Danskerne er vilde med at give natur i julegave

Flere end 8.000 danskere har været med til at købe en hel skov på Sjælland. De har doneret til mere natur ved at købe Skovbeviser hos Naturfonden. Også virksomheder er med til at give skoven tilbage til naturen.

Lerbjerg Skov bliver nu til mere naturlig skov med flere levesteder til truede og sjældne dyr. Foto: Jesper Edvardsen.

Julegaven er for stor til at lægge under juletræet eller blive pakket ind. Men den er fra danskerne til truede dyr.

Med hjælp fra tusindvis af danskere og en række private virksomheder har Den Danske Naturfond købt Lerbjerg Skov på Midtsjælland. Skoven bliver et nyt fristed for naturen med bedre hjem til sjældne sommerfugle, dyr og planter.

Skoven er sikret med stor hjælp fra blandt andre de 8.145 danskere, som har købt Skovbeviser hos Naturfonden. Nu er hver en krone af deres køb gået til Lerbjerg Skov.

Anne Vibeke Winkler fra Humlebæk gav sin mand et Skovbevis i julegave og reddede dermed 20 kvadratmeter af skoven.

”Det er dejligt at vide, at jeg har været med til at redde Lerbjerg Skov. Det var netop det, jeg havde håbet på, da jeg købte et Skovbevis som julegave til min mand. Jeg tænkte, han ville synes, det var en fin gestus. Vi vil gerne gøre vores til at hjælpe med at redde og genoprette skove i Danmark. Mange bække små,” siger hun.

Det er mere populært end nogensinde at hjælpe naturen med mere plads. Aldrig har så mange købt Naturfondens Skovbeviser. Hele 50 % flere i 2021 end i samme periode i 2020. Samtidig købte flere end nogensinde et eller flere Skovbeviser som julegave i julen 2020. 

Mariann Brandt købte et Skovbevis fra Naturfonden som mandelgave, en gave, som nu er blevet til 10 m2 skov.

”Jeg synes, det er en god sag, at vi bevarer mere urørt skov, fordi vi ikke har meget urørt skov tilbage i Danmark. Vi skal give plads til flora og fauna, og det er et godt skridt i den rigtige retning at være med til at beskytte Lerbjerg Skov,” siger Mariann Brandt fra Nyborg.

Også Skovcertifikater fra Verdens Skove og donationer fra virksomheder har været med til at sikre skoven. Arbejdernes Landsbank har f.eks. støttet med 20.000 m2.

”Som en del af vores bæredygtighedsstrategi ønsker Arbejdernes Landsbank at bidrage til, at dansk natur får mere plads for at øge biodiversiteten, sikre truede dyr og planter og binde mere CO2. Derfor har vi doneret et beløb til genopretning og beskyttelse af mere end to hektar af Lerbjerg Skov. Her bliver fuld offentlig adgang, så alle i hele Danmark kan få glæde af naturen,” siger projektchef for samfundsansvar og bæredygtighed i Arbejdernes Landsbank, Maria Brems Rasmussen.

Formand for Den Danske Naturfond, Bengt Holst, er glad for den store opbakning til at hjælpe naturen.

”Vi mærker en større og større interesse for at give gaver, der gør gavn for vores fælles natur og klimaet. Det er imponerende, at så mange danskere vil hjælpe med at give naturen mere plads. Jeg er meget taknemmelig, og er sikker på, at vores børn, børnebørn og kommende generationer vil sætte pris på, at vi gør en konkret forskel frem for bare at snakke,” siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

Truede dyr får nyt hjem

Naturfonden skal nu – sammen med Lejre Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land - i gang med at gøre skoven vildere, blandt andet ved at genskabe de oprindelige skovmoser og skovenge. Intensiv jagt og skovdrift ophører.

Skoven skal udvikle sig til mere og mere naturlig skov. Dermed kan truede dyr som hasselmusen og den smukke engperlemorsommerfugl få flere og bedre levesteder sammen med et væld af andre arter dyr og planter.

Skoven er åben for alle besøgende, som får samme adgang som i offentlige skove.

Derfor kan man fremover frit færdes i skoven til fods, på cykel eller til hest.

FAKTA OM LERBJERG SKOV

Skovbeviser

Flere danskere end nogensinde har sikret mere natur ved at købe Naturfondens Skovbeviser i 2021. Hele 50 % flere i 2021 i forhold til samme periode i 2020. De seneste tre år er julesalget af Skovbeviser mangedoblet. I julen 2018 købte 1480 danskere et eller flere Skovbeviser, i 2019 5311 og i 2020 8460. Dermed fortsætter udviklingen fra tidligere år.

Økonomi

Lerbjerg Skov har et budget på ca. 22,5 mio. kr. inkl. Naturfondens køb af skoven.
Private og virksomheder er med til at sikre Lerbjerg Skov. Mere end 40 % af købet er sket for private donationer. Det gælder blandt andre 8.145 købere af Naturfondens Skovbeviser samt Skovcertifikater fra Verdens Skove. Også virksomheder, som Arbejdernes Landsbank og Sinatur Hotel har støttet opkøbet af Lerbjerg Skov.

Om området

Lerbjerg Skov ligger smukt og naturskønt som en del af de store midtsjællandske skove. I hjertet af Sjælland vokser noget af det sidste oprindelige danske skov i et samlet område på over 1.000 ha, Bidstrup Skovene. Lerbjerg Skov er en del af det store skovområde.

Området har stort set altid været dækket af skov, og derfor rummer skoven en meget rig biodiversitet. Det gælder blandt andet for sommerfuglene, som lever i de mange skovlysninger.

Truede og sjældne arter

I Bidstrup Skovene lever mange værdifulde arter af dyr, planter og svampe.
Her er bl.a. gode levesteder for den truede engperlemorsommerfugl, skovperlemorsommerfugl, brunlig perlemorsommerfugl og dukatsommerfugl. De kan flytte ind i Lerbjerg Skov, når vi genskaber de gamle skovmoser og skovenge med masser af vilde blomster.

Den truede hasselmus findes i udkanten af Lerbjerg Skov. Der er gode chancer for, at den lille syvsover kan flytte ind, når Lerbjerg Skov igen gror til med flere krat og hasselbuske, som den er helt afhængig af. Dermed får den truede syvsover flere levesteder, og dermed mindsker vi risikoen for, at den uddør.

Sådan genopretter vi naturen

Lejre Kommune, Nationalpark Skjoldungernes Land og Naturfonden laver sammen en plan for at genoprette naturen. Planen er:

• at stoppe al kommerciel skovdrift og bevare gamle løvtræer som eg og bøg.
• at åbne de mørke, plantede nåletræsplantager op og med tiden lade dem udvikle sig naturlig løvskov.
• at genoprette de tidligere skovmoser ved at lukke dræn, der har afvandet moserne.
• at genoprette skovlysninger med blomster og buske til hasselmus og sommerfuglene.
• at lave mere varieret skovnatur med skovenge og flere små søer.
• at sikre flere gamle træer, træstammer på skovbunden og mere dødt ved, der får lov at forgå og rådne i skovbunden. Det gavner mange svampe, insekter og fugle.
• at stoppe med intensiv jagt, vildtfodring og udsætning af fugle med henblik på jagt.

Naturplanen koordineres med de andre store skovejere i området – Naturstyrelsen og Svenstrup Gods.

Naturoplevelser til alle

I dag er der adgang til Lerbjerg Skov i dagtimerne, hvor man må færdes på veje og stier. Nu får alle adgang og kan opleve skoven. Der vil være adgang hele døgnet, også udenfor veje og stier.

I dag skal man også have ridetegn for at ride i skoven. Det skal man ikke mere.
Lejre Kommune, Nationalpark Skjoldungernes Land og Naturfonden laver sammen en plan for friluftsliv, som lokale beboere og borgere vil blive inddraget i.

21.12.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Grøn julegave fra 18.315 danskere: Trine, Camilla og Christian er med til at give en hel skov

19.12.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Sjælden vestjysk skov købt af 18.315 danskere som gave til naturen

13.10.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Truet flue får endnu bedre levesteder i Vejle Ådal

10.10.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Maskiner graver ud: Snart flyder vandet igen frit i Lerbjerg Skov

02.10.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

500 borgere med til at skabe nye naturoplevelser

29.09.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Sensation i Vadehavet: Truet fugl er tilbage i genoprettet natur