Danske supermarkeder lander på 3. plads, med der er absolut ingen grund til jubel

Ny rapport afslører at europæiske supermarkeder er nølende når det kommer til at reducere deres plastikaftryk. Der er hverken data, gennemsigtighed, handlinger bag ordene eller politisk opbakning til plastiktiltag.

I forbindelse med rapportens udarbejdelse kontaktede en koalition bestående af ca. 20 ngo’er i alt 130 dagligvarekæder fordelt på 13 europæiske lande. Dagligvarekæderne blev bedt om at besvare et spørgeskema, som dækkede tre kategorier: 1) Gennemsigtighed og performance, 2) Forpligtelser, og 3) Opbakning til national regulering.

Den samlede gennemsnitlige score som dagligvarehandlerne opnåede på tværs af de tre kategorier var kun 13,1 point (ud af 100) eller 13%. Kun to virksomheder overstiger 60% og ligger dermed i toppen af tabellen. Disse virksomheder er Aldi i Storbritannien med 65,3% og Aldi i Irland med 61%. De øvrige virksomheder, der opnår de højeste point ligger betydeligt under, idet Lidl i Storbritannien med 44,7%, Carrefour i Frankrig med 41,7% og det franske økologiske supermarked BioCoop med 37% udgør top fem. 

I stedet for at gennemføre systemændringer og støtte op om yderligere lovgivning for at løse problemet med stigende forbrug af plastikemballage, har den europæiske dagligvarehandel gennemgående koncentreret indsatsen om frivillige forpligtelser uden nævneværdig effekt.

Danske supermarkeder indtager en tredjeplads grundet nøleri

I Danmark blev følgende kæder kontaktet: Coop Danmark, Rema 1000, Nemlig.com, Dagrofa, Lidl, Aldi og Salling Group. Grundet manglende data blev hverken Rema 1000 eller Nemlig.com medtaget i analysen. 

Danmarks score for hele branchen ligger på 17.1% (ud af 100), hvilket placerer Danmark på en tredjeplads i Europa. De bedst placerede detailkæder i Europa er Aldi på en 11. plads direkte efterfulgt af Salling Group på en 12. plads. Af de danske detailkæder ligger Coop Danmark lavest placeret på en 41. plads ud af samtlige 74 undersøgte dagligvarekæder. 

”Det er en skam, at de danske supermarkeder ikke opnår en langt højere score i betragtning af, at mange danskere netop bekymrer sig om den del af husholdningsplasten der kommer fra supermarkedet. Vi er særligt bekymrede over den manglende gennemsigtighed i branchen, for det kan være svært for både forbrugere og politikere at gennemskue om hensigtserklæringer og frivillige tiltag i branchen rent faktisk har den fornødne effekt eller snarere er greenwashing”, udtaler adm. direktør Louise Lerche-Gredal i Plastic Change. 

At danske supermarkeder lander på en tredjeplads i de undersøgte lande, skyldes altså ikke fordi de scorer højt på skalaen, men nærmere fordi de øvrige lande klarer sig endnu værre på alle tre parametre.

Strategier er på plads, men handling mangler

I Danmark er brugen af engangsplastikemballage ifølge Miljøstyrelsens emballagestatistik steget med 30 % over den senest opgjorte femårige periode. I samme periode har stort set samtlige dagligvarekæder i Danmark formuleret en emballagestrategi ligesom plastikemballage fylder i den politiske samtale. 

Selv om detailhandlernes nuværende resultater er skuffende viser analysen også, at der er en vej frem. Der er blandt andet behov for flere ambitioner og initiativer inden for genbrug i form af genopfyldelige emballager og refillsystemer, fordi disse er en nødvendig del af løsningen, hvis vi skal reducere den problematiske engangsemballage af plastik. 

”I Plastic Change efterlyser vi større transparens og mere ærlighed i forhold til de udfordringer, som danske supermarkeder står overfor. Det er ikke let at omstille til nye bæredygtige systemer, men et vigtigt skridt på vejen er større åbenhed, mere viden og ikke mindst mere mod til at åbne op og undersøge nye løsninger”, udtaler adm. direktør Louise Lerche-Gredal i Plastic Change. 

Læs rapportens executive summary her.

Læs hele rapporten her (engelsk).

07.06.2024Plastic Change

Sponseret

Hvis havet kunne fælde en tåre, ville den være af plastik

24.11.2023Plastic Change

Sponseret

PEPSICOs brandede emballager rammer som en boomerang ved retssag anlagt af staten New York

20.11.2023Plastic Change

Sponseret

En ambitiøs aftale mod plastikforurening blev modarbejdet og hindret under FN-møde

15.11.2023Plastic Change

Sponseret

Miljøministeren modtager 14.775 underskrifter for et EU-forbud mod eksport af plastikaffald

15.11.2023Plastic Change

Sponseret

Dansk NGO kæmper for at begrænse plastikproduktion under aktuelle FN-forhandlinger

24.10.2023Plastic Change

Sponseret

Erhvervsliv, NGO’er og forskere: Danmark skal have et nationalt system til genbrug af takeaway-emballage