Den grafiske branche satser på bæredygtig omstilling

En klar position med fokus på bæredygtighed. Det er løsningen i den grafiske branche, som gennem en årrække har kæmpet med at omstille sig, med overkapacitet der presser priserne og mange konkurser.

25.03.2014

Sponseret

Deloitte

Der hersker mange myter omkring de trykte mediers indvirkning på vores miljø. Myterne spænder bredt og omhandler bl.a. tryksagers belastning af skove og miljø, og at papiraffald er vanskeligt at genanvende. Men i princippet kan brugte tryksager genbruges op til syv gange til f.eks. nyt papir, køkkenruller, toiletpapir og emballage, det er bare et spørgsmål om at få papiret genanvendt. I Danmark indsamles over 60 procent af tryksagerne til genbrug og resten indgår som biobrændsel i danske kraftvarmeanlæg og erstatter dermed fossile brændstoffer som kul og gas.

For at udrydde myter og få styr på facts, har de grafiske virksomheders brancheorganisation, Grafisk Arbejdsgiverforening, sat fokus på at kortlægge de trykte mediers forsyningskæde og på den måde sætte bæredygtighed på dagsordenen i branchen. Langt størstedelen af de danske trykkerier (over 80 procent) er i dag Svanemærkede. At opnå Svanemærket betyder bl.a., at trykkerierne bruger vegetabilske trykfarver og miljørigtigt papir fra bæredygtigt skovbrug. Samtidig kræver det, at virksomheden arbejder med at reducere papirspild og energiforbrug i produktionen.

Østjyske LaserTryk er et Svanemærket trykkeri, og har på trods af en hårdt presset branche oplevet markant vækst de senere år. I dag er trykkeriet i Århus et af Danmarks største trykkerier, og har i en årrække arbejdet med at indarbejde principper for mere bæredygtig virksomhedsledelse i det daglige arbejde. LaserTryk er bl.a. FSC®-certificeret og medlem af det internationale CSR-initiativ UN Global Compact, der forpligter virksomheder til at implementere ti principper inden for ansvarlig virksomhedsdrift. LaserTryk er altså et eksempel på en grafisk virksomhed, der viser, at man godt kan arbejde med bæredygtighed og være succesfuld med det, selvom der er pres på marginerne.

LaserTryk deltager i pilotprojektet ’CSR i SMV'er: Fra princip til praksis’, der har til formål at få virksomheder til at arbejde struktureret med CSR, således at det bliver en integreret del af forretningen og bidrager til vækst, samtidig med at det er til gavn for samfundet. Projektet finansieres af Erhvervsstyrelsen og er en del af regeringens handlingsplan for at fremme virksomheders samfundsansvar, vækst og konkurrenceevne.

Du kan læse mere på projektets hjemmeside: http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/strategy/articles/csr-i-smaa-og-mellemstore-virksomheder.html#

21.11.2022Deloitte

Sponseret

Supply Chain Sustainability – How to ensure real progress?

07.11.2022Deloitte

Sponseret

En fjerdedel af verdens arbejdskraft er truet af klimaforandringer

22.10.2022Deloitte

Sponseret

Join Deloitte’s Supply Chain Panel

15.04.2019Deloitte

Sponseret

Nyt innovationsprogram for SMVer skal udvikle bæredygtige løsninger med afsæt i 3D-print

26.03.2019Deloitte

Sponseret

How can you implement the SDGs in your business?

20.03.2019Deloitte

Sponseret

Råd til en vellykket ansættelse af flygtninge på din arbejdsplads