Bjørn er omdrejningspunkt for grøn omstilling i emballagevirksomhed

Indkøbschef Bjørn Østergaard fra den herningensiske emballagevirksomhed EHRNO Flexible er den første i Danmark med en diplomuddannelse i bæredygtig virksomhed.

”Bæredygtighed er noget man som virksomhed skal forholde sig til og lære. Det er ikke kun en enkelt afdeling. Det er på tværs af alle afdelinger - fra ledelsen til den enkelte medarbejder på gulvet.”
Sådan siger indkøbschef Bjørn Østergaard. I januar 2023 dimitterede han som landets første fra diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed. En deltidsuddannelse på bachelorniveau, der handler om værdikæder, ressourcebevidsthed, optimering og miljølovgivning.
”Jeg har fx lært rapportering og afrapportering af CO2-udledninger i overensstemmelse med de standarder, regler og lovgivning, der er,” siger Bjørn Østergaard.

Fra Herning til Aarhus for at uddanne sig

Bjørn bor med sin hustru og datter i Herning og arbejder til daglig som indkøbschef i EHRNO Flexible, der leverer emballageløsninger til primært fødevareindustrien, fx til Premier Is og Arla-oste.

En dag i ugen de sidste knap to år har Bjørn pendlet fra Herning til Aarhus for at uddanne sig sideløbende med sit job. En formel uddannelse har længe stået på ønskelisten hos den tidligere ufaglærte elitespotsmand.

”Jeg gik ud af 9. klasse for at blive professionel ishockeyspiller og fik kun taget en HHX-eksamen. Jeg har længe ønsket mig en videregående uddannelse, og med denne uddannelse har jeg nu langt bedre forudsætninger for at lykkes i mit job,” siger han.

Omdrejningspunkt for nye grønne tiltag

Med uddannelsen er Bjørn blevet omdrejningspunkt for grøn, cirkulær omstilling hos EHRNO Flexible.

”Jeg kan nu sætte en dagsorden i min virksomhed, som handler om andet end daglig drift og kan sætte ord på, hvorfor og hvordan vi skal arbejde med bæredygtighed.”

Den tredobbelte bundlinje: Planet, personer, profit

”I mit daglige arbejde er jeg blevet bedre til at se mere tredimensionelt. Du har ikke kun det økonomiske. Du har også det sociale, det samfundsmæssige og det miljømæssige. At få de ting til at snakke sammen på et sprog, som alle kan forstå, synes jeg har været det bedste ved uddannelsen,” konkluderer han.

Vil sætte et godt eksempel

Bjørn har brugt hver en opgave på uddannelsen som anledning til at tage fat på vigtige, grønne gevinster. Systematisk genanvendelse af paprør til forsendelser er et af eksemplerne.

”Vi vil gerne stå ved vores ansvar som emballageproducent og sætte et godt eksempel. Med denne uddannelse har jeg fået meget bedre forudsætninger for at løse opgaver indenfor grøn omstilling og kan i dag bidrage med nye ideer til, hvordan vi styrker den cirkulære økonomi,” siger Bjørn Østergaard.

Uddannet sig med turbofart

Selvdisciplinen fra sine år som professionel ishockeyspiller har hjulpet Bjørn til at styre sin tid og tage fagene på rekordtid.

Normalvis tager uddannelsen to til seks år. For Bjørn har det taget 21 måneder.

”I perioder har der været virkelig meget at se til med fuldtidsjob og studie ved siden af. Der er gået mange aftenener og weekender med at læse og skrive. Jeg har heldigvis haft god opbakning hjemmefra og fra mit arbejde. Men det hjælper jo også på motivationen, når emnet er spændende og topaktuelt,” siger Bjørn, der har fået betalt dele af sit uddannelsesforløb af Omstillingsfonden.

Ny uddannelse godt fra start

Mere end 20 personer begyndte sidste år på den nye diplomuddannelse i bæredygtig virksomhed, som Erhvervsakademi Aarhus er de første i Danmark til at udbyde. Nogle tager hele uddannelsen i et sammenhængende forløb. Andre nøjes med at læse et eller flere fag.

Se i denne video (1:08) Bjørn fortælle om udbyttet:

https://youtu.be/cPNPi7-QvPY

Læs om uddannelsen: Diplomuddannelse i bæredygtig virksomhed. https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/diplomuddannelse/baeredygtig-virksomhed/

Denne artikel er del af et tema:

ESG uddannelse - kompetenceudvikling til tiden

Efterspørgslen på ESG-kompetencer er enorm i takt med at alle prøver at få deres kompetence-beredskab inden for arbejdet med bæredygtighed og ESG på plads i takt med at lovgivnings- og investorkrav stiger. Temaet viser en palette af uddannelsesmuligheder - med hovedfokus på hvordan man kan udvikle eksisterende medarbejdere.

22.01.2024Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Ny efteruddannelse skal klæde virksomheder på til at opnå en B Corp-certificering

08.11.2023Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Kickstart din virksomheds grønne omstilling i Aarhus

02.11.2023Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Bliv uddannet i grøn omstilling i praksis på 3 måneder i Aarhus

29.05.2023Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Diplomfag hjælper ledere og konsulenter i gang med grøn omstilling

29.05.2023Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Ledige har succes med at løfte klimaindsats efter opkvalificering på Erhvervsakademi Aarhus

29.05.2023Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Bjørn er omdrejningspunkt for grøn omstilling i emballagevirksomhed