Bæredygtigt fiskeri kender ingen grænser

Fiskeriminister Karen Ellemann deltog igår ved annonceringen af MSC-certificeringen af hestereje-fiskeriet. Certificeringen er et resultat af et stort samarbejde blandt mere end 400 fartøjsejere fra Thyborøn til Breskens.

Foto MSC , Left to right on the picture: Philipp Oberdörfer Germany Fisheries, Christian Schmidt German Agriculture Minister Karen Ellemann Danish Minister for Fisheries and Equal Opportunities and Nordic Cooperation Niels Wichmann Danish fisheries President of DFPO, Carola Schouten Dutch minister of Agriculture, Nature and Food, Kees van Beveren Dutch fisheries chairman CVO.

En milepæl for europæisk fiskerihistorie: Danske hesterejefiskere har gennem et større samarbejde med tyske og hollandske kollegaer arbejdet på at sikre et bæredygtigt hesterejefiskeri i Nordsøen og har sammen opnået MSC-certifikatet for bæredygtigt fiskeri. Hesterejen (Crangon crangon) er et af de sidste store fiskerier i Europa, der ikke er kvotereguleret. Fiskeriet har ved certificeringen forpligtet sig til en kontrolleret og bæredygtig anvendelse af hesterejebestanden i Nordsøen.

Jeg ved, at fiskerne af hesterejer har lagt et stort arbejde i at sikre, at fiskeriet lever op til MSC´s høje krav for bæredygtigt fiskeri. Som fiskeriminister bliver jeg ærlig talt stolt, når dansk fiskeri er en drivkraft henimod at sikre et bæredygtigt fiskeri på tværs af landegrænserne,” siger fiskeriminister Karen Ellemann.

MSC-certificeringen af hesterejefiskeriet involverer 80% af alle de europæiske hesterejefiskere og består af tre nationer, mere end 400 fartøjer og 12 producentorganisationer. 28 fartøjer er med i certificeringen fra Danmark. Hesterejefiskeriet er et gammelt erhverv, og mange af fiskerne er fra fiskerfamilier, der i generationer har været involveret i hesterejefiskeriet. Hvert fartøj beskæftiger 2-3 mand, og rejerne fanges oftest indenfor 12 sømil fra land men kan gå ud til 30m dybde. Tilsammen fanger de tyske, danske og hollandske fiskere ca. 30.000 tons hesterejer; det er mere end 90 % af de årlige landinger i Nordsøen.

Kombinerede kræfter for at beskytte havenes ressourcer
Vejen til MSC-certificering var alt andet end let. Vi har nærmest bygget en hel fiskeriforvaltning op fra bunden – med regler, kontrol og videnskabelig rådgivning. Så det har været et stort arbejde at opnå enighed blandt  400 fartøjsejere fra tre forskellige lande med tre forskellige kulturer . Derfor er vi særligt stolte af, at vi har nået vores mål sammen, og at vi lever op til MSC’s høje krav til bæredygtig fiskeriforvaltning" siger Jesper Juul Larsen fra Sydvestjysk Fiskeriforening. Samarbejdet er frivilligt og startede for mere end syv år siden, hvor hollandske, tyske og danske fartøjsejere begyndte at undersøge mulighederne for at få MSC-certificeret fiskeriet. Sammen med videnskabsfolk begyndte erhvervet at udvikle en tresidig forvaltningsplan for hesterejefiskeriet. Forvaltningsplanen  skal sikre en bæredygtig udnyttelse af  hesterejebestanden og belyse de miljømæssige påvirkninger fra fiskeriet på kort og længere sigt.

Første forvaltningsplan nogensinde for hesterejefiskeriet                                                                                                              
Certificeringen af hesterejefiskeriet har været anderledes end certificeringen af andre danske fiskerier, da hesterejer ikke er en kvoteret art. For at sikre at fiskeriet lever op til standarderne under MSC, har det derfor været nødvendigt at udvikle en forvaltningsplan, da man ikke vidste meget om hesterejebestanden og fiskeriets påvirkning af denne. ” Det har været en udfordrende opgave at få MSC-certificeret hesterejefiskeriet, men nu har vi endelig beviset på, at hesterejefiskeriet drives bæredygtigt. Det har krævet en kæmpe indsats fra alle involverede, og særligt de danske fiskeres indsats og samarbejde for at nå hertil er beundringsværdig Sofie Smedegaard Mathiessen Fiskerikonsulent ved DFPO. Hamburg Universitet og en arbejdsgruppe under Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har været med til at udvikle en model, der skal sikre en bæredygtig udnyttelse af hesterejebestanden og sætte målbare resultater op for MSC-vurderingen. Fiskeriets indvirkning på økosystemet spiller en vigtig rolle i certificeringen og foranstaltninger, såsom et globalt overvågningssystem af fiskeriet, indførelse af tekniske fremskridt, større netmaske til at minimere bifangst af mindre hesterejer er inkluderet som faktorer, der minimerer miljøpåvirkningen fra fiskeriet. 

Hjemmearbejde til fiskerne
MSC certificering er en anerkendelse af et bæredygtigt hesterejefiskeri, men arbejdet er endnu ikke helt færdigt. Fiskerne skal yderligere opfylde syv krav i de kommende år under deres certifikat. Der bliver fulgt op på dette årligt. De skal kunne vise, at foranstaltningerne i forvaltningsplanen virker, og at mængden af heste​​rejer i havet forbliver stabil, herunder reduktion af bifangst af unge hesterejer eller andre fiskearter. Derudover er det vigtigt at indsamle og optimere yderligere data om fiskeriets interaktioner med økosystemet. Til dette formål er der etableret et intensivt samarbejde på tværs af grænserne mellem hesterejefiskerne fra Danmark, Tyskland og Holland. ”Certificeringen af hesterejefiskeriet på tværs af landegrænser har vist, at MSC-programmets incitament system fungerer: Fiskeriet har lagt alle kræfter i for at sikre en fremtidig bæredygtig udnyttelse af Nordsøens hesterejer. Det sender samtidig et stærkt signal om at fiskerne tager ansvar for at sikre et bæredygtigt hav," siger kommunikationschef Majken Møller fra MSC Danmark.

For information, yderligere billedmateriale og spørgsmål til MSC kontakt kommunikations-og marketingchef MSC Danmark:
Majken Møller:  Majken.moller@msc.org eller telefon +45 53 555 008

For information og spørgsmål oplysninger om hesterejefiskeriet, kontakt: fiskerikonsulent i DFPO Sofie Smedegaard Mathiesen: ssm@dkfisk.dk eller formand for Sydvestjysk Fiskeriforening Jesper Juul Larsen jjl@dkfisk.dk.
De deltagende parter i certificeringen er (Cooperatieve Visserij Organisatie (CVO) Nederlandene, MSC GbR Tyskland og Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO).

Certificeringsrapporten kan findes her

08.06.2023Marine Stewardship Council

Sponseret

Stop for overfiskeri kan hjælpe med at tackle underskud af næringsstoffer for millioner af mennesker verden over

14.11.2022Marine Stewardship Council

Sponseret

MSC giver Årets Guldfisk til LETZ SUSHI for arbejdet med at fremme bæredygtig fisk og skaldyr i restaurantverdenen.

25.10.2022Marine Stewardship Council

Sponseret

Ny MSC-fiskeristandard vil drive fremskridtet inden for bæredygtigt fiskeri, siger CEO

13.10.2022Marine Stewardship Council

Sponseret

MSC indfører strengere krav for certificeret tunfiskeri

20.09.2022Marine Stewardship Council

Sponseret

MSC´s bestyrelse godkender enstemmigt den nye fiskeristandard

08.06.2022Marine Stewardship Council

Sponseret

Et skift i den offentlige mening giver håb om fremskridt for havet