Dansk Initiativ for Etisk Handel skifter navn

Etisk Handel Danmark – det er fremover navnet på den samlende platform for virksomheder og organisationer, der arbejder for ansvarlig og bæredygtig handel. Med navneskiftet følger også en ny visuel identitet og ny hjemmeside.

”Vi er ikke længere et initiativ, vi er derimod en etableret organisation med erfaring og viden inden for globale værdikæder, og det kalder på et nyt navn. Vi arbejder for at gøre Danmarks handel med resten af verden mere etisk og bæredygtig, og derfor skifter vi navn til Etisk Handel Danmark.” fortæller Nanna Callisen Bang, direktør i Etisk Handel Danmark.

Fakta

  • EtiskHandelDanmarkerdensamlendeplatformforvirksomhederogorganisationer,derarbejder for ansvarlig og bæredygtig handel. Etisk Handel Danmark står bag videnscenter for bæredygtige værdikæder, akademi for etisk handel, medlemsnetværk og en række multi-stakeholder partnerskaber og alliancer.
  • Etisk Handel Danmarks medlemskreds tæller flere end 100 små, mellemstore og store virksomheder på tværs af sektorer, fagforeninger, erhvervs- og brancheorganisationer, civilsamfundsorganisationer, offentlige institutioner og fonde.
  • Etisk Handel Danmark har søsterorganisationer i England (1998), Norge (2000), og Sverige (2019).
  • På engelsk vil organisationen fremover hedde Ethical Trade Denmark.
  • Cirklen i det nye logo symboliserer fællesskabet på tværs af medlemgrupperne i Etisk Handel Danmark.

Fra initiativ til etableret organisation med over 100 medlemmer
Organisationen blev etableret som et initiativ og medlemsorganisation i 2008 af erhvervslivet, fagbevægelsen og civilsamfundsorganisationerne. Formålet var - og er stadig - at styrke viden, samarbejde og handling omkring ansvarlig og bæredygtig global handel. En dagsorden, som kun er blevet mere og mere aktuel gennem tiden, og organisationens medlemskreds tæller nu også mere end 100 medlemmer. Medlemmerne består af små, mellemstore og store virksomheder på tværs af sektorer, fagforeninger, brancheorganisationer, civilsamfundsorganisationer, offentlige institutioner og fonde.

”I godt 15 år har organisationen arbejdet for at fremme ansvarlig virksomhedspraksis blandt medlemmerne, men også bredere i samfundet ved at øge viden om, hvordan indkøb og globale værdikæder påvirker miljø og mennesker. Men vi ser stadig, hvordan global handel er fyldt med udfordringer og dilemmaer, så der er nok at tage fat på. Vi samler dem, der vil og bør være med til at gøre en forskel i en bevægelse for mere etisk handel. Og det gør vi nu under det nye navn Etisk Handel Danmark, ” fortæller Nanna Callisen Bang.

06.06.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Ny EU-lovgivning skal beskytte skove og biodiversitet under pres: Er din virksomhed forberedt?

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Key insights: The OECD – OCDE Forum on due diligence in the garment and footwear industry

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

CSRD sikrer handling og troværdighed

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Det bliver lovpligtigt for EU’s største virksomheder, at udvise due diligence

15.02.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Nomineret til Verdens Bedste Indkøber i 2023

16.11.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Region Midtjylland kåret som ’Verdens Bedste Indkøber 2023’