Bæredygtighed skaber øget omsætning

Nyt projekt vil styrke danske virksomheder inden for bæredygtighed - til gavn for konkurrenceevnen og miljøet.

Hvordan arbejder virksomhederne i Danmark med bæredygtighed? Og hvilke omstillingsprocesser og kompetencer er nødvendige for at blive bedre til at arbejde med bæredygtighed?

Det er et par af de spørgsmål, som projektet Bæredygtighed hos SMV’er vil give svar på.

Projektet sigter på at hjælpe de mange små og mellemstore virksomheder herhjemme med at blive mere bæredygtige. Potentialet er stort, for virksomheder med under 250 ansatte og under 50 millioner kroner i årlig omsætning udgør 99 procent af virksomhederne i Danmark. Alligevel har bæredygtighed indtil nu primært været i fokus i de største virksomheder.

Bæredygtighed hos SMV’er er et samarbejde mellem Industriens Fond, VIA University College, Green Network, Industrisamarbejdet ml. IAK og Fremstillingsindustrien – en del af DI. Hjørnestenen er dog de deltagende virksomheder.

40 virksomheder med i projektet
”Som led i projektet inviteres 40 forskelligartede virksomheder til i strukturerede rammer at reflektere over deres praksis omkring bæredygtig produktion. Derigennem kan de opnå en højere strategisk indsigt i, hvordan bæredygtig produktion kan styrke virksomhedens konkurrenceevne. Kombinationen af en stærk faglig partnerskabskreds og et enkelt koncept betyder, at projektet medvirker til at mange danske virksomheder får øjnene op for den værdiskabelse og det innovationspotentiale, der ligger i version 3.0 af bæredygtig produktion. Derfor har vi valgt at sætte projektet i søen i kølvandet på vores temaindkaldelse om bæredygtig produktion” siger adm. direktør for Industriens Fond, Mads Lebech.

”Erfaringer fra både ind- og udland viser, at virksomheder, der arbejder målrettet med at bevæge sig i en bæredygtig retning - både økonomisk, socialt og miljømæssigt - kan styrke konkurrenceevnen, få større tyngde på det globale marked og opnå en bedre bundlinje. Det skal det nye projekt i første omgang hjælpe 40 involverede virksomheder med. Senere vil også alle andre små og mellemstore virksomheder i Danmark kunne få gavn af den viden, der bliver skabt i projektet,” siger Trine Mønsted Nielsen.

Hun er projektleder for Bæredygtighed hos SMV’er. Trine Mønsted Nielsen er lektor og tilknyttet Center for Forskning og Udvikling for Virksomheders Globalisering ved Danmarks største professionshøjskole, VIA University College. Hun har årelang erfaring med arbejdet med at integrere bæredygtighed i virksomheders forretningsmodeller.

Skaber viden og konkrete værktøjer til erhvervslivet
Bæredygtighed hos SMV’er består af tre hovedaktiviteter. Dels vil der blive indsamlet viden om små og mellemstore virksomheders arbejde med bæredygtig forretningsudvikling og produktion, dels vil de 40 deltagende virksomheder gennemgå en proces, hvor de får øget viden om hvordan bæredygtighed kan bidrage til deres udvikling og vækst, dels vil den indsamlede viden og erfaring blive udbredt til 20.000 danske virksomheder.

”Som erhvervsforening med fokus på at klæde virksomheder på til bæredygtig vækst og udvikling gennem arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed, ser vi frem til at høste ny viden. Virksomheder prioriterer især bæredygtighed, når det skaber værdi for forretningen, og derfor håber jeg, at projektet kan bane vejen for fornyet viden, der kan bidrage til at konkretisere dette område yderligere i enkle, pragmatiske og produktive værktøjer som er nemme at implementere,” forklarer Kenneth Hald Jensen, adm. direktør i Green Network

Partnerne bag Bæredygtighed hos SMV’er har hver især et stort netværk af virksomheder, som projektets resultater kan udbredes til. Derudover vil projektets resultater også kunne bruges på landets uddannelsesinstitutioner som viden til fremtidens arbejdskraft.

Vigtigt skridt fra version 2.0 til 3.0
Bæredygtighed hos SMV’er kommer til at indtage en rolle som løftestang for mange af de virksomheder som allerede har arbejdet med bæredygtighed, men som faktisk er klar til at tage yderligere et skridt. Men det er bestemt ikke et krav for at deltage i projektet, at virksomhederne har gjort en masse indenfor bæredygtighed allerede. Det vigtigste er en interesse for at udvikle virksomheden i en bæredygtig retning.

”For mange virksomheder er det vanskeligt at komme i gang med bæredygtighedsarbejdet - eksempelvis at komme skridtet videre fra at have arbejdet med energioptimering til at omstille til en decideret bæredygtig produktion. Med det her projekt får de små og mellemstore virksomheder en enestående mulighed for at blive løftet fra version 2.0 til 3.0 i bæredygtighedsarbejdet,” fastslår branchedirektør Ole Storm Jeppesen fra Industrisamarbejdet ml. IAK og Fremstillingsindustrien.

Med det snævre fokus på mindre danske virksomheder, så skaber Bæredygtighed hos SMV’er et rum for forbedring hos netop denne type virksomheder, der ellers har været lidt glemte i forskningen.

”Små og mellemstore virksomheder arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling på en anden måde end store virksomheder gør. Imidlertid er det meste forskning på området gennemført blandt større multinationale virksomheder. Med det her projekt får vi nu skabt dybere viden om, hvordan små og mellemstore virksomheder kan få succes ud af arbejdet med bæredygtighed,” forklarer Trine Mønsted Nielsen.

Faktaboks

  • Projektet er et samarbejde mellem Industriens Fond, VIA University College, Industrisamarbejdet ml. IAK og Fremstillingsindustrien – en del af DI og Green Network. Førstnævnte har bevilget 980.000 kroner i støtte og projektet forventes at løbe halvandet år frem.
  • Projektet skydes i gang den 20. februar 2015.
  • Definitionen på små og mellemstore virksomheder er virksomheder med under 250 ansatte og under 50 millioner kroner i årlig omsætning.
  • Små og mellemstore virksomheder udgør 99 procent af virksomhederne i Danmark.
  • De små og mellemstore virksomheder i Danmark står for 60 procent af den private sektors omsætning.
  • De små og mellemstore virksomheder tegner sig for 61 procent af de danske virksomheders miljøpåvirkning.
  • De små og mellemstore virksomheder beskæftiger mere end 60 procent af de ansatte i det private erhvervsliv herhjemme.

Kontakt
Mads Lebech, adm. direktør hos Industriens Fond, ml@industriensfond.dk, M: 70 20 92 08

Trine Mønsted Nielsen, projektleder hos VIA University College, trni@via.dk, M: 87 55 44 13

09.06.2020VIA University College

Sponseret

Sparer 3,2 tons CO2 om året: VIA har indgået aftale om 100 procent grøn strøm

07.01.2020VIA University College

Sponseret

Scandinavian Growth Creators skal skabe vækst og beskæftigelse

19.09.2019VIA University College

Sponseret

Du kan nå det endnu: Indspark ønskes fra produktions SMV'er om jeres eco-innovation eller tanker om.

28.03.2019VIA University College

Sponseret

Uddannelser og hospital går sammen om at skabe mere bæredygtig natur

28.03.2019VIA University College

Sponseret

48 kommuner efteruddanner sundhedsplejersker til bedre integration af flygtningefamilier

21.03.2019VIA University College

Sponseret

Professionshøjskole satser stort på FN’s verdensmål