Byggeriets efterspørgsel kræver mere certificeret træ

Byggeriet efterspørger træprodukter fra dokumenteret bæredygtig skovdrift. Derfor er der brug for flere certificerede skove med rødgran, hvis industrien skal producere i Danmark med lokale råvarer. Sådan lyder opråbet fra Troldtekt A/S, der får opbakning

Ved Troldtekts fabrik i den vestjyske by Troldhede ligger der stakke af træstammer, så langt øjet rækker. Når træet er afbarket og tørret i seks måneder, indgår det som råvare i de originale Troldtekt akustikplader.

Til produktionen af Troldtekt® akustikplader anvendes udelukkende certificeret træ. Kunder kan selv vælge, om deres Troldtekt akustikplader skal være PEFC™- eller FSC®-certificeret (FSC®C115450). På den måde imødekommer Troldtekt den stigende efterspørgsel fra byggeriet på bæredygtigt træ, som er et tegn på branchens grønne omstilling. Det giver ekstra plus i CO2-regnskabet, at træet kommer fra lokale skove, så det ikke skal fragtes med lastbiler over store afstande.

– En af styrkerne ved Troldtekt akustikplader er, at vi producerer dem i Danmark med træ fra danske skove. Og at vi med certificeringerne har dokumentation for, at skovdriften tager hensyn til for eksempel biodiversitet. Der er stor efterspørgsel på certificerede træprodukter, og det er positivt i forhold til byggeriets klimaaftryk. Men hvis vi og resten af industrien også om 10-15 år skal producere i Danmark, skal vi have endnu bedre adgang til at købe dansk rødgran fra certificerede skove, siger Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S.

Derfor ærgrer han sig over, at der fra politisk hold er mere fokus på at minimere andelen af nåletræ til fordel for andre træarter.

– Det ene udelukker ikke det andet, og vi er også tilhængere af både vild og varieret skov. I en certificeret skov kan rødgran, løvtræ og urørt skov vokse side om side. Det er faktisk et krav i certificeringen, at en vis andel af skoven står urørt. Jeg synes, politikerne burde slå et slag for, at vi planter mere skov i Danmark, så der både er plads til vild natur og til certificerede plantager, som understøtter byggeriets grønne omstilling.

Certificering giver plads til et mylder af liv
Et eksempel på varieret skov finder man i Viborg Hedeplantage, hvorfra Troldtekt får en del af sit træ. Her er både snorlige rækker med rødgran, fredede vandhuller, urørt skov og områder, hvor skovbunden myldrer af liv. Søren Dürr Grue – direktør i ngo’en FSC Danmark – viser rundt, mens han fortæller om de krav, som den internationalt udbredte FSC-ordning stiller til skovene.

– Med en FSC-certificering opnår skovejere dokumentation for, at de driver skoven bæredygtigt. Det vil sige, at de tager hensyn til dyr og planter og til dem, der arbejder i skoven, som skal have godt sikkerhedsudstyr og løn efter overenskomst eller tilsvarende. Fordelen for skovejerne er, at de får adgang til et voksende marked, hvor FSC-certificering er et krav for at komme i betragtning, forklarer Søren Dürr Grue.

– For industrien, som køber træet, er der krav til dokumentation og sporbarhed. Så en bygherre, der vælger et FSC-certificeret produkt, får dokumentation for, at træet kommer fra en FSC-skov. Samtidig giver FSC-certificeret træ point til de førende bygningscertificeringer, som vinder frem i disse år, fortsætter han.

Krav sikrer varieret skov
Søren Dürr Grue ser også aktuelt en stigende efterspørgsel fra byggeriet. Samtidig deler han Peer Leths pointe om, at certificering bidrager til mere varieret skov.

– Når man FSC-certificerer sin skov, må man ikke plante det hele til i gran. Der skal også vokse oprindelige danske arter som eg og bøg. Det bliver på den måde et mere blandet skovbillede. Samtidig er der for eksempel krav om, at døde træer og afklippede toppe bliver liggende til insekterne, at man lader fem træer stå for hver fældet hektar, og at en vis andel af skoven er helt urørt, siger han og tilføjer:

– En virksomhed som Troldtekt har en meget klar FSC-politik. Det skaber øget efterspørgsel på FSC-certificeret skov, og samtidig er det med til at sikre produkter til en byggebranche, der i stigende grad efterspørger FSC-certificeret træ.

Flere udvidelser kræver mere træ
Kunderne skal have vished for, at hver en træfiber i pladerne kan spores tilbage til en specifik træleverance. Derfor har Troldtekt en grundig systematik omkring sporbarheden. Den fuldautomatiske fabrikslinje bliver gjort ren, når produktionen skifter fra PEFC-certificerede til FSC-certificerede akustikplader. Og et stregkodesystem sikrer sporbarheden hele vejen.

– Vi oplever en stor vækst i de her år, og sidste år fordoblede vi vores kapacitet med en helt ny fabrikslinje. Det er en klar ambition, at også fremtidige udvidelser kan foregå i Danmark, og at vi ikke skal være afhængige af træ langvejs fra. Men det kræver, at der bliver plantet nok rødgran, og at der bliver certificeret nok skove. Det er vi, andre producenter og de bæredygtigt tænkende bygherrer afhængige af, fastslår Peer Leth.

FAKTA OM TROLDTEKT:

  • Troldtekt A/S er førende udvikler og producent af akustikløsninger til lofter og vægge.
  • Siden 1935 har træ og cement været råvarerne i produktionen, som foregår i Danmark under moderne, miljøskånsomme forhold.
  • Troldtekts forretningsstrategi er tilrettelagt med designkonceptet Cradle to Cradle som det centrale element for at sikre miljømæssige gevinster frem mod 2022.

 Se mere i filmen ”Certificeret træ – fra skov til arkitektur"  

YDERLIGERE INFORMATION:

Adm. direktør i Troldtekt A/S Peer Leth: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk 
Marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk

10.04.2024Troldtekt A/S

Sponseret

Troldtekt skærper cirkulært fokus med ny bæredygtighedsafdeling

05.10.2021Troldtekt A/S

Sponseret

Troldtekts CSR-rapport blandt de bedste

21.06.2021Troldtekt A/S

Sponseret

Troldtekt nærmer sig 100 procent vedvarende energi på egen fabrik

09.11.2020Troldtekt A/S

Sponseret

Byggeriets efterspørgsel kræver mere certificeret træ

26.10.2020Troldtekt A/S

Sponseret

Byggeriets efterspørgsel kræver mere certificeret træ

01.10.2020Troldtekt A/S

Sponseret

Troldtekt A/S vinder DI Prisen for grøn omstilling