De største danske sojaaktører øger ambitionerne for klodens skove og naturområder

Den danske årlige import af soja, i blandt andet dyrefoder, udgør Danmarks største risiko for rydning af skov. Derfor har de største danske sojaaktører på tværs af sektorer siden 2019 arbejdet sammen i ’Dansk Alliance for Ansvarlig Soja’ for at fremme ansvarlig sojaproduktion, og nu er alliancen klar med endnu højere ambitioner.

Den nye EU-skovlov stiller skærpede krav til at handel på globalt plan – herunder soja ikke forårsager rydning af skov. En lov, der udgør et vigtigt paradigmeskift i kravet om dokumentation af ansvarlige forsyningskæder og er et stort skridt i retning af at bekæmpe skovrydning forbundet med importen af soja til Europa. Men der er stadigvæk udfordringer med afskovning, da det i endnu højere grad rykker til nye områder, som ikke nødvendigvis betegnes som skov el. primær skov, men i stedet indgår under betegnelsen ’andre naturlige økosystemer’.

Det største eksempel fra sojaindustrien er Cerrado-savannen, som hovedsageligt ligger i Brasilien, og er et af verdens mest biodiverse steder og er kritisk vigtig for at beskytte det globale klima. Men lige nu er 70 procent af naturområdet ikke beskyttet af den kommende EU-skovlov og risikere at blive omlagt til f.eks. sojaproduktion.

Derfor har alliancen ikke blot fokus på skovrydningsdelen, men også fokus på at sojaproduktionen skal ske uden rydning af anden værdifuld natur og skov, såsom Cerradoen.

Fokus på ansvarlig produktion

Sojaalliancen stiller ikke kun krav til skov og natur men til ansvarlige arbejdsforhold, dyrkningsmetoder og respekt for lokalbefolkningerne – alt sammen områder, der er med til at fremme en mere ansvarlig sojaproduktion. Og nu er alliancens medlemmer klar med en erklæring om, at det senest skal ske fra 2025.

Det betyder, at al soja, der indgår i danske værdikæder inden for landbrug, fødevareproduktion og detailhandel skal senest fra 2025 være ansvarligt produceret inkl. verificeret skovrydnings- og konverteringsfri.

”Det ambitiøse commitment, der ligger her i erklæringen, og resultaterne, vidner om tårnhøje ambitioner blandt alliancens medlemmer - ikke bare for verdens skove, biodiversitet og naturen, men også for menneskerne, der producerer vores soja. Komplekse og strukturelle udfordringer i globale værdikæder kan ikke løses af enkelte aktører i et snuptag. De kræver langt mere samarbejde på tværs af værdikæde, og det er alliancen er godt eksempel på,” siger Nanna Callisen Bang. ”Det er stærkt, at Alliancen nu bliver skarpe på hvilke krav, vi stiller til ansvarlig soja både i de sojaskrå, vi importerer til foder, og når sojaen har været brugt i produktionen af de fødevarer, vi finder i butikkerne.” siger Morten Damkjær Nielsen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevare og fortsætter: ”Med alliancens beslutning om at anvende de internationalt anerkendte kriterier for ansvarlig sojaproduktion fra FEFAC stiller hele kæden fremover de samme krav i til ansvarlighed.

Det handler udover naturbeskyttelse og bekæmpelse af skovrydning også krav til blandt andet ansvarlige arbejdsforhold, dyrkningsmetoder og respekt for lokalbefolkningerne.”

Alliancen med et opråb til EU

Den danske sojaalliance opfordrer til, at EU-lovgivningen, når den skal revideres, udvides til også at omfatte omlægning af andre økosystemer. Hvis EU udvider lovgivningen til også at omfatte omlægning af andre økosystemer, er der langt større mulighed for at påvirke forsyningskæderne, end hvis kravet kun kommer fra Danmark og nogle få andre lande.

”WWF noterer med glæde, at sojaalliancen er mere ambitiøse end EU-lovgivningen ved at sætte fælles mål om at arbejde sammen for at stoppe såvel skovrydning som omlægning af andre naturområder i 2025.

Samtidig er der enighed om at bruge internationale definitioner (AFI). Danske aktører spiller en vigtig rolle i kampen mod afskovning, og vi har ingen tid at spilde, hvis vi skal redde skoven og naturen”, siger Mette Boye, miljøfaglig chef, WWF.

Løsningerne skal udvikles med lokale aktører i producentlandene

Den danske sojaalliance opfordrer derudover til, at implementeringen af lovgivningen sigter efter følgende pejlemærker: Nemlig at danske virksomheder og handelshuse fortsat bør kunne engagere sig i handel med svære, risikofyldte områder, så vi undgår at den nye EU-lov fører til exit fra disse områder. Løsninger bør laves i fællesskab med lokale aktører i producentlande og med inddragelse af de relevante interessenter i producentlande.

For at komme i mål med de nye ambitioner kræver det, at der arbejdes endnu tættere sammen og udvikler fælles løsninger. Alliancen opfordrer derfor investorer, offentligt indkøbere og andre virksomheder til at tilslutte sig det danske samarbejde i ’Dansk Alliance for Ansvarlig Soja’.

15.02.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Nomineret til Verdens Bedste Indkøber i 2023

16.11.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Region Midtjylland kåret som ’Verdens Bedste Indkøber 2023’

29.09.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Due diligence: Selv en lille virksomhed kan gøre en stor forskel

19.09.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Hvem skal vinde prisen som Verdens Bedste Indkøber 2023?

13.09.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Danske virksomheder går sammen om ansvarlig sojadyrkning i Brasilien

21.06.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

De største danske sojaaktører øger ambitionerne for klodens skove og naturområder