CSR og skatteansvarlighed – ikke længere olie og vand

Fredag d. 24 februar samles virksomheder og organisationer til morgenbriefing hos DIEH. Briefingen sætter spot på sammenhængen mellem CSR og ansvarlig skattepraksis i den private sektor, herunder udfordringer, muligheder og tendenser for øget ansvarliged.

Det er nu snart et år siden, at Panama-papirerne blev offentliggjort i medier verden over. Papirerne skabte globalt fokus ved sine afsløringer af ulovlige skattepraksisser i de detaljerede dokumentbeskrivelser af mere end 214.000 offshore selskaber. Afsløringerne bragte en velkendt problemstilling frem i lyset, som ikke tidligere har været dokumenteret i så stort et omfang; nemlig skattely. Siden afsløringerne har virksomheders skattepraksisser været under skarp mediebevågenhed, og har som følge heraf resulteret i store skattebøder til adskillige internationale virksomheder. Senest har Margrethe Vestager, konkurrencekommissær i EU, været frontløber i bekæmpelsen af ulovlige skattepraksisser i EU-regi. I august 2016 stod hun i spidsen for at udstede en skattebøde til den amerikanske tech-virksomhed, Apple på intet mindre end 102 milliarder kr. – den største skattebøde nogensinde udstedt til en amerikansk tech-virksomhed.

CSR og skat under samme paraply
I lyset af Panama-skandalen er der blandt dansk erhvervsliv, myndigheder og NGO’er kommet øget fokus på virksomheders skatteansvar i relation til deres CSR-arbejde. I årevis har virksomheders skattepraksisser været adskilt fra deres CSR-indsatser – en tendens, som Troels Børrild, Policy Advisor ved Mellemfolkeligt Samvirke, påpeger er under forandring. Ifølge Troels Børrild bliver det i stigende grad relevant at betragte virksomhedernes skatteansvar som en vigtigt del af virksomhedens samlede samfundsansvar.

Uansvarlig skattepraksis – en barriere for udvikling
Stigende global handel mellem lande i både nord og syd kan sætte etikken på prøve. Ved nærmere undersøgelse af uansvarlig skattepraksis afsløres det, at regeringer verden over går glip af væsentlige skatteindtægter. Indtægter som kan bidrage til bekæmpelse af fattighed samt medvirke til bæredygtig økonomisk vækst. Særligt i udviklingslande er mistede skatteindtægter en barriere for socioøkonomisk udvikling og jobskabelse, der kunne komme lokalbefolkningen til gode, herunder eksempelvis gennem investeringer i uddannelse, sundhed og infrastruktur.

Ansvarlig skattepraksis bliver ikke kun diskuteret på nationalt plan og som følge af Panama-papirerne, men har også fået en plads i FNs 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Særligt SDG 8, som skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, tillægger ansvarlig skattepraksis en signifikans i opnåelsen af Verdensmålene.

Fokus på ansvarlig skattepraksis i den private sektor
Ansvarlig skattepraksis kan være en svær størrelse, som fremover vil fylde mere i debatten om etik og ansvarlighed. En debat som vi i Dansk Initiativ for Etisk Handel ønsker at åbne op for med henblik på at diskutere muligheder og udfordringer for skatteansvarlighed i et konstruktivt forum. Derfor inviterer vi virksomheder og organisationer til morgenbriefingen: Ansvarlig skattepraksis i den private sektor på fredag den 24. februar fra 8.30 – 10.00. På mødet får vi besøg af Sara Jespersen, Project Manager, Tax and Development ved Oxfam IBIS og Troels Børrild, Policy Advisor ved Mellemfolkeligt Samvirke. Med afsæt i rapporten; Getting to Good – Towards Responsible Corporate Tax Behavior, vil de komme nærmere ind på udfordringer og muligheder ved virksomheders arbejde med skatteansvarlighed.

Tilmeld dig morgenbriefingen om skatteansvarlighed her.

06.06.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Ny EU-lovgivning skal beskytte skove og biodiversitet under pres: Er din virksomhed forberedt?

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Key insights: The OECD – OCDE Forum on due diligence in the garment and footwear industry

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

CSRD sikrer handling og troværdighed

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Det bliver lovpligtigt for EU’s største virksomheder, at udvise due diligence

15.02.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Nomineret til Verdens Bedste Indkøber i 2023

16.11.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Region Midtjylland kåret som ’Verdens Bedste Indkøber 2023’