Det bliver lovpligtigt for EU’s største virksomheder, at udvise due diligence

Den 15. marts 2024 blev der efter intenst politisk tovtrækkeri indgået en endelig aftale i EU om Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), der gør internationale retningslinjer til lov.

Foto: etisk handel

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), kræver, at de største virksomheder i EU udviser due diligence. Flere europæiske lande har allerede vedtaget regulering, der er baseret på de internationale principper og vejledning fra FN og OECD om menneskerettigheder og erhvervsliv og ansvarlig virksomhedsadfærd. Nu bliver det lovpligtigt i hele EU. 

Det vil sige, at virksomhederne skal identificere og vurdere faktiske og potentielle negative miljø- og menneskerettighedspåvirkninger i hele deres værdikæde, og forhindre og afbøde påvirkningerne eller bringe dem til ophør. 

De negative påvirkninger kan for eksempel være tvangsarbejde, børnearbejde, skovrydning, forurenig, tab af biodiversitet og klimaforandringer. 

Direktivet kræver også, at virksomheder engagerer sig med de påvirkede aktører og interessenter og etablerer en klagemekanisme, samt at virksomheder vedtager og gennemfører en klimaplan, der gør deres forretningsmodel kompatibel med Parisaftalens målsætning for global opvarmning  på kun 1,5 °C. 

Politisk tovtrækkeri og ændringer i sidste øjeblik 

Direktivet blev færdigforhandlet i EU-systemet i December 2023, men mødte modstand ved den endelige godkendelse af medlemslandene, og måtte justeres bl.a. så færre virksomheder er omfattet af direktivet.  

Direktivet forventes at træde i kraft i efteråret 2024, hvorefter det skal omsættes til national lovgivning inden for to år. Dermed kommer de største virksomheder til at skulle leve op til kravene fra 2027. 

Mindre virksomheder påvirkes også  

Virksomheder, der ikke direkte er omfattet af direktivet, kan blive mødt med forventninger om at oplyse bæredygtighedsrisici og håndteringsprocesser, hvis de er involveret i værdikæden for en virksomhed, der skal udføre due diligence. Ligeledes mærker mange mindre virksomheder allerede nu, deres kunder efterspørger information og data om bæredygtighed, som kunderne skal bruge til deres rapportering under Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD. 

Få hjælp til due diligence hos Etisk Handel Danmark 

Etisk Handel Danmark har en række tilbud, der kan understøtte virksomheders arbejde med due diligence. Guiden de6skridt.dk hjælper SMV’er, med at få de rette processer på plads, med vejledning, inspiration og cases. De6skridt.dk er udarbejdet af Etisk Handel Danmark i et tæt samarbejde med medlemmerne og baseret på FN’s og OECD’s principper. 

Derudover faciliterer vi kurser og kompetence-opbygning, samt sparring mellem medlemmerne i vores netværk og alliancer. 

Fakta:  

Hvilke virksomheder er omfattet af direktivet? 
– Virksomheder med mere end 1000 ansatte og en global omsætning på mere end 450 mio. €. Direktivet vil, når det er fuldt indfaset, gælde for omkring 5.400 virksomheder. 

Hvornår gælder direktivet? 
– Kravene indfases over tid for virksomheder af forskellig størrelse. Fra 2027 for virksomheder med mere end 5000 ansatte og en global omsætning på mere end 1500 mio. €. Fra 2028 for virksomheder med mere end 3000 ansatte og 900 mio. €, og fra 2029 for virksomheder med mere end 1000 ansatte og 450 mio. €. 

Hvad skal virksomheder gøre? 
– afhjælpe virksomhedens negative indvirkning, deres aktiviteter har på menneskerettigheder og miljø, også upstream i værdikæden.  
– integrere due diligence i deres politikker og risikostyringssystemer, inklusive etablering klagemekanisme. 
– vedtage og gennemføre en overgangsplan, der gør deres forretningsmodel kompatibel med Parisaftalens grænse for global opvarmning på 1,5 °C. 

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Key insights: The OECD – OCDE Forum on due diligence in the garment and footwear industry

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

CSRD sikrer handling og troværdighed

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Det bliver lovpligtigt for EU’s største virksomheder, at udvise due diligence

15.02.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Nomineret til Verdens Bedste Indkøber i 2023

16.11.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Region Midtjylland kåret som ’Verdens Bedste Indkøber 2023’

29.09.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Due diligence: Selv en lille virksomhed kan gøre en stor forskel