Dansk erhvervsliv skal forstå unge medarbejdere bedre

SMV-segmentet skal have flere værktøjer til at forstå og tiltrække unge medarbejdere. Derfor støtter Industriens Fond projektet 'Næste generations arbejdsplads' med 1,5 millioner kroner.

Nyt projekt skal bygge bro mellem den kommende generation på arbejdsmarkedet og danske SMV'er. Fra venstre: Adm. direktør i Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang, direktør i Tænketanken EQUALIS, Gine Maltha Kampmann, bestyrelsmedlem og frivillig i SAGA, Benjamin Bøgen Pedersen.. Foto: Industriens Fond

En mangfoldig og inkluderende arbejdskultur er essentiel, hvis virksomheder vil fastholde deres yngre medarbejdere. Det viser flere undersøgelser, der slår fast, at unge i dag har højere forventninger end tidligere generationer til, hvilket ansvar virksomheder skal løfte, når det kommer til social bæredygtighed.  

”Desværre oplever mange små og mellemstore virksomheder de forventninger som udefinerbare og har derfor svært ved at skille sig ud som særligt attraktive arbejdsgivere. Det efterlader en kløft mellem virksomhederne og de unge,” siger adm. direktør i Tænketanken EQUALIS, Gine Maltha Kampmann. 

Det er netop denne kløft, tænketankens nye projekt ‘Næste generations arbejdsplads: Et fælles fodfæste for erhvervsliv og ungdom’ vil forsøge at lukke. Projektet sker på bevilling fra Industriens Fond og skal på baggrund af en omfattende kortlægning af viden drive dialog om og udvikling af initiativer, som virksomheder kan iværksætte for at sikre et mere socialt bæredygtigt erhvervsliv.  

Kvalificeret arbejdsstyrke er afgørende for konkurrenceevnen  

”Kvalificeret arbejdskraft er et af de vigtigste konkurrenceparametre for erhvervslivet – og kampen om de rette kompetencer vil kun blive skærpet fremadrettet. Derfor er det så vigtigt, at SMV-segmentet får værktøjer til at arbejde målrettet med tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft, så det ikke kun bliver en agenda for de store virksomheder. Det skal det det her projekt understøtte,” siger direktør i Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang. 

Projektet skal kortlægge, hvilke konkrete forventninger unge har til deres arbejdsplads, når det gælder diversitet, inklusion og trivsel og derigennem skabe det vidensgrundlag, virksomheder mangler for at kunne handle og blive mere konkurrencedygtige i forhold til at tiltrække arbejdskraft.  

I projektets anden fase skal unge og virksomheder på dialogmøder udvikle redskaber, der hjælper og guider virksomheders arbejde med diversitet og inklusion, og som samtidigt gør det nemmere for unge at afkode, hvordan virksomhederne arbejder med området.  

Med til at udvikle de nye ideer og initiativer er repræsentanter fra en række små og mellemstore virksomheder samt et ungepanel af engagerede unge fra relevante organisationer og foreninger, som oprettes af ungdomsorganisationen SAGA. I fællesskab vil virksomhederne og ungepanelet drive dialogen mod udviklingen af initiativer, som virksomheder kan implementere.

“Når unge kræver et opgør med “plejer” og stiller større krav til diversitet, ligestilling, arbejdsfleksibilitet og kultur, er det ikke snobberi, men udtryk for et ønske om, at arbejdet skal give mening. Derfor er vi meget glade for, at de unge i dette samarbejde vil bidrage direkte til udviklingen af konkrete anbefalinger, som vil mindske kløften mellem virksomheder og de unge,” siger bestyrelsesmedlem og frivillig i SAGA, Benjamin Bøgen Pedersen. 

Bliv klogere på Industriens Fond her

03.06.2024Industriens Fond

Sponseret

Dansk erhvervsliv skal forstå unge medarbejdere bedre

22.05.2024Industriens Fond

Sponseret

Her tæller de medarbejderne for klimaets skyld

16.05.2024Industriens Fond

Sponseret

Sjældent katalog over sundhedspersonalets behov kan gøre dit sygehus bedre

03.05.2024Industriens Fond

Sponseret

Klimaregnskab: Fra antagelser til data

09.04.2024Industriens Fond

Sponseret

Vi skal gribe markedet for cirkulær forretning

22.03.2024Industriens Fond

Sponseret

“Vi har fået afmystificeret klimaregnskaber og lært at kommunikere grønt”