SMV-ledere. Og det gør bekymringen for en ny administrativ byrde også, men det gælder om at starte i det små. Fx se på, hvor mange man har ansat i samarbejde med jobcenteret”.

Flere niveauer af dokumentation

Kravene om ESG-dokumentation sker, pga. EU’s direktiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Direktivet retter sig mod virksomheder med +250 ansatte og vil blive løbende indfaset.

Mange store virksomheder er allerede begyndt at efterspørge data fra deres underleverandører. Leverandørernes tal, fx på hvor mange de har ansat fra kanten, vil nemlig også kunne tælle med i de store virksomheders nøgletal på ESG.

Reelt skal stort set alle virksomheder kunne levere data på ESG. Mange SMV’er er en del af leverandørkæden, og det er derfor også væsentligt for deres forretning at kunne understøtte kravene. SMV’er har dog ikke samme kapacitet til at imødekomme kravene, som store virksomheder har. Ea Nielsen maner dog til bero.

”Der er ikke direkte krav til SMV’erne om, hvordan de skal dokumentere. ESG-dokumentation kan ske på flere niveauer. Man kan starte på et basisniveau, hvor man indhenter data, der ligger lige for. Man kan også sigte højt og fx gå efter at blive certificeret inden for den nye standard DS 5001, der handler om ligestilling og diversitet på arbejdspladsen. Det gælder om at finde det leje, der er passende og så bygge på,” forklarer Ea Nielsen.

Samarbejder din virksomhed fx med jobcenteret, kan du allerede nu med få klik i Vitas finde tal på, hvor mange du har i praktik, løntilskud og fleksjob. Og i ledelsesrapporten er der sandsynligvis allerede tal om sygefravær, herunder langtidssyge, §56-refusion, personaleomsætning o. lign.

De fleste starter med E’et, når de skal dokumentere deres ESG-indsats. Mange har ikke fået øje på, at de også kan dokumentere S’et i ESG. De fleste virksomheder gør jo allerede en del på den sociale dimension, men mangler måske at dokumentere det systematisk. Som udviklingen er nu, er man nødt til at være fremme i skoene, ellers risikerer man at sakke bagud i konkurrencen,” afslutter Ea Nielsen.

Skabelon til dokumentation af S’et i ESG

På Cabis hjemmeside er der en gratis skabelon til at sætte ord og tal på virksomheders sociale ansvarlighed. Inden for S’et i ESG er der otte centrale områder, som kan være udgangspunktet for virksomheders dokumentation af deres sociale ansvarlighed. Man kan udvælge, hvilke af de otte områder der er mest relevante for ens virksomhed og starte sin dokumentation derfra.

I skabelonen kan man både beskrive virksomhedens nuværende indsats, tal for indsats og målsætningerne for den givne indsats. Fx kan tal fra ledelsesrapporten indsættes i skabelonen, og så er man i gang

Find skabelon

Fakta om EU-direktivet CSRD:
De nye regler fra direktivet bliver løbende indfaset for regnskabsår, der begynder:

  • 1. januar 2024 for børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte
  • 1. januar 2025 for børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder med mere end 250 ansatte
  • 1. januar 2026 for små børsnoterede virksomheder.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

22.09.2023CABI

Sponseret

ESG-dokumentation: Hvad pokker gør jeg lige?

13.09.2023CABI

Sponseret

Her er vinderne af CSR People Prize 2023

05.07.2023CABI

Sponseret

Nominerede til CSR People Prize 2023: Seks frontløber virksomheder, der gør en forskel for arbejdsmarkedets mest udsatte

16.06.2023CABI

Sponseret

8 sociale nøgletal, der styrker din ESG-score i dag

16.06.2023CABI

Sponseret

Scor højt på socialt ansvar – og få en konkurrencefordel

Virksomheder kan allerede nu score højt på S’et i ESG

12.06.2023CABI

Sponseret