Bæredygtighed er et krav til bestyrelser

Bæredygtighed er rykket ind i bestyrelseslokalerne, og det er kommet for at blive. For at sikre den langsigtede strategi oplever flere og flere nødvendigheden af, at det enkelte bestyrelsesmedlem ejer kompetencer inden for bæredygtighed.

Der stilles i disse tider nye krav til viden omkring bæredygtighed i virksomhedernes direktioner og bestyrelser. Nogle virksomheder er allerede i gang med den bæredygtige omstilling, mens andre stadig spekulerer over hvor de skal starte. Uanset hvor på læringskurven du som bestyrelsesmedlem befinder dig, er der altid nye erfaringer at gøre sig inden for bæredygtighed. Det er ikke længere nok at være en profitabel virksomhed, som giver afkast til ejere og aktionærer. Virksomhederne skal på en endnu mere markant måde end før tænke på deres ansvar over for samtlige interessenter og deres bidrag til den omverden, de befinder sig i.

Bæredygtighed rykker ind i bestyrelseslokalerne

Hvis man vil tage seriøse skridt i den grønne omstilling, kræver det nye tilgange. Den grønne udvikling betyder, at der i bestyrelserne i dag skal tænkes i nye strategiske tilgange og muligvis også en transformation af virksomhedens forretningsmodel. Virksomhedens formål skal redefineres, så det omfavner alle interessenter. Ligesom før skal lægges fokus på virksomhedens ansvar samt positive og negative påvirkning på nærmiljøet. Det bliver stadigt mere vigtigt at kunne dokumentere bæredygtige tiltag i en bredere palette af tiltag, og deres positive påvirkning på samfundet.

For fremsynede virksomheder vil dette betyde, at man på bestyrelsesniveau ser længere end tal og regnskaber og i stedet tænke i den strategiske værdiskabelse, som en forretningsplan, der er funderet i bæredygtighed, medfører. Det er bestyrelsen, som sætter den strategiske retning, og netop derfor er det af højeste vigtighed, at bestyrelsen besidder knowhow og kompetencer inden for bæredygtighed for at kunne lede virksomheden mod en sikker fremtid.

Indtil videre har ESG (Environmental, Social and Governance) og bæredygtighed udviklet sig fra at været noget, som virksomheder har arbejdet med ved siden af deres kerneforretning, til at være en strategisk nøgle til forretningsmæssig succes. I stedet for at have en CSR-strategi, skal den bæredygtige strategi indarbejdes i virksomhedernes DNA og forretningsmodeller.

Bæredygtig opkvalificering kræves i bestyrelserne

Ifølge Professor Steen Thomsen, Center for Corporate Governance, CBS, kan der I fremtiden lægges op til at bestyrelserne får et større juridisk ansvar for selskabernes bæredygtighed. Dermed kræves det at det enkelte bestyrelsesmedlem kan tage kvalificeret stilling til spørgsmål om CO2-udleding, vandforbrug, miljø, menneskerettigheder, biodiversitet og mange andre bæredygtighedsemner. Heriblandt anbefales det at sætte sig ind i FN’s 17 verdensmål. Det kan også forventes, at folk med kompetencer inden for naturvidenskab vil blive mere attraktive for bestyrelserne i fremtiden. Generelt forventes en tendens til at bæredygtighed bliver et obligatorisk kriterium for valg af bestyrelsesmedlemmer.

Generelt tyder det på, at bestyrelsers hensyn til kortsigtet profit nedjusteres til fordel for den langsigtede strategi, hvor bæredygtighed bliver et af nøgleprioriteterne. Desuden bidrager øgede EU-direktiver til, at virksomheder skal kunne dokumentere for deres bæredygtighed. Derfor ser man at over halvdelen af de største danske virksomheder har eller er på vej til at implementere bæredygtighedsmål i ledernes løn- og bonuspakker. Det spås dog, at bæredygtig drift i fremtiden vil blive så normalt i virksomhederne, at det ikke skal skrives ind i lønpakkerne.

Bæredygtighed giver konkurrencefordele

Ifølge Harvard Business Review viste en undersøgelse i USA blandt mere end 700 direktører at 56 % mente at bestyrelser brugte for meget tid på bæredygtighed. Denne holdning er man kommet videre fra i Danmark. Her er bæredygtighed ikke længere et kun salgsfremmende påfund. Det er blevet en nødvendighed, hvor det i fremtiden kan blive decideret skadeligt for omdømmet, hvis man ikke agerer bæredygtigt nok. Derfor kan strategisk arbejde med bæredygtighed i bestyrelsen går hen at skabe langsigtet stabilitet og konkurrencemæssige fordel på længere i både indland og især udland.

Nye kurser for bestyrelsesmedlemmer

”Green Moves har gennem flere år holdt oplæg for bestyrelser, og vi har konstateret, at der er et udækket behov. Mange bestyrelser ved ikke hvordan de skal gribe det an, når de skal tilrettelægge en bæredygtige strategi. Det har vi nu taget konsekvensen af, og lanceret to nye kurser for bestyrelser”, udtaler Astrid Carl, direktør i Green Moves.

Det ene kursus hedder Basal Bæredygtighed og giver dig kort og godt det som du mindst skal vide om bæredygtighed som bestyrelsesmedlem. Det andet hedder 360o Bæredygtighed og klæder dig på hele vejen rundt til at kunne agere strategisk i virksomheden.

Du kan læse mere og tilmelde dig ved at klikke her.

18.06.2021Green Moves

Sponseret

Sådan udarbejder du en klimastrategi

31.05.2021Green Moves

Sponseret

Bæredygtighed skal ikke være en strategi i sig selv, for strategien skal hvile på bæredygtighed

17.05.2021Green Moves

Sponseret

Bliver du også mødt af krav om CO2-dokumentation?

29.04.2021Green Moves

Sponseret

Er du i tvivl om der er forretning i at være bæredygtig?

16.04.2021Green Moves

Sponseret

Bæredygtighedsstrategier skal føre jer tættere på de nye markeder

06.04.2021Green Moves

Sponseret

Bæredygtighed er et krav til bestyrelser