Energiselskaberne hjælper danskerne med at spare på energien

El-, gas-, varme- og olieselskaberne bidrager markant til at nedbringe energiforbruget i Danmark. Selskaberne lever dermed op til deres forpligtelse om at opnå energieffektiviseringer, viser en ny undersøgelse.

Energiselskaberne spiller en central rolle i den danske energieffektiviseringsindsats. Energiselskaberne omfatter både elnet-, naturgas-, fjernvarme- og olieselskaber, og de har siden 2006 haft årlige energisparemål, og med energiaftalen i 2012 forpligtigede selskaberne sig til en fælles energispareindsats.

En ny evaluering af den fælles indsats viser, at energiselskaberne leverer en solid indsats og bidrager til at nedbringe energiforbruget. ”Nu kan vi se sort på hvidt, at vi med den fælles energispareindsats har fået en velfungerende ordning, der er med til at sikre de energieffektiviseringer, som vi i høj grad har brug for fremover ,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Få tilskud til energirenovering af din bolig
Tilskud til energiforbedringer i virksomheden

Anbefalinger til nye elementer og tiltag

Evalueringen, der er igangsat af Energistyrelsen og foretaget af Deloitte og Grontmij, peger samtidig på en række nye tiltag, som kan være med til at fremme energispareindsatsen i de kommende år. Det gælder f.eks. mere fokus på rådgivning og markedsføring, samt tiltag der kan sikre et bedre grundlag for at finde besparelser fremadrettet.

Anbefalingerne vil indgå i den videre proces, som skal fastlægge retningslinjerne for energiselskabernes energispareindsats efter 2015.

”Med evalueringen har vi nu et godt grundlag for at drøfte, hvordan indsatsen bedst tilrettelægges i de kommende år, så vi kan styrke og målrette indsatsen endnu mere,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Evalueringen viser, at effekten af energispareindsatsen er størst inden for industrien og lavest inden for den indsats, der retter sig mod husholdninger. Målet for energiselskabernes energispareindsats udgør fra 2015 3 pct. af det endelige energiforbrug i Danmark.
 

Kilde: kebmin.dk

01.12.2015AURA Energi

Sponseret

Energiselskab sikrer ølforsyning til Skanderborg Festival

Kender du AURA Energi?

14.09.2015AURA Energi

Sponseret

Glade kunder er det bedste vi ved

10.08.2015AURA Energi

Sponseret

Energiselskaberne hjælper danskerne med at spare på energien

10.05.2015AURA Energi

Sponseret

Nyt ventilationssystem sparer på energien

27.04.2015AURA Energi

Sponseret

Strømmen er grønnest i Norden

19.04.2015AURA Energi

Sponseret