Erhvervslivet skal sikre retning i mødeturismens bæredygtige omstilling

Nyetableret nationalt Sounding Board bestående af syv af de mest ambitiøse erhvervs- og mødeturismevirksomheder, skal sikre, at MeetDenmarks bæredygtighedsplan realiseres i tæt samspil med erhvervslivet.

Sounding boardets medlemmer.

Møde- og erhvervsturismen i Danmark har fået en ny ambitiøs bæredygtighedsplan, udarbejdet af MeetDenmark, som er Danmarks nationale udviklingsselskab for møde- og erhvervsturismen. For at sikre at branchen får mest mulig værdi af planens 11 initiativer, har MeetDenmark netop etableret et nationalt Sounding Board, som i de kommende år blandt andet vil fungere som sparringspanel.

Med om bordet er en række af landets fremmeste erhvervsturismevirksomheder, der skal hjælpe med best practices og sætte ekstra skub på den bæredygtig omstilling i erhvervs- og mødeturismen. Medlemmernes opgave er at bringe deres viden i spil og bidrage til at sikre, at branchen går i den rette bæredygtige retning de kommende år. Blandt andet Scandic Aarhus City, Bellagroup og Aalborg Kongres & Kultur Center har plads i boardet.

”Det er fantastisk, at vi har fået så mange dygtige folk med ombord. Det er en afgørende forudsætning for bæredygtighedsplanens succes, at indsatserne designes, så flest mulige virksomheder får gavn af dem, og vi er sammen om at løfte erhvervs- og mødeturismebranchen i en mere bæredygtig retning. Vi har som udviklingsselskab behov for at inddrage branchens forskellige aktører, når vi udruller bæredygtighedsplanen, der skal bidrage til at dansk erhvervs- og mødeturisme bliver en grøn vækstmotor både nationalt og internationalt,” siger Pia Lange Christensen, formand for MeetDenmark, og direktør i VisitAarhus.

Bæredygtig omstilling og regenerativ udvikling skal ses i sammenhæng
Et af de gennemgående temaer for Sounding Boardets arbejde bliver spørgsmålet om, hvordan branchen sætter skub på en bæredygtig omstilling og regenerativ udvikling, så det bidrager til en reduktion af klimabelastningen og stiller branchen stærkt i den internationale konkurrence.

Formand for det nye Sounding Board, Nina Carlslund, general manager hos Scandic Aarhus City, er glad for at blive inviteret ind i maskinrummet:

”Jeg glæder mig til at dele erfaringer og viden med resten af boardets medlemmer og håber, at vores videndeling kan anvendes til at sikre, at vi samlet som branche rykker os endnu længere og tager et større samfundsansvar. Der er allerede mange gode eksempler i branchen og vi skal have de gode eksempler frem i lyset, så flere kan lære af dem. I fællesskab kan vi rykke hurtigere mod blandt andet at reducere vores klimabelastning og ressourceaftryk. Vi skal udnytte, at vi gennem det fysiske møde kan skabe øget og bredere samfundsværdi til gavn for hele samfundet,” siger Nina Carlslund fra Scandic Aarhus City.

Sounding Boardet for Bæredygtighed i Erhvervs- og Mødeturismen består af en bred vifte af forskellige aktører indenfor erhvervs- og mødeturismen og tæller repræsentanter fra hele Danmark, som alle er langt med den bæredygtige omstilling. Sounding Boardet mødes flere gange årligt for at følge planens fremdrift, dele erfaringer og drøfte potentialer og udfordringer.

Det nationale Sounding Board for bæredygtighed i erhvervs- og mødeturismen består af:

  • Nina Carlslund, General Manager og bæredygtighedskoordinator, Scandic Aarhus City (formand)
  • Christine Viemose, Direktør, Kaløvig Center
  • Marianne Arvedsen, Sales Manager, Coor Service Management
  • Louise Hauge Gliese, Hoteldirektør, Sinatur Storebælt
  • Bo Kikkenborg, Hoteldirektør, Kompas Hotel
  • Jan Kvistborg, Chief Sponsor & Sustainability Officer (CSO), Aalborg Kongres & Kultur Center
  • Frida Ulrik-Petersen, Head of Responsible Hospitality, Bellagroup

Sounding Boardet er etableret som en del af projektet Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling, for at sikre at de virksomhedsrettede indsatser kommer flest mulige til gavn og møder branchens behov og udviklingsønsker. Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.­­­

01.12.2023MeetDenmark - Dansk Erhvervs- og Mødeturisme

Sponseret

MeetDenmark lancerer værktøjskasse til bæredygtige værdikæder

03.10.2023MeetDenmark - Dansk Erhvervs- og Mødeturisme

Sponseret

Ny guide hjælper jer med gode råd til bæredygtighedskommunikationen

21.06.2023MeetDenmark - Dansk Erhvervs- og Mødeturisme

Sponseret

Få hjælp til at sætte fokus på bæredygtighed i værdikæden

01.06.2023MeetDenmark - Dansk Erhvervs- og Mødeturisme

Sponseret

Flere erhvervsturismevirksomheder vil certificeres

21.12.2022MeetDenmark - Dansk Erhvervs- og Mødeturisme

Sponseret

Vil I øge konkurrenceevnen ved at arbejde med grøn omstilling?

24.11.2022MeetDenmark - Dansk Erhvervs- og Mødeturisme

Sponseret

Erhvervslivet skal sikre retning i mødeturismens bæredygtige omstilling