EPD til populære lette installationskabler

Download gratis

Værdiskabelse er centralt for os. Derfor har vi valgt at investere penge og ressourcer i at udarbejde miljøvaredeklarationer i form af EPD for en række af vores mest populære lette installationskabler.

Hos Prysmian Group Danmark vil vi gerne gå foran og være åbne omkring indholdet af vores kabelprodukter.  At have en EPD viser, at vi prioriterer miljø og klima og ønsker at gøre en forskel. 

Download gratis

Du kan gratis download vores EPD'er her. Bemærk, at nedenstående kun foreløbig gælder for de mest populære tværsnit såsom 3G1,5 og 3G2,5 samt 5G1,5 og 5G2,5.
 

NEPD-4070-3105 - EASY STRIP 

NEPD-4073-3102  - AFUMEX PLUS 

NEPD-4072-3103 - SLIM LINE 
 

Opbygning af EPD

For at udarbejde en produkt EPD benytter vi en generator fra LCA Norge, der er verificeret af EPD Norge. Med dette redskab kan vi kortfattet beregne et verificeret fodaftrykt for alle kablets materialer og processer og derigennem opsummerer en samlet miljøprofil for et færdigt kabel - på en vidensbaseret måde. Selve dokumentet publiseres via EPD Norge. 

Det er altså en standardiseret metode til at levere information om energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering og miljøpåvirkning samt anvendelse og bortskaffelse af det specifikke kabel. En livscyklusvurdering kortlægger kablets miljøegenskaber over hele dets livsforløb - hvilket i princippet svarer til en fuld EPD fra vugge til grav.  
 

 • Produktfasen (A1-A3) omhandler tilvejebringelsen af råmaterialer, transporten til produktionsstedet og fremstillingsfasen (vugge til port).
   
 • Byggeprocesfasen (A4-A5) omhandler transport fra produktionsstedet til byggepladsen samt byggeprocessen på pladsen
  .
 • Brugsfasen (B1-B7) omhandler miljøpåvirkningen i brugsperiode, inkl. vedligeholdelse, reparationer eller udskiftninger.
   
 • Endt levetid (C1-C4) omhandler virkningerne af demontering eller nedrivning, transport til affaldsbehandling samt bortskaffelsesprocesser.
   
 • Genbrug, genvinding- eller genanvendelse potentiale (D).


EPD'erne er specificeret i standarden ISO-14025 type III samt EN 15804:2012 +A2:2019 og er udarbejdet på baggrund af en livscyklusanalyse (LCA) i henhold til ISO-14040-14044 mens indholdet er i overensstemmelse med krav og retningslinjer til ISO-1402. Yderligere er de underlagt produktkategorien cPCR (Product Category Rules) for kabler og ledninger NPCR 027.2022 del B.


Har du spørgsmål ?

Hold dig opdateret omkring publicering af yderligere EPD, ved at skrive dig op til at modtage vores Nyhedsbrev 6-8 gange årligt. Du kan til enhver tid framelde dig vha. link i toppen af nyhedsbrevet.

Har du tekniske spørgsåmål til vores EPD'er venligst kontakt Per Knudsen på e-mail per.knudsen@prysmiangroup.com.

25.04.2024Prysmian Denmark A/S

Sponseret

Prysmian 2023 rangering på anerkendte ESG-indekser

24.04.2024Prysmian Denmark A/S

Sponseret

Prysmian investerer 1,8 mia. euro i kapacitetsudvidelse

24.10.2023Prysmian Denmark A/S

Sponseret

EPD til populære lette installationskabler

17.10.2023Prysmian Denmark A/S

Sponseret

Vi introducerer bæredygtig indpakning til kabelringe

12.10.2023Prysmian Denmark A/S

Sponseret

Prysmian introducerer MV-kabler med 90% genbrugsplast til yderkappen

19.09.2023Prysmian Denmark A/S

Sponseret

Prysmian Group har fuldført Viking Link