5 spørgsmål du bør stille din leverandør om bæredygtighed

Bæredygtighed er på alles læber, og mange virksomheder og organisationer arbejder i dag aktivt med området. Det glæder Helle Blædel, produkt- og miljøchef hos Kinnarps Danmark, men hun mener, at vi har brug for en bredere og mere holistisk tilgang til bæredygtighed.

”På verdensplan er der ingen tvivl om, at vi står overfor store klima- og miljøproblemer, men i høj grad også overfor store uligheds- og sundhedsproblemer. I 1987 satte Brundtland rapporten fokus på global bæredygtighed og på, at begrebet skal forstås holistisk til både at inkludere sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. Den tankegang ligger bag FNs 17 verdensmål, der omfatter alle tre dimensioner mht. at fremme velstand og beskytte planeten”, forklarer Helle Blædel.

Ifølge Kinnarps produkt- og miljøchef har vi altså brug for et bredere syn på bæredygtighedspåvirkningen af de ting, vi køber. For vores produkter påvirker alt fra affaldsbjerge og skovenes tilstand til arbejdsforholdene for dem, der fremstiller produkterne.
”Jeg oplever, at der tales meget CO2 udslip, rene råvarer, affaldsmængder og genbrug – altså miljø og klima. Det skal vi også, og det er heldigvis næsten blevet en hygiejnefaktor hos mange leverandører, der måler på disse parametre. Men jeg savner også, at vi taler mere om den sociale dimension. Måske skyldes det, at det bidrager yderligere til kompleksiteten i de valg, vi står i som kunder, når vi gerne vil handle bæredygtigt. Der er mange mærkninger i dag, men de færreste rummer social ansvarlighed”.

Lad os starte en kædereaktion
Helle Blædel mener, at hvis alle stiller krav om social ansvarlighed, skabes der en kædereaktion, som rækker hele vejen frem til problemet og bidrager til, at menneskerne, der har fremstillet produkterne, har gode arbejdsbetingelser og arbejdsmiljø uanset, hvor de arbejder i verden.

”At stille sociale krav modvirker også usund konkurrence og mindsker antallet af leverandører, der ikke lever op til deres sociale forpligtelser. Og det er vores erfaring, at det er klogt at tænke lidt over, hvordan ens forretningsstrategi opfylder de verdensmål (nr. 3, 8 og 10), der handler om sundhed og trivsel, anstændige jobs og økonomisk vækst med mindre ulighed - ikke kun i dag, men især fremover.

Her er fem spørgsmål, du med rette kan stille din leverandør om bæredygtighed:

  1. Foregår produktionen i lande, hvor der er høje krav til miljøhensyn og arbejdsmiljø?
  2. Stiller din leverandør krav til sine underleverandører? Er der f.eks. underskrevet en Supplier Code of Conduct med de krav og forventninger, der stilles til underleverandøren mht. arbejdsforhold og socialt ansvar?
  3. Kan din leverandør verificere gode arbejdsforhold gennem hele værdikæden, og bidrages der positivt til den sociale udvikling på stederne, hvor leverandøren og dens partnere opererer?
  4. Er din leverandørs underleverandører risikovurderet og følges der op lokalt med audit på stedet? Efter vores erfaring er det ikke nok bare at få en skriftlig garanti fra leverandøren.
  5. Er der udarbejdet systemer for at sikre, at de forskellige krav overholdes?

Hvis din leverandør kan svare ja til alle fem spørgsmål, er det rigtigt godt, og du behøver blot sikre dig, at indsatsen holdes de næste par år. Men kan din leverandør ikke svare ja til disse fem grundlæggende tiltag, bør du nok tage en snak om bæredygtighed med vedkommende og lægge en plan for indsatsen fremover. Ellers kan du måske blive inspireret af at læse mere om Kinnarps mangeårige arbejde med bæredygtighed her https://lnkd.in/drwNcstq

Kontakt venligst Helle Blædel for flere oplysninger;

Helle Blædel
Assortment & Sustainability Manager
Connect On LinkedIn
E-mail: helle.blaedel@kinnarps.dk
+45 29 69 00 13

17.03.2023Kinnarps A/S

Sponseret

Er møbler bæredygtige bare fordi de indgår i en cirkulær model?

31.10.2022Kinnarps A/S

Sponseret

Miljøchef hos møbelvirksomhed: Bæredygtighed er meget mere end CO2

20.10.2022Kinnarps A/S

Sponseret

Kinnarps bæredygtighedsrapport 2021

09.03.2022Kinnarps A/S

Sponseret

5 spørgsmål du bør stille din leverandør om bæredygtighed

05.10.2021Kinnarps A/S

Sponseret

Fra snorlige græsplæne til hjemsted for biologisk diversitet

17.03.2020Kinnarps A/S

Sponseret

KINNARPS præsenterer undersøgelse om arbejdsmiljø i klasseværelser