8 sociale nøgletal, der styrker din ESG-score i dag

For mange virksomhedsledere er det en sand jungle at finde hoved og hale i de kommende krav til ESG-rapportering. Hvor skal man starte? Inden for S’et i ESG er der data fra 8 områder, som I kan bruge i jeres dokumentation – allerede fra i dag.

16.06.2023

Sponseret

CABI

Mange små og store virksomheder vil allerede score højt på S’et i ESG, hvis de kan dokumentere, hvordan de tager et socialt ansvar.

Hvad er ESG?

ESG bruges som en målestok for bæredygtige investeringer. Bag bogstaverne gemmer der sig tre områder:

Environment handler om, hvad I gør for klima og miljø. Fx reduktion af CO2 udledning og genanvendelse af materialer og affald.

Social handler om, hvordan I reducerer sygefravær, arbejdsulykker og jeres arbejde med inklusion, diversitet og ligestilling.

Governance dækker jeres virksomhedskultur og forretningsetik. Fx hvad I gør for at bekæmpe korruption og hvidvask.

En analyse fra april 2023 af videnshuset Cabi viser, at 71 % af danske virksomheder inden for de seneste tre år har ansat eller gjort noget særligt for at fastholde en medarbejder, der ellers ville have svært ved at finde plads på arbejdsmarkedet.

Webkatalog om dokumentation af S’et i ESG

Slip for at læse hundredvis af sider om dokumentation.

Brug Cabis webkatalog, der giver dig overblik over otte sociale forhold, med vejledning til hvilke konkrete tiltag din virksomhed kan bruge til at dokumentere S’et i ESG.

Gå til webkatalog

Kan virksomheder dokumentere sådanne indsatser, forbedrer de deres ESG-score og dermed konkurrenceevnen på et marked, hvor efterspørgslen på ESG-data er stigende.

Inden for den sociale dagsorden er der særligt 8 sociale nøgletal, som virksomheder nemt kan finde og bruge i rapporteringen med vejledning i Cabis webkatalog.

8 sociale nøgletal, der styrker din ESG-score

Ligesom nøgletal inden for det finansielle område bruges til at beskrive din virksomheds økonomiske situation ved hjælp af udvalgte indikatorer, beskriver ESG-nøgletal din virksomheds bæredygtighedsindsats via en række ikke-finansielle indikatorer.

Disse 8 sociale nøgletal kan bruges til at beskrive, hvordan din virksomhed tager et socialt ansvar.

1. Bred rekruttering af ledige:

 • Antal ansatte i fleksjob
 • Antal ansættelser, hvor virksomhedens løn suppleres med ydelse fra jobcentret, fx småjobs på timeløn eller ansættelser med løntilskud
 • Antal virksomhedspraktikker og trænings- og afklaringsforløb
 • Forløb, der har ført til efterfølgende ansættelse i egen eller anden virksomhed.

2. Opkvalificering af udsatte:

 • Antal medarbejdere, der har modtaget kompetenceudvikling eller antal dage ansatte medarbejdere har modtaget kompetenceudvikling
 • Antal lærlinge/elever/trainees i uddannelsesforløb, og som er færdiguddannede.

3. Job og handicap:

 • Antal ansatte med handicapkompenserende ordninger, fx personlig assistance
 • Antal ansatte i fleksjob.

4. Fastholdelse af medarbejdere:

 • Antal og andel af medarbejdere, der er vendt tilbage i job efter langtidssygemelding
 • Antal medarbejdere, der er omplaceret eller omskolet pga. nedslidning
 • Antal medarbejdere med en § 56-aftale (langvarig eller kronisk sygdom)
 • Antal af handicapkompenserende ordninger i brug
 • Medarbejderomsætningshastighed - herunder andel af fratrådte medarbejdere, der ufrivilligt har forladt virksomheden.

5. Et godt arbejdsmiljø:

 • Har virksomheden modtaget påbud vedrørende arbejdsmiljøforhold?
 • Sygefraværsprocent, både samlet og fordelt på
  - Kort- og langtidssygefravær
  - Egen sygdom og fravær som følge af arbejdsulykke
 • Medarbejderengagement/-tilfredshed
 • Andel af nyansatte, der forlader virksomheden inden for 12 måneder efter ansættelse
 • Antal indberetninger af krænkende adfærd.

6. Samarbejde med lokalområdet:

 • Har I indgået samarbejdsaftaler, der skal styrke et inkluderende arbejdsmarked i lokalområdet?

7. Sociale hensyn ved indkøb:

 • Har I et partnerskab eller løbende kundeforhold med en socialøkonomisk virksomhed?

8. Diversitet og inklusion:

 • Kønssammensætning blandt virksomhedens ansatte
 • Alderssammensætning blandt virksomhedens ansatte.

Hvis du vil forbedre S’et i ESG

Er dokumentation helt nyt, handler det først og fremmest om at starte i det små og gøre det til en fast praksis.

Bagefter handler det om at få set på de steder, hvor I som virksomhed kan udvikle jer – at få ryddet op, der hvor røde lamper blinker. Fx i forhold til lærlinge, arbejdsmiljø eller fastholdelse.

Spørg Cabi – kvit og frit

Ring til Cabis hotline Spørg Cabi og få fat på eksperter, der giver dig svar og sparring på regler og løsninger inden for S’et i ESG, rekruttering, sygefravær m.m.

Spørg Cabi er en gratis service, fordi Cabi, som non-profit videnshus modtager bevilling på Finansloven.

Ring på 8612 8855


På Cabis hjemmeside kan du som virksomhedsleder finde hjælp og vejledning til, hvordan din virksomhed kan dokumentere S’et i ESG. Og så finder du en masse viden om, hvordan din virksomhed i det hele taget kan stå stærkt på den sociale dagsorden.

Fx hvordan din virksomhed i praksis kan ansætte ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, holde fast og opkvalificere de medarbejdere I allerede har og/eller sikre et godt arbejdsmiljø.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: ESG Compliance - hvordan tæmmer man monsteret?

Hvad kan virksomheder gøre for at komme i mål med ESG-compliance – og hvem kan hjælpe med at få det til at ske? Vi ser på compliance i bred forstand, men har særligt fokus på CSRD.

22.09.2023CABI

Sponseret

ESG-dokumentation: Hvad pokker gør jeg lige?

13.09.2023CABI

Sponseret

Her er vinderne af CSR People Prize 2023

05.07.2023CABI

Sponseret

Nominerede til CSR People Prize 2023: Seks frontløber virksomheder, der gør en forskel for arbejdsmarkedets mest udsatte

16.06.2023CABI

Sponseret

8 sociale nøgletal, der styrker din ESG-score i dag

16.06.2023CABI

Sponseret

Scor højt på socialt ansvar – og få en konkurrencefordel

Virksomheder kan allerede nu score højt på S’et i ESG

12.06.2023CABI

Sponseret