Ansvarlig dataanvendelse giver virksomheder konkurrencemæssige fordele

Carve Consulting har udarbejdet en undersøgelse af danske SMV-ers arbejde med dataansvarlighed for Rådet for Digital Sikkerhed, DI, D-mærket, IDA og IT-Branchen i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og med støtte fra Industriens Fond.

Undersøgelsen viser, at virksomheder får gevinster, når de arbejder målrettet med ansvarlig dataanvendelse:

  • 39% af de danske SMV’er i undersøgelsen vurderer, at datasikkerhedsniveauet har betydning for virksomhedens konkurrenceevne.
  • 63% af de danske SMV’er i undersøgelsen vurderer, at deres virksomhed er blevet styrket af at efterleve lovgivningen om persondatabeskyttelse.
  • 56 % af de danske SMV’er i undersøgelsen vurderer, at deres virksomhed bliver styrket, når de viser kunder og potentielle kunder, hvordan de arbejder med dataetik.

Virksomhederne risikerer at miste kunder, få væsentlige bøder, store genetableringsomkostninger og dårlig omtale, når lovgivningen ikke overholdes, og når data behandles uansvarligt.

Dataansvarlighed bidrager til at styrke virksomhedens image og kan bruges aktivt i markedsføring, og dermed bidrage til at forbedre virksomhedens konkurrenceevne.

Viden om ansvarlig dataanvendelse er særlig relevant for SMV’er, der typisk ikke selv har ressourcerne og den fornødne viden til at prioritere og profilere sig på et område som ansvarlig dataanvendelse.

Fællesnævneren for it-sikkerhed, persondatabeskyttelse og dataetik er tillid. Hvis ikke kunderne har tillid til, at virksomheder håndterer deres data ansvarligt, vil tilliden til virksomhedernes produkter og tjenester falde. Dette viser sig blandt andet ved, at kunderne er blevet mere kritiske overfor virksomhedernes håndtering af data, og at ansvarlig dataanvendelse derfor er et relevant konkurrenceparameter.

Resultaterne fra undersøgelsen vil blive præsenteret på et virtuelt arrangement fredag den 29. oktober. Senere på året vil der blive indsamlet en række cases med gode eksempler på dataansvarlighed i en række brancher. Disse cases vil kunne bruges som inspiration for virksomhedernes videre arbejde med ansvarlig dataanvendelse som konkurrenceparameter.

12.02.2024Carve Consulting

Sponseret

Skab værdi med dataetik

15.06.2022Carve Consulting

Sponseret

Nyt design: nærværende og dynamisk rapportering om bæredygtighed

02.05.2022Carve Consulting

Sponseret

Juridisk faglighed er nødvendig, men ikke nok i fremtidens CSR-arbejde

04.11.2021Carve Consulting

Sponseret

Ansvarlig dataanvendelse giver virksomheder konkurrencemæssige fordele

07.10.2021Carve Consulting

Sponseret

Carve CSR-årsrapport 2020

24.04.2020Carve Consulting

Sponseret

Partnerskaber i en coronatid