Banedanmark er storforbruger af Roundup

Ifølge miljøstyrelsen har Banedanmark øget forbruget af Roundup voldsomt fra 2013 til 2016. Banedanmarks eget sprøjtegift-regnskab tegner et andet billede, og skal nu undersøges efter fund af fejl.

Banedanmark er den offentlige organisation, der står som den suverænt største forbruger af sprøjtegiften Roundup. Faktisk tegner virksomheden sig for størstedelen af statens samlede brug af sprøjtegiften – og bruger næsten lige så meget sprøjtegift, som de danske kommuner gør tilsammen.

Ifølge den nyeste opgørelse fra Miljøstyrelsen har Banedanmark øget Roundup-forbruget siden 2013 fra 475 kg af aktivstoffet glyphosat til 788 kg. Det er en stigning på 66 procent.

Det får hård kritik fra Danmarks Naturfredningsforening, som kritiserer virksomheden for ikke at løfte deres ansvar for miljøet og naturen.

- Roundup er et af de mest udbredte og anvendte sprøjtegifte i hele verden. Vi finder sprøjtegiften overalt. Roundup er mistænkt for at være problematisk for vores sundhed, natur og insekter, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Gjerding, og fortsætter:

- Vi har i årevis debatteret Roundup, og det er mig ubegribeligt at Banedanmark og transportministeriet endnu ikke har taget initiativer til at nedbringe forbruget.

Banedanmark har rod i sprøjtegift-regnskabet

I den nyeste statistik over brugen af sprøjtegifte fra 2016 er Banedanmark den største enkelte udleder af sprøjtegiften. Dengang stod Banedanmark for 82 procent af det samlede statslige forbrug af glyphosat.

Men sammenholdt med Banedanmarks egne opgørelse over brug af sprøjtegifte har der været store uoverensstemmelser. Hos Banedanmark selv har forbruget af Roundup siden 2013 nemlig været konstant, viser et nyligt offentliggjort grønt regnskab, og ikke voldsomt forøget som det fremgår af miljøstyrelsen opgørelse.

Det har fået Enhedslisten til at afkræve transportministeren et svar på forskellen i opgørelsen, og Banedanmark har netop nu svaret Folketinget, at de har lavet fejl i regnskaberne og igangsætter en undersøgelse af deres egne sprøjtegift-regnskab.

Forbruget af Roundup er steget med 66 procent

  • I flere år reducerede Banedanmark brugen af sprøjtegift med glyfosat og fik forbruget helt ned på 475 kg aktivstof i 2013. Siden er forbruget stedet voldsomt med 66 procent til 788kg i 2016. Til sammenligning brugte kommunerne samlet 945 kg glyphosat i 2016.
  • I 2016 udgjorde Banedanmarks brug af glyfosat 90 procent af Transportministeriets samlede forbrug og 82 procent af det samlede statslige forbrug (kilde: miljøstyrelsen).
  • Dertil kommer kommer lokalbanernes forbrug, som i 2016 tegnede sig for 506 kg af aktivtstoffet glyfosat.
  • Ifølge Banedanmark seneste opgørelse har forbruget af Roundup ligget på samme niveau siden 2011 på et højere niveau end hvad der opgøres i Miljøstyrelsens undersøgelse.
  • Det er Banedanmarks egen sprøjtegift-regnskab, som nu er igang med at blive undersøgt.

Banedanmark skriver på deres hjemmeside:

"Banedanmark har desværre konstateret, at der er opstået usikkerhed om opgørelsen af Banedanmarks brug af glyphosat, idet der er konstateret en uoverensstemmelse mellem Banedanmarks egen statistik og Miljøstyrelsens opgørelse. Banedanmarks foreløbige genberegninger af forbruget indikerer, at der er fejl i tallene, og der er således risiko for, at det af Banedanmark angivne forbrug ikke er korrekt. Banedanmark har på den baggrund igangsat en grundig undersøgelse for at få afklaret, hvad det reelle forbrug er."

Hos Danmarks Naturfredningsforening finder præsident Maria Gjerding det uholdbart og meget bekymrende, at Banedanmark ikke har styr på deres forbrug af sprøjtegifte.

- Det meget vigtigt, at alle der bruger sprøjtegifte i Danmark er meget omhyggelige med at holde styr på deres forbrug og indberette det korrekt til miljømyndighederne. Jeg synes det er meget bekymrende og i virkeligheden dybt uforståeligt at statens egen institution, Banedanmark, tilsyneladende har sløset på denne måde, siger hun og understreger:

- Glyfosat kan udgøre en trussel med vores sundhed, natur og miljø så der er virkelig behov for at der bliver strammet betydeligt op, siger præsidenten.

Deutsche Bahn vil halvere deres forbrug allerede næste år

Tyskland skabte tidligere på måneden stor international opmærksomhed, da regeringen meldte at de nu ville indføre et totaltforbud mod Roundup ved udgangen af 2022, når den nuværende EU-tilladelse udløber.

Samtidig har den tyske regering igangsat en lang række initiativer for at begrænse brugen af roundup, bl.a. ved forbud mod salg til private, ligesom Deutche Bahn allerede fra 2020 vil halvere deres brug af sprøjtegiften.

Det undrer præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, at hverken Banedanmark af egen drift eller Transportministeriet tidligere har igangsat initiativer til at reducere og på sigt udfase de store mængder af Roundup.

- Med stor sandsynlighed kommer vi til at se et forbud mod Roundup, og det undrer mig at hverken Banedanmark eller Transportministeriet har igangsat initiativer som skal få reduceret brugen af Roundup. I stedet for at påbegynde en udfasning ser det tværtimod ud til, at de har øget forbruget af sprøjtegiften i de seneste. Det er synes jeg, er meget problematisk.

DN vil følge det tyske eksempel

Danmarks Naturfredningsforening håber at den danske regering vil følge det tyske eksempel og indføre et forbud, og samtidig lade sig inspirere af de tyske initiativer for at begrænse sprøjtegiften – bl.a. på jernbanerne.

- I Danmark har vi fået en regering og et politisk flertal, som vil gøre Danmark til et grønt foregangsland. Derfor bør vi selvfølgelig bakke fuldt op om Tyskland og allerede nu begynde at indføre forbud mod glyphosat. Det gælder selvfølgelig også på vores jernbaner.

Ifølge præsidenten bør Danmark allerede nu indføre et straksforbud mod al brug af glyphosat i private haver og på offentlige arealer, forbyde brug af glyphosat inden høst på alle afgrøder og så skal Danmark følge Tysklands forbud ved udgangen af 2022.

01.06.2023Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Regeringen vil ikke love mere beskyttet natur frem mod 2030

27.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Nyt partnerskab med NIO skal styrke beskyttede naturområder og naturformidling

20.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Biodiversiteten blomstrer frem på kirkernes områder

08.06.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Stor sejr for Øresund: Folketinget stopper dumpning af slam fra Lynetteholm

07.12.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Kommuner tager kampen op mod enorme mængder affald

03.06.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Gode nyheder for drikkevandet: Sprøjteforbud i det offentlige og for private på vej