Brunata vil måle sig internationalt

Brunata er en dansk cleantech virksomhed med næsten 100 års tradition for at levere måling, forbrugsregnskaber og fair fordeling til boligsektoren. Et nyt EU-direktiv giver virksomheden et betydeligt potentiale for international vækst.

Dette potentiale ønsker ejerfamilien fuldt udfoldet gennem et generationsskifte, hvor familiens kontrol bevares, samtidig med at virksomhedens ledelse og udvikling styrkes.

De seneste to år er driftsorganisationen blevet styrket, og nu er turen kommet til bestyrelsen.

Efter den netop afholdte generalforsamling i Brunata International a/s er der kommet flere nye eksterne medlemmer ind i bestyrelsen. Det drejer sig om Fei Chen, som er Innovation Platform Director i Grundfos Holding A/S, Keld Sørensen som er koncerndirektør i COWI Holding A/S og Michael Brock, som er virksomhedsrådgiver med en række bestyrelsesposter i clean- og medtech virksomheder.

”Brunata er en virksomhed, som virkeligt kan være med til at gøre verden mere bæredygtig. Med fair forbrugsmåling tilbyder Brunata den indsigt, som gør den enkelte forbruger bedre i stand til at bruge fx vand og energi mere ansvarligt,” siger Fei Chen.

”Med Brunatas teknologi og løsninger bliver bæredygtighed ikke bare ved snakken men også sund fornuft og fornuftig forretning. Det vil jeg gerne bidrage til at udvikle videre, samtidig med at vi bevarer alle de gode ting i Brunatas kultur og værdier,” siger Fei Chen.

Valget af nye eksterne medlemmer til bestyrelsen er en naturlig fortsættelse af en proces, som ejerfamilien satte i gang for to år siden. Indtil da var Brunata, hvis målere og metoder i dag anvendes i 16 lande, primært ledet af familien. Tilgangen var overvejende teknisk med fokus på virksomhedens helt unikke forbrugsmåler.

For to år siden blev Michael Staal ansat som ny administrerende direktør for at tilføre et mere langsigtet og serviceorienteret fokus til virksomheden.

”Min opgave var at transformere Brunata fra en passioneret og kompetent, produktorienteret virksomhed til en servicevirksomhed med et tydeligere kundefokus,” siger Michael Staal.

”Sammen med ejerne og ledergruppen har vi derfor afviklet aktiviteter, som ikke var en del af kerneforretningen, og gennemført en større organisationsændring. Desuden har vi rekrutteret en række nye nøglemedarbejdere, som skal være med til at styrke og kvalificere organisationen,” siger Michael Staal.

Brunata er i den situation, at et nyt EU direktiv i de kommende fire år vil åbne alle EU-markeder for afregning af vand- og varme efter individuelt forbrug, og dermed øge efterspørgslen efter Brunatas løsninger.

”Det stiller nye krav til en organisation som vores at kunne skalere forretningen og udnytte vores fulde internationale potentiale. Men vi er godt på vej. Og med valget af nye internationalt orienterede bestyrelsesmedlemmer viser ejerne, at de er indstillet på at udvikle virksomheden i den retning,” siger Michael Staal.

Eva Fischer Hansen er næstformand i bestyrelsen og udgør sammen med sin far og søskende aktionærkredsen i Brunata. Hun forklarer, at familien ønsker at bevare kontrollen med virksomheden men samtidigt sikre sig, at Brunata har de mest kvalificerede mennesker på alle nøgleposter.

”I familien ved vi godt, hvad vi vil. Vores mission er at sikre fair fordeling af forbrugsudgifterne til flest mulige ved at tilbyde verdens mest præcise måling og afregning af fx vand- og varmeforbrug. Samtidig ønsker vi, at Brunata skal være en god og interessant arbejdsplads. Vi ønsker at gøre virksomheden mere lønsom og kunne tiltrække den nødvendige kapital for at blive i stand til at vokse markant i udlandet,” siger Eva Fischer Hansen.

Mere information ved henvendelse til mig eller kommunikationschef Lise Bonde, Brunata, tlf. 77777202

28.11.2013Brunata a/s

Sponseret

Brunata indgår i Sustainias arbejde for bæredygtighed

Brunata vil måle sig internationalt

20.11.2013Brunata a/s

Sponseret