Danske virksomheder tager vigtigt skridt for stop af afskovning

En gruppe danske virksomheder offentliggør nu handlingsplaner for, hvordan de vil arbejde for, at soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt og ikke bidrager til afskovning. Det sker som led af medlemskabet af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja.

Når danske forbrugere køber fødevarer, er der stor sandsynlighed for, at der er soja i kurven. Soja anvendes nemlig blandt andet i foder til dyr, og indgår dermed indirekte i de fleste kød og mejeriprodukter. Soja er en central proteinkilde og har en høj produktion per areal.

Men nogle steder har sojaproduktionen betydelige negative miljømæssige og sociale konsekvenser. Det gælder fx afskovning særligt i Sydamerika og deraf følgende konsekvenser for klima og biodiversitet, samt et højt forbrug af pesticider, der er mistænkt for at forårsage alvorlige skader hos lokalbefolkningen. Danmarks årlige import af soja er på ca. 1,7 millioner tons om året, hvoraf kun ca. 20% anslås at være certificeret eller verificeret afskovningsfrit.

For at sikre at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt og ikke bidrager til afskovning, gik dansk dagligvarehandel, fødevareproducenter, organisationer og myndigheder sammen i efteråret 2019 og lancerede Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Alliancen faciliteres af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

- Den soja, vi bruger i Danmark, skal være ansvarligt produceret uden at bidrage til afskovning. Derfor er det glædeligt, at en gruppe visionære danske virksomheder og organisationer i dag udviser handlekraft – og vi vil stærkt opfordre alle, der vil afskovning til livs, til at være med i denne vigtige alliance, siger direktør i DIEH Mikkel Stenbæk Hansen.
 

Nye sojahandlingsplaner offentliggøres

Den nye alliance er en fælles indsats for at bidrage til at komme problemerne bag sojaproduktionen til livs. En central forpligtelse i alliancen er, at de deltagende virksomheder hver især offentliggør en handlingsplan, der indeholder en tidsplan og beskriver initiativer, der skal sikre fremdrift mod alliancens vision for ansvarlig soja.

Derfor offentliggøres nu handlingsplaner for ansvarlig soja fra følgende virksomheder: Aldi, COOP, Dagrofa, Danish Crown, Letz Sushi, Lidl, Rema1000 Salling Group.

Miljø- og fødevareministeriet, WWF Verdensnaturfonden, Landbrug & Fødevarer og DAKOFO er blandt støttemedlemmerne i alliancen og har alle bidraget til at etablere alliancen. Fødevareministeren har fulgt indsatsen i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja tæt og set frem til den første store milepæl, hvor de deltagende virksomheder skal offentliggøre handlingsplaner:

- Det er afgørende, at den soja, vi importerer, er ansvarligt produceret og ikke har ført til afskovning. Danske virksomheder bør være i front og sikre, at den danske import af soja har så lille klimabelastning som overhovedet muligt og er produceret under ansvarlige forhold. Det haster med at komme i mål, og derfor har jeg store forventninger til virksomhedernes handlingsplaner, som jeg glæder mig til at læse, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Et kig ind i handlingsplanerne viser, at de danske virksomheders handlinger favner over mange forskellige initiativer, der skal bidrage til at sikre, at sojaen er produceret ansvarligt. Det gælder fx brug af certificeringsordninger, engagement i internationale initiativer, skærpelse af ambitionsniveauet for internationale sojastandarder samt krav til leverandører.

- Soja-alliancens mål er at sikre, at Danmarks import af soja ikke rydder uvurderlig regnskov og natur. Derfor er det positivt, at Danish Crown – der er en af Danmarks største fødevareproducenter – i deres nye handlingsplan lover, at de fremover udelukkende vil købe soja uden regnskov på samvittigheden. Vi glæder os til at nærlæse planerne fra alle alliancens medlemmer, og hvis de er lige så ambitiøse, vil alliancen have gjort kæmpe fremskridt for at redde verdens skove. Vi fortsætter arbejdet med at eliminere det globale afskovningsaftryk fra dansk fødevareproduktion og håber, at flere virksomheder vil se alliancens styrke, siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

 - Det er vigtige skridt, der nu tages af en række virksomheder. Store og små skridt i forening. Løsningerne er forskellige, men bidrager alle til at udvikle udbuddet af ansvarligt produceret soja. Det kan alle være stolte af, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

- Det er positivt, at der med arbejdet i alliancen tages konkrete skridt til at styrke detailefterspørgslen på ansvarligt produceret soja. I korn- og foderstofbranchen har vi allerede gennem flere år arbejdet med at sikre ansvarlig sojaproduktion både i Danmark og i den europæiske foderorganisation FEFAC, der er meget aktive på området. Med deltagelse i alliancen styrker vi dette arbejde yderligere, siger Asbjørn Børsting, direktør i DAKOFO.

Alle danske aktører, der har mulighed for at fremme en ansvarlig produktion af soja, opfordres til at deltage i alliancen. Det gælder dels virksomheder, der anvender eller handler med soja, fx detailhandlen, food-service, foderproducenter, industrivirksomheder og fødevareproducenter, dels organisationer, der besidder relevant viden om problemstillingen vedr. ansvarlig produktion af soja.

Kontakt

Dansk Initiativ for Etisk Handel: Direktør Mikkel Stenbæk Hansen, tlf.: 2726 6416 - ms@dieh.dk
 

Tal & fakta

 • Læs mere om Dansk Alliance for Ansvarlig Soja her
   
 • Soja anvendes til forskellige formål i fødevareproduktion, herunder langt overvejende til dyrefoder til kød, æg og mejeriprodukter men også i mindre grad til færdigprodukter, som eksempelvis sojadrik eller sojabønner.
   
 • Den globale produktion af soja beslaglægger et areal på over 1 million kvadratkilometer, og dele af sojaproduktionen medfører afskovning i Sydamerika og bidrager derigennem betydeligt til klimaforandringer.
   
 • Danmarks årlige import af soja er på ca. 1,7 millioner tons om året, hvoraf kun ca. 20% anslås at være certificeret eller verificeret afskovningsfrit.
   
 • Dansk Alliance for Ansvarlig Soja har som mål at samle relevante danske aktører i et forpligtende samarbejde for at sikre fremdrift mod ansvarligt produceret soja.
   
 • Visionen for Dansk Alliance for Ansvarlig Soja er, at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt, herunder produceret lovligt, og ikke bidrager til afskovning eller konvertering af anden naturlig vegetation.
   
 • Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) er sekretariat for alliancen
   
 • Alle danske aktører, der har mulighed for at fremme en ansvarlig produktion af soja, opfordres til at deltage i alliancen.

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Key insights: The OECD – OCDE Forum on due diligence in the garment and footwear industry

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

CSRD sikrer handling og troværdighed

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Det bliver lovpligtigt for EU’s største virksomheder, at udvise due diligence

15.02.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Nomineret til Verdens Bedste Indkøber i 2023

16.11.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Region Midtjylland kåret som ’Verdens Bedste Indkøber 2023’

29.09.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Due diligence: Selv en lille virksomhed kan gøre en stor forskel