Dagsværk, klima og oprindelige folk.

Den 2. november er det Dagsværkdag, og i år går projektet ud på at styrke oprindelige folks unge i f.eks. sikkerhed og dokumentation, når de kæmper for at bevare deres skov i Thailand og Malaysia.

Oprindelige folks rettigheder er måske ikke ofte genstand for due diligence-arbejdet. Men det er værd at kigge lidt nærmere på, hvis virksomheden er i berøring med opkøb af jord, f.eks. til opsætning af vindmøller oprettelse af en dæmning eller investeringer i disse projekter.

Klimakampen har mange facetter og det kan virke uoverskueligt at gøre alt rigtigt. Et område, hvor det virkelig batter at sætte ind, er ved at redde skov fra at blive fældet. The Guardian skriver at skovfældning i 2021 svarede til udledninger fra Europa og Japan samlet set. Det er med andre ord helt centralt at indarbejde hensyn til skov i sin forretning.

At bevare skoven er dog ikke bare afgørende for klimaet. Det er også en vigtig del af S’et i bæredygtighedsarbejdet, nemlig den rettighedsbaserede due diligence, som enhver virksomhed må forholde sig til.

UNDRIP
Sammenhængen mellem det sociale aspekt af ESG og klimabeskyttelsestiltag er oprindelige folks rettigheder, som er sikret i FN-deklaration UNDRIP. Normalt er det UNGP, FNs Guiding Principles on Business and Human Rights, som er i spil i due diligence-arbejdet. Men det er vigtigt også at kende til UNDRIP, FNs Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Her er det blandt andet formuleret, hvordan oprindelige folk skal konsulteres og give deres tilsagn inden et anlægsprojekt opstartes i deres territorier.

Artikel 10 sikrer oprindelige folks ’Free, prior, and Informed Consent’, forkortet FPIC. Free betyder, at der ikke må forekomme tvang, Prior betyder, at kommunikationen skal være timelig, så processen ikke forceres, Informed betyder, at den rette type og mængde af information skal deles, f.eks. angående område, tidsplan, mulighed for fortrydelse mv. Det er herudover også afgørende, hvem der konsulteres og at man følger oprindelige folks egne konsultationsprincipper og regler.

Artikel 8 er i øvrigt også central i forbindelse med skoven. Den omhandler retten til at bevare sin kultur. Når de oprindelige folk i Thailand og Malaysia fordrives fra skoven til fordel for plantager eller anden brug af deres områder mister de en vigtig del af deres identitet og kultur. Deres liv er forbundet med skoven, praksisser og sproget er formet af skoven. Derfor sker der en kulturel forandring, når det ikke længere er muligt at leve i og med skoven.

Due diligence-arbejde er tidskrævende og kræver omhyggelig forberedelse, men et godt forarbejde er til gengæld afgørende for et bæredygtigt resultat.

Hvis oprindelige folks rettigheder er et nyt område for jer kan IWGIA henvise til et meget vidt netværk af organisationer af oprindelige folk. De har lokalt kendskab og kan bringe vigtig viden til jeres due diligence-arbejde.

I første omgang kan man dog hurtigt komme i gang ved at hyre en dagsværker den 2. november!

Læs mere om IWGIAs projekt og hyr en dagsværker på arbejd.od.dk. Så er I straks i gang med at støtte oprindelige folks rettigheder samtidig med at klimaet beskyttes. 

08.11.2023I W G I A

Sponseret

Certificeret palmeolie og laboratorieskabte alternativer: for oprindelige folk og for miljøet.

26.10.2022I W G I A

Sponseret

Dagsværk, klima og oprindelige folk.