Effektiv ESG-rapportering: Alt du skal vide

Er du allerede i fuld gang med at forberede dig på de nye lovkrav inden for ESG-rapportering? Så har du måske også opdaget, at ESG-området godt kan være komplekst. I denne mailserie giver vi dig en 360 graders indkøring i den effektive ESG-rapportering gennem bl.a. nye retningslinjer, designprincipper, forankring, ansvar, software og praktiske råd.

12.06.2023

Sponseret

Basico

Sådan sikrer I jer en velsmurt ESG-rapporteringsproces
Gennem vores mailserie gør vi dig klogere på, hvilke områder du med fordel kan stille skarpt på, når du vil effektivisere din ESG-rapportering. Måske er du allerede i gang og har været det længe? Eller måske tager du først hul på ESG nu? Under alle omstændigheder har vi samlet en lang række erfaringer og gode råd til en velsmurt proces, som du kan gøre brug af, uanset hvor du befinder dig ift. ESG.

Vi gør dig bl.a. klogere på, hvordan du bliver påvirket af Corporate Sustainability Reporting (CSRD), og hvilke nye retningslinjer der gælder for dig og din virksomhed.

I artiklerne kommer vi også ind på, hvilke ESG-designprincipper du kan bygge din rapportering ud fra, og hvordan du kan forankre ESG-rapporteringen gennem Basicos Change model. Modellen inddeler din rapporteringsproces i fire faser, i) afdækning af krav og behov, ii) design og udvikling, iii) implementering samt forankring og tilpasning. Vi går i dybden med alle fire faser i mailserien.

Og vi giver dig desuden svar på spørgsmål såsom:

  • Hvem i virksomheden skal have ansvaret for ESG-rapporteringen?
  • Hvilken type rapporteringssoftware skal du vælge?
  • Hvilke features skal du kigge efter i dit rapporteringssoftware?
  • Hvor hyppigt skal du rapportere?
  • Hvordan forventningsafstemmer I processen internt?
  • Hvilke spørgsmål skal I selv besvare i din virksomhed?

Undgå unødvendige frustrationer og flaskehalse i din opdaterede ESG-proces.

Det lyder da meget rart, gør det ikke?

Vi forsøger at hjælpe dig godt på vej – uanset hvad dit udgangspunkt er på nuværende tidspunkt. Der findes mange myter om ESG-rapportering, og nogle af dem afliver vi her.

Formålet med mailserien er at koge andres erfaringer og tidligere udfordringer ned til råd, guidelines og metoder, så du har det bedste udgangspunkt for at vende retur til din virksomhed med fornyet viden om ESG-rapportering. Du kan bl.a. se frem til at læse mere om:

ESG-designprincipper
Rolls Royce eller Toyota? Læs om, hvilke overvejelser du kan gøre dig, inden du tager endelig stilling til, hvilket designprincip der skal ligge til grund for jeres rapportering.

Rapporterings-software
Bliv klogere på, om I skal ud at investere i ny ESG-rapporteringssoftware. Måske kan I klare jer med de data, der allerede eksisterer i virksomheden?

Seks praktiske råd:
Få syv lavpraktiske råd til, hvordan du forholdsvis enkelt kan optimere din ESG-rapportering nu og her, og hvilke områder du med fordel kan fokusere på.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: ESG Compliance - hvordan tæmmer man monsteret?

Hvad kan virksomheder gøre for at komme i mål med ESG-compliance – og hvem kan hjælpe med at få det til at ske? Vi ser på compliance i bred forstand, men har særligt fokus på CSRD.

12.06.2023Basico

Sponseret

Effektiv ESG-rapportering: Seks praktiske råd!

12.06.2023Basico

Sponseret

Effektiv ESG-rapportering: Alt du skal vide

12.06.2023Basico

Sponseret

Konsulenter til ESG-projekter i finansfunktionen