Danske Bank præsenterer årets resultater i ny bæredygtighedsrapport

I en ny bæredygtighedsrapport præsenterer Danske Bank, hvordan koncernen har bidraget til bæredygtige fremskridt i 2022, samt hvorfor biodiversiteten vil fylde endnu mere i bankens arbejde i 2023.

Danske Bank præsenterer årets resultater i ny bæredygtighedsrapport, som bl.a. løfter sløret for større fokus på biodiversitet..

Danske Bank har netop udgivet Danske Banks Sustainability Report 2022, hvor de vigtigste bæredygtige fokusområder bliver præsenteret og indsatsen i 2022 gennemgået lige fra diversitet og inklusion til økonomisk tryghed for de danske familier. I årets rapport er det dog særligt indsatsen inden for bæredygtig finans og udfordringerne i klimaforandringer og tab af biodiversitet, der fylder mest.

”Som den største bank i Danmark har vi både ambitionen om og forudsætningerne for at bidrage til at løse nogle af de store udfordringer, vi som samfund står over for. Overgangen til mere bæredygtige samfund kræver omfattende finansielle midler. Derfor er det vores kunders investeringer og udlånene til dem, der udgør kernen i Danske Banks arbejde med at fremme bæredygtighed og den grønne omstilling. Det gælder også biodiversiteten, som kommer til at få et stort fokus i 2023,” siger Kristin Parello-Plesner, der er bæredygtighedschef i Danske Bank.

Lancering af ny klimaplan

Betydningen af den bæredygtige finans i Danske Bank blev understreget den 20. januar i år. Her blev bankens nye og ambitiøse klimaplan fremlagt. I planen bliver koncernens indirekte og direkte klimaaftryk kortlagt, hvilket sætter retningen for, hvordan Danske Bank i samarbejde med kunderne kan fremme den bæredygtig udvikling og nå målene i Parisaftalen.

For at lykkedes med dette, støtter banken aktivt sine kunder med både relevante produkter, men også rådgivning, så de er i stand til at indfri deres bæredygtighedsambitioner. Siden 2019 har Danske Bank bidraget med 273 milliard kroner i bæredygtig finansiering, herunder grønne lån og bæredygtige obligationer udstedt på vegne af bankens kunder. Målet for 2023 er 300 milliarder kroner. Siden 2021 har banken investeret DKK 52 milliarder i fonde med et bæredygtigt investeringsmål. Målet for 2030 er 150 milliarder kroner. Siden 2019 har Danica Pension investeret DKK 37,7 milliarder kr. i aktiver, der understøtter den grønne omstilling. Målet er 50 milliarder kroner.

Biodiversitet kommer i fokus

Sidste år besluttede Danske Bank sig også for at fokusere på biodiversitetskrisen som sit næste strategiske fokusområde. Banken foretog i 2022 en dybdegående analyse af sin samfundsmæssige indvirkning, som pegede på biodiversitet som et af de områder, hvor banken ud over klima har den største negative indvirkning. Danske Bank tilmeldte sig i juni som den første nordiske bank Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF), og i december tilsluttede banken sig Finance for Biodiversity Pledge, som betyder, at banken forpligter sig til at måle og sætte mål relateret til biodiversitet for sine investeringer og udlån til virksomheder.

”Truslen mod biodiversitet er ikke bare en trussel for planeten, dyr, planter og mennesker. Også virksomhederne kan opleve store udfordringer, hvis de ikke tænker biodiversitet ind i deres arbejde. Desværre kan vi også se, at det er en udfordring, som stadig mangler at blive taget lige så alvorligt, som klimaindsatsen efterhånden bliver det. Derfor er det afgørende, at Danske Bank er med til at påvirke den agenda og sammen med vores kunder skabe forandring,” siger Kristin Parello-Plesner.

Vil du læse mere om Danske banks initiativer og resultater?

Download Danske Banks Sustainability Report 2022 her.

10.02.2023Danske Bank

Sponseret

Danske Bank præsenterer årets resultater i ny bæredygtighedsrapport

29.09.2022Danske Bank

Sponseret

Inklusion: Danske Bank dykker ned i den neurodivergente talentpulje

26.09.2022Danske Bank

Sponseret

Podcast går i luften i nyt grønt format

23.09.2022Danske Bank

Sponseret

50 gange inspiration til den grønne omstilling

30.05.2022Danske Bank

Sponseret

Danske Banks leasingselskab forærer millioner til kunder med grønne ambitioner

24.05.2022Danske Bank

Sponseret

Nu kan flere virksomheder få grønne lån