Det Grønne Akademi - Brobygningsforløb i Aarhus styrker grøn omstilling

En række midtjyske virksomheder har fået hjælp til bæredygtig forretningsudvikling hos Det Grønne Akademi - et brobygningsforløb for højtuddannede ledige i Aarhus. Resultaterne efter de 10 uger viser, at det har været et givtigt forløb for både virksomheder og kursister.

Deltagerne på Det Grønne Akademi i Aarhus satte før jul et foreløbigt punktum for deres arbejde med bæredygtig forretningsudvikling hos en række midtjyske virksomheder. Det skete med en virtuel afslutning, faciliteret af Udviklingskonsulent Camilla Marie Kristensen fra sekretariatet for klima og grøn omstilling, nu det ikke var muligt hverken at mødes fysisk på Rådhuset eller hos Erhvervsakademi Aarhus.

Forud for afslutningen har deltagerne haft 10 intense uger med fokus på grøn omstilling. Det Grønne Akademi – som er et samarbejde mellem Jobcenter Aarhus, Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Kommune – begynder med 5 ugers praksisnær undervisning på Erhvervsakademi Aarhus efterfulgt af 4 ugers uddannelsespraktik. Undervisningen bygger på den række af akademi- og diplomfag indenfor bæredygtighed, som Erhvervsakademi Aarhus har udviklet gennem de seneste år. 

Efter det teoretiske 5 ugers uddannelsesforløb bliver deltagerne i tværfaglige grupper matchet med en virksomhed, som de skal udvikle en bæredygtighedsplan for. I de følgende 4 uger skal deltagerne overføre deres nye teoretisk viden til praksis og værdi ude i en af de midtjyske virksomheder, der har meldt sig til forløbet.   

Planen skal kortlægge mulige bæredygtighedstiltag og vise en konkret handlingsplan for implementeringen. Projektdeltagerne får i løbet af de 10 uger på den måde indsigt i projektledelse og -udvikling, grøn forretningsudvikling samt virksomhedsopbygning og -ledelse. Derudover bliver kursisterne trænet til at kunne hjælpe virksomheder til at fremme den bæredygtige dagsorden.

Chefkonsulent på Erhvervsakademi Aarhus, Anker Nørlund Christensen har sammen med lektor og forløbsleder Sanne Østergaard Nielsen været med til at udvikle rammerne for Det Grønne Akademi. Han ser det at kunne tilegne sig nye kompetencer som helt centralt i lyset af den hastighed arbejdsmarkedet udvikler sig på. 

”Vi skal kunne lære nyt, arbejde længere og være parat til at omstille os - hele tiden. Og det har kursisterne på det her forløb gjort. Fremtidens arbejdsmarked handler ikke kun om bæredygtighed, men også om livslang læring, teknologisk innovation, automatisering og god ledelse . Derfor har det været så interessant at slippe voksne, højtuddannede mennesker med forskellige faglige og personlige baggrunde løs på konkrete praktiske udfordringer hos en række virksomheder i forhold til at styrke den grønne omstilling", siger Anker Nørlund Christensen.

Til afslutningen præsenterede flere af kursisterne deres arbejde i forløbet. 

Et eksempel handlede om en anlægsgartner, som brugte engangsplasticposer til at samle blade i. Det viste sig at big bags var både mere bæredygtige og besparende. 

En erfaring fra en anden kursistgruppe – som var i praktik på Sejlsportscentret på Aahus Havn - var, at øget bæredygtighed også handler om at blive meget konkret på handlinger, og at meget af opgaven er kommunikation, da du ofte skal bryde med eksisterende vaner og rutiner for at fremme bæredygtighed.

I et tredje eksempel fra en tøjvirksomhed var læringen, at det altid er muligt at finde nogle parametre at skrue på, selv om virksomheden er godt i gang med bæredygtighed omstilling. I dette eksempel fokuserede kursisterne blandt andet på at udvikle nye grønne forretningsmodeller, hvor den ene handlede om gensalg og den anden om at leje en garderobe i et par måneder.

Alle kursister fremhævede, at det i forløbet har været en stor inspiration at kunne bruge hinanden til sparring og ideudvikling. En pointe som Udviklingskonsulent Uffe Vinther Kristensen tovholder for Industrisporet i Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling i Aarhus Kommune er enig i.

”Det gode ved det her forløb er, at vi alle sammen har været på skolebænken. Ikke kun kursisterne. Det handler om, at vi sammen spiller hinanden bedre. Vi skal lære at tænke nyt ved at tænke grønt. Det handler om, at vi bruger hinandens kompetencer på den rigtige måde. Det er vigtigt med forandringsagenter ude i virksomhederne som både kan tale ind i det grønne og udfolde det forretningspotentiale, som den grønne tilgang indeholder. Derfor er Det Grønne Akademi vigtigt. Bliv ved med at spille hinanden gode. Hold netværket ved lige", sagde Uffe Vinther Kristensen.

Virksomhedskonsulent fra Jobcenter Aarhus, Martin Kjær, fik ordet som sidste mand til afslutningen. Han var ligeledes imponeret over de resultater, det er lykkes kursisterne at opnå sammen med virksomhederne på de kun 10 uger. Han opfordrer derfor virksomhederne til at komme på banen, hvis de er interesserede i at projekterne skal fortsætte. Det vil i givet fald kunne ske med praktikforløb, løntilskud, projektansættelser etc. 

Det er første gang Det Grønne Akademi er gennemført – men både, Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Kommune regner med, at det ikke bliver sidste, da alle kan se potentialerne ved projektet.  Andre kommuner har da også allerede henvendt sig for at høre mere. 

Anker Nørlund Christensen opfordrede også deltagere, virksomhederne og alle andre til fremover, at benytte sig af de mange muligheder på Erhvervsakademiet som E-alumne-netværket, med dets mange gratis faglige foredrag, Lederforum og Breakfast Club.

På Erhvervsakademi Aarhus er der i 2021 mange muligheder for at starte på kompetencegivende videreuddannelse indenfor bæredygtighed – bl.a. med diplomfagene Bæredygtig forretningsmodeller 12/4, Bæredygtigt indkøb 25/5 og akademifaget Ledelse af bæredygtighed 19/4 . Se mere her 

22.01.2024Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Ny efteruddannelse skal klæde virksomheder på til at opnå en B Corp-certificering

08.11.2023Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Kickstart din virksomheds grønne omstilling i Aarhus

02.11.2023Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Bliv uddannet i grøn omstilling i praksis på 3 måneder i Aarhus

29.05.2023Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Diplomfag hjælper ledere og konsulenter i gang med grøn omstilling

29.05.2023Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Ledige har succes med at løfte klimaindsats efter opkvalificering på Erhvervsakademi Aarhus

29.05.2023Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Bjørn er omdrejningspunkt for grøn omstilling i emballagevirksomhed