Cradle to Cradle sætter nye standarder for fremtidens produkter

Cradle to Cradle Certified® Version 4.0 sætter ny international standard for morgendagens produkter til den cirkulære økonomi under hensyn til klima, miljø, sundhed og socialt ansvar

Ny version 4 af Cradle to Cradle Certified er offentliggjort - og træder i kraft 1. juli 2021.

16. marts 2021 blev en ny version 4.0 af den internationale produktstandard Cradle to Cradle Certified® offentliggjort. Dermed lanceres standardens hidtil mest ambitiøse mål for morgendagens produkter – designet til den cirkulære økonomi og en sund og retfærdig verden for fremtidens generationer. 

Standarden træder i kraft den 1. juli 2021. Direktør i Vugge til Vugge ApS, Annette Hastrup, har som medlem af Standards Steering Comittee været dybt involveret i processen med at udvikle og redefinere standarden.

”Det har været et stort arbejde, så det er både en lettelse og en stor glæde, at vi er nået hertil. De opdaterede krav er ambitiøse, men også rimelige at stille til fremtidens produkter, hvis vi skal have en sund verden, som er god og retfærdig for både mennesker og planet,” siger hun.

Perfekt værktøj til grøn omstilling og cirkulær økonomi

Certificeringsordningen leverer et perfekt værktøj til at handle på den grønne omstilling, udvikle nye forretningsmodeller og skabe nyttige samarbejder i hele værdikæden. Designere og producenter kan bruge Cradle to Cradle Certified Version 4.0 til at drive innovation og systemændring. 

Som i de tidligere versioner af Cradle to Cradle standarden skal produkter bedømmes i fem kategorier. De har fået opdateret titlerne og indeholder nye og forbedrede krav, der er tilpasset verdens bedste globale praksis og mest rigide regler. Kategorierne i version 4.0 er:

  • Material Health: Materialer skal være sunde for mennesker og miljø.
  • Product Circularity: Produkter og processer skal designes, så kan indgå sikkert i en cirkulær økonomi.
  • Clean Air & Climate Protection: Produktion skal sikre ren luft uden skadelige emissioner og forebygge klimaforandringer ved brug af vedvarende energi.
  • Water & Soil Stewardship: Produktion skal beskytte både land og vand mod forurening og udpining.
  • Social Fairness: Producenter skal respektere menneskerettigheder og bidrage til et retfærdigt samfund.   

Det bliver ikke længere muligt at certificere på basic-niveau, sså produkter vurderes fremover efter kriterier på fire niveauer fra Bronze til Platin. Der stilles desuden særlige krav om certificeringsniveau for udvalgte produkter. Fx skal produkter til børn og kosmetik som minimum kunne overholde kravene på Sølv-niveau. 

Man skal stadig demonstrere fremskridt og recertificere produkter hvert andet år.

Flere virksomheder har deltaget i pilotprogram

I udviklingsperioden har otte virksomheder på verdensplan testet version 4.0 ved at deltage i et pilotprogram, hvor produkterne certificeres efter udkastet. Vugge til Vugge ApS er assessor for tre af dem, og det giver virksomheden et godt forspring til at vurdere produkter efter den nye standard.

”Vi har allerede vurderet flere produkter af vidt forskellige type efter 1. og 2. udkast til version 4.0. Vi forventer, at certificeringerne bliver annonceret senere på foråret,” fortæller Annette Hastrup og tilføjer:

"Vi er godt tilfredse med at have haft hele tre nye kunder med i pilotprogrammet. Det betyder nemlig, at vi nu er helt i front og klar til at hjælpe andre virksomheder, der vil certificere efter version 4."

Virksomheder, der ønsker at Cradle to Cradle certificere deres produkter, får mulighed for at vælge mellem version 4.0 og 3.1 i en overgangsperiode. Alle certificerede produkter skal dog være certificeret efter den nye standard senest 1. juli 2024.

Lær mere

Du kan læse mere om den nye standard, overgangsordninger med videre på Vugge til Vugges hjemmeside.

Du kan også deltage i et af de to brancherelaterede webinarer om version 4.0 - målrettet skandinavien:

FAKTA:

Vugge til Vugge ApS er akkrediteret assessment body for Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Det betyder, at vi må vurdere produkter, så de kan blive certificeret efter Cradle to Cradle Certified® standarden.
 


 

19.12.2023Vugge til Vugge ApS

Sponseret

C2C Certified giver Superwood et forspring

29.08.2023Vugge til Vugge ApS

Sponseret

B&O har skærpet strategien med Cradle to Cradle  

13.10.2022Vugge til Vugge ApS

Sponseret

Standarder arbejder for mere lighed

21.06.2022Vugge til Vugge ApS

Sponseret

C2C Certified® gør gode produkter bedre

07.09.2021Vugge til Vugge ApS

Sponseret

B&O og Novo Nordisk opnår verdens første v. 4.0 Cradle to Cradle certificeringer

16.03.2021Vugge til Vugge ApS

Sponseret

Cradle to Cradle sætter nye standarder for fremtidens produkter