CSR-direktivet sætter skub i den bæredygtige omstilling hos hoteller og restauranter

Hotel- og restaurationsbranchen står over for store muligheder, men også risici i den bæredygtig omstilling.

Foto: BDO

Turistbranchen står over for en afgørende udvikling inden for bæredygtighed med EU’s nye direktiv for bæredygtighedsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som et centralt element. Den bæredygtige omstilling inden for hoteller og restauranter rummer betydelige potentialer, men samtidig er der risici, hvis virksomheder ikke kommer i gang.

Hoteller og restauranter har en unik position i den bæredygtige omstilling, da de har en bred kundekreds. Men de risikerer at blive mødt af mange krav fra både kunder og gæster. De nye krav kommer også i kølvandet af CSRD, da de større erhvervskunder især vil efterspørge data fra deres hotel- og restaurantleverandører.  

Denne position åbner dog også muligheder for at påvirke mennesker, miljø og samfund positivt ved at tilbyde mere bæredygtige løsninger til gæster, besøgende og erhvervskunder. Implementering af sådanne tiltag kan ikke kun bidrage til at bevare eksisterende kunder, men også tiltrække nye kunder, som er underlagt CSRD-rapportering. Derfor bliver valget af hoteller, restauranter og konferencesteder afgørende i virksomhedernes bæredygtighedsrapportering.  

Inden for turistbranchen, herunder erhvervsturismen, har der været en stigende udbredelse af den bæredygtige omstilling. Flere hoteller anvender certificeringer og standarder, mens restauranter skifter til økologiske fødevarer og reducerer madspild. Tendensen indikerer klart, at implementering af ESG-relaterede tiltag er god en forretning i branchen.  

Find balancen mellem grønne tiltag og erhvervskrav 

Bæredygtighed er ligeledes blevet et vigtigt salgsargument, og flere hoteller profilerer deres grønne initiativer på bookingportaler. Synlige tiltag inkluderer ladestandere til elbiler, bionedbrydeligt service og reduktion af plastikmaterialer. Derudover er der fokus på at minimere madspild og overordnet servere økologiske fødevarer.  

Men risici og muligheder findes også i relation til arbejdsforhold, i køkkenerne, samt leverandørkæder inden for turistbranchen. Det er således afgørende at identificere og håndtere disse aspekter for at maksimere de bæredygtige potentialer.  

De større erhvervskunder vil efterspørge data i forhold til bæredygtige tiltag. Derfor bliver det afgørende for turismevirksomheder at forpligte sig til og rapportere om deres indsats indenfor bæredygtighed for at imødekomme de stigende krav om bæredygtighedsrapportering, som indirekte også rammer de mindre aktører i branchen.   

Vil du vide mere om, hvordan din virksomhed kan bidrage til at skabe bedre og mere bæredygtige valg for dine gæster?

Denne artikel er del af et tema:

Tema: ESG i hotel- og mødebranchen

Forventningen om at hoteller og mødelokationer aktivt integrerer ESG-hensyn er allerede til at tage og føle på. CSR.dk og partnere viser, hvordan det kan gribes an. 

 

01.03.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Bæredygtighed i køkkenet: En mulighed for turismebranchen

01.03.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

CSR-direktivet sætter skub i den bæredygtige omstilling hos hoteller og restauranter

19.02.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

E1 – Klimaforandringer: Den korte CSRD-historie

04.01.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Nye lovkrav nærmer sig på bæredygtighedsagendaen. Er I klar?