Dialogen med leverandørerne er afgørende i Scope 3 - men hvordan griber du processen an?

For at opnå væsentlige reduktioner i Scope 3, kræver det et retvisende indblik i leverandørernes emissionsudledninger. Den dialog kan være kompliceret at komme i gang med, så her får du nogle gode råd til at styre processen.

Lad os starte med at snakke om, hvorfor leverandørerne er så vigtige i det samlede klimaregnskab.

I de fleste virksomheders klimaregnskab ligger langt den største udledning oftest i Scope 3, altså i deres værdikæde. Et godt eksempel er fra en virksomhed vi i SustainX hjalp med at udregne Scope 1, 2 og 3. Her kunne man tydeligt se, hvor meget Scope 3 fyldte i forhold til Scope 1 og 2 (billede 1). Ved at dykke ned i Scope 3 i samme eksempel var det også meget klart at den store udledning lå i kategori 1 (Indkøbte varer og ydelser), hvilket vil sige hos leverandørkæden.

Det er kun et af mange eksempler som peger på at leverandørkæden er helt essentiel at sætte fokus på. Så lad os kigge nærmere på, hvordan du kommer godt fra land.

1) Udvælg de mest relevante leverandører
Det er ikke nødvendigvis alle dine leverandører, du behøver at række ud til - i hvert fald ikke i første omgang. En måde at udvælge de mest relevante leverandører på, er ved at lave en Scope 3 screening, hvor du kigger på jeres indkøb ud fra kroner og øre eller vægt sat op imod nogle generelle industri-data for emissioner. Ved at gøre det på alle jeres produkter får du en ide om, hvor jeres største udledningskilder er, og derved hvilke leverandører det er væsentligt at række ud til for at få et mere detaljeret og retvisende datagrundlag.    

2) Find ud af hvilken data jeres leverandører har
Det kan være meget forskelligt, hvilken datakvalitet jeres leverandører ligger inde med, så det skal du først have afklaret. Det bedste er, hvis leverandøren har LCA’er/EPD’er på de produkter, du køber af dem. Hvis ikke skal du høre om de har lavet et Scope 1 og 2, og kan allokere emissionen ud på produkterne. Har de ikke et Scope 1 og 2, kan du høre om det er noget de planlægger at få og eventuelt give dem hjælp på vej. Du skal også huske at spørge ind til om de bruger recirkulerede materialer, da dette har betydning for udledningen.

3) Få styr på den indsamlede data og skab et overblik
Når du har modtaget data fra dine leverandører, så begynder det mere tunge arbejde. Det kan helt klart anbefales at have en ekspert med til dette, især når det kommer til at lave selve udregningerne. Men lad os gennemgå processen.

Først og fremmest skal der laves en sortering af data, hvor der kigges på, hvad der kan bruges og om det er nødvendigt med en opfølgning hos leverandørerne. Hvis du har at gøre med store datasæt, kan det være en fordel at bruge et software som kan organisere alt data.
Dernæst kommer udregningerne. Her får du på baggrund af det tilgængelige data omregnet aktiviteterne til det man kalder CO2e (CO2-ækvivalenter). Herefter kan du så allokere udledningen på de forskellige produkttyper. Se eksemplet på billedet forneden.

4) Opsæt målsætninger for jeres Scope 3 og lav en reduktionsplan
Når du skal lave målsætninger, kan du vælge at tilmelde jer et eksisterende reduktions-initiativ som hedder Science Based Targets Initiaive (SBTi). Her får du vurderet, hvorvidt jeres målsætninger er i overensstemmelse med Paris Aftalens mål.

Alternativt kan du opsætte dine egne reduktionsmål. Her kan du med fordel undersøge jeres industri og kigge nærmere på, hvad andre virksomheder gør. I bør også undersøge om jeres kunder har sat nogle målsætninger, som I kan hjælpe med at føre ud i leverandørkæden.

Når du har fået opsat målsætninger, skal der udvikles en reduktionsplan. Der kan du kigge nærmere på:

  • Hvem/hvad driver den største udledning?
  • Hvad er vores reduktionsmuligheder?
  • Hvad er vores tidsramme?
  • Hvilke forventninger har vi til leverandørernes reduktion?

Dette skal så kommunikeres ud til leverandørerne, hvor du årligt bør lave et review for at se om det bevæger sig i den rigtige retning.

Jeg håber det giver et lille indblik i, hvordan processen kan se ud. Hvis I har brug for support fra en ESG-rådgiver giver vi jer gerne en hånd. Du rækker bare ud til os på mas@sustainx.dk eller på vores hjemmeside www.sustainx.dk.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Sæt tal på klimaet

Virksomheders klimapåvirkning skal reduceres og den optimale indsats kræver overblik over impact og muligheder for indsats. Det får man kun med gode data. Læs mere om klimaregnskab, LCA’er og metoder til at arbejde med klimadata.

17.04.2024SUSTAINX ApS

Sponseret

GUIDE: Sådan opbygger du din bæredygtighedserklæring i henhold til ESRS.

16.04.2024SUSTAINX ApS

Sponseret

CO2-kreditter: Måske en del af løsningen

25.03.2024SUSTAINX ApS

Sponseret

Hvem er CSRD-rapporten egentlig til for?

04.02.2024SUSTAINX ApS

Sponseret

Line Amtorp bliver administrerende direktør i SustainX

23.10.2023SUSTAINX ApS

Sponseret

Sådan går du metodisk til virksomhedens energireduktioner

14.09.2023SUSTAINX ApS

Sponseret

Nå jeres CO2 reduktionsmål - Elforbrugets rolle i klimaregnskabet