Bæredygtigt byggeri

Samfundet har både ud fra en miljømæssig, social og økonomisk synsvinkel behov for en ambitiøs indsats omkring det bæredygtige byggeri. Blandt andet har bygningers energi- og ressourceforbrug stor betydning for hele samfundets energi- og ressourceforbrug, ikke blot ved fremstilling af byggevarer og opførelse af byggeri, men også i en længere årrække efter opførelsen.

I november 2014 fremlagde regeringen med byggepolitisk strategi en række initiativer, der skal fremme bæredygtigt byggeri og dermed bane vejen for, at den danske byggebranche kan oparbejde en global styrkeposition inden for bæredygtigt byggeri.

Læs mere om hvad det vil sige at bygge bæredygtigt i publikationen Bæredygtigt Byggeri i menuen til venstre, hvor du også finder værktøjer til beregning af bygningers totaløkonomi (LCCbyg) og livscyklusvurdering af bygninger eller bygningsdeles miljøpåvirkning (LCAbyg). At træffe beslutninger på baggrund af netop de langsigtede økonomiske og miljømæssige perspektiver er en væsentlig del af det at bygge bæredygtigt.

17.04.2015Energistyrelsen

Sponseret

Bæredygtigt byggeri