5 grunde til, at Verdensmålene er relevante for enhver virksomhed

Hvordan kan Verdensmålene være relevante for alle virksomheder? Her får du de 5 væsentligste fordele ved at bruge Verdensmålene aktivt og skabe en bæredygtig forretning!

Verdensmålene er blevet nedfældet med det formål for øje, at verden i 2030 kan blive til et bedre sted for både mennesker og natur. De viser os, hvilke knapper vi skal dreje på for at sikre en bæredygtig udvikling og en inkluderende fremtid for alle. 

Samtlige 193 FN-medlemslande er blevet enige om at arbejde for at nå Verdensmålene, men de er ikke nødvendigvis værdifulde for stater og regeringer alene. De kan også bruges som et værktøj for virksomheder til at skabe et holistisk perspektiv for at forstå og løse de udfordringer, som de står overfor i en verden, som forandrer sig på mange parametre, og hvor bæredygtighed er en megatrend. Samtidig kan man som virksomhed bruge Verdensmålene til at gøre sit eget formål tydeligt og relevant. 

FN-organisationen Business Call to Action betegner Verdensmålene som en ”køreplan for forretningsmuligheder”, og ifølge FNs Global Compacts nordiske surveyundersøgelse fra 2019 kender størstedelen af de nordiske virksomheder til Verdensmålene. Umiddelbart ser det ud til at være en trend at implementere en bæredygtig forretningsstrategi. Alligevel viser den samme undersøgelse, at det ikke er alle, der opfatter Verdensmålene som relevante for deres virksomhed.

Så på hvilken måde kan Verdensmålene være relevante for alle virksomheder? Og hvordan kan man overbevise tvivlerne og skeptikerne om, at det gavner dem at drive en bæredygtig forretning?

For at give et hurtigt svar på dette spørgsmål, vil vi her opridse af de 5 væsentligste fordele ved at bruge Verdensmålene aktivt:

1. Skabelse af nye muligheder i markedet

2. Medarbejderengagement i virksomheden med et formål

3. Risikostyring og bedre mulighed for at sikre sig legitimitet

4. Optimering af ressourceforbrug og værdiskabelse

5. At være et skridt foran konkurrenterne


Skabelse af nye muligheder i markedet

En af de mest nærliggende incitamenter, som en virksomhed kan stræbe mod, er naturligvis muligheden for at tjene nogle penge. I Udenrigsministeriets seneste rapport om bæredygtig vækst anslås det, at Verdensmålene på verdensplan vil have skabt nye markedsmuligheder til en værdi af 12.000 mia. amerikanske dollars og 380 mio. nye jobs i 2030.

I Danmark alene kan Verdensmålene frem til 2030 bane vejen for forretningsmuligheder for danske virksomheder til en værdi af op imod 400 mia. danske kroner, hvilket betyder, at Danmarks BNP vil kunne stige med 15% frem til 2030 på grund af arbejdet med Verdensmålene. Fordelene ved at arbejde med Verdensmålene er efterhånden bredt anerkendte, og stadigt flere virksomheder får øjnene op for mulighederne ved at anvende Verdensmålene aktivt. Desuden har det en selvstændig etisk berettigelse og værdi at producere og handle bæredygtigt, når man opererer i vækstmarkederne.

Medarbejderengagement i virksomheden med et formål

Vil man danne sig et billede af fremtidens medarbejdere, kan det være en god idé at tage afsæt i de yngre generationer. Ifølge Cone Communications’ undersøgelse af millennial-generationens medarbejderengagement ville tre fjerdedele af de adspurgte millennials foretrække at få mindre i løn, hvis de samtidig kunne arbejde i en socialt ansvarlig virksomhed. Undersøgelsen viser også, at medarbejdere er mere loyale over for arbejdspladser, der gerne vil bistå dem i at løse sociale og miljømæssige udfordringer. Vi kan tilmed se, at medarbejdere oplever deres arbejde som mere tilfredsstillende, hvis de får mulighed for at gøre en positiv forskel i forhold til sociale og miljømæssige problemstillinger.

Ser man ud over alle aldersgrupper i virksomhederne, er der generelt flere medarbejdere, der gerne vil arbejde for virksomheder, som har opstillet et klart formål, og som har bæredygtighed højt på deres dagsorden. På den måde er der ret klare indikationer for, at man kan opnå en høj grad af medarbejdertilfredshed, hvis man implementerer Verdensmålene i virksomhedsstrategi.

Risikostyring og bedre mulighed for at sikre sig legitimitet

Alle FN’s medlemslande har underskrevet en aftale om at arbejde i retning af Verdensmålene, og det er ikke usandsynligt, at man hos nogle af medlemslandene vil foretage lovindgreb eller gå lokale og internationale virksomheder efter i sømmene i arbejdet med at nå målene. Virksomheder, som fortsat gerne vil sikre sig en stabil forretning, er nødt til at komme ind i kampen og gøre sig selv relevante på fremtidens markeder.

Bæredygtighed er en trend, som man lige så godt kan opgive at kæmpe imod. Der er et stadigt stærkere politiske pres i vækstlandene for at opnå en højere grad af social og miljømæssig ansvarlighed og gennemsigtighed. På den måde bliver det også en vanskeligere opgave at opnå legitimitet og ’license to operate’ i disse lande. Ved at sikre sig, at man lever op til love og regler og bestræber sig på at være på forkant af bæredygtigheds-trenden, vil man samtidig være på forkant af begivenhederne, hvad angår risikostyring.

Optimering af ressourceforbrug og værdiskabelse

En anden fordel ved at arbejde med Verdensmålene er, at man ad denne vej også kan optimere sit forbrug af naturressourcer og råmaterialer. Reducerer man sit forbrug af eksempelvis vand og energi, mindsker man samtidig sine udgifter og sin miljøpåvirkning. Dette gør det desuden muligt at tage en højere pris for sit produkt, eftersom mange kunder er villige til at betale mere for et miljøvenligt produkt. Går man i markedet med et bæredygtigt produkt og brand, kan man således tilføre sit produkt en merværdi, samtidig med at produktionseffektiviteten maksimeres.

Hos World Economic Forum har man fundet frem til, at tilstedeværelsen af rent vand og biodiversitet er afgørende for virksomhedernes evne til og mulighed for at drive en sund forretning. Dette er blot endnu en grund til at være opmærksom på at optimere ens virksomheds miljøpåvirkning.

At være et skridt foran konkurrenterne

Verdensmålene kan give et væld af fordele. Mange virksomheder har allerede indset dette og er med på rejsen i retningen mod en bedre fremtid. Ifølge Global Compacts nordiske undersøgelse fra 2019 var 79 % af de deltagende virksomheder i gang med en aktiv proces, hvor de etablerer en virksomhedspolitik, som skal sikre, at visioner og mål for bæredygtighed er gennemgående elementer i deres strategier. Dette tal ventes at stige markant i løbet af de kommende år.

Ifølge NYU Stern Centre for Sustainable Business er der i 2018 blevet solgt for 113 mia. amerikanske dollars af produkter, der markedsføres som bæredygtige. Dette svarer til en vækst på 29 % siden 2013. I løbet af disse fem år har bæredygtige produkter haft en vækst, der var 5,6 gange større end produkter, der ikke er blevet markedsført som bæredygtige. En af forklaringerne på denne hastige vækst er, at stadigt flere kunder efterspørger bæredygtige produkter – og disse kunder forlanger samtidig, at virksomhederne handler ansvarligt og bæredygtigt.

Ifølge en undersøgelse af 8000 forbrugeres vaner og præferencer foretaget af Salesforce Research i 2019, gør 65 % af kunderne en aktiv indsats for at købe produkter fra miljømæssigt bæredygtige virksomheder, og 73 % af de adspurgte forbrugere siger, at en virksomheds etik betyder mere, end det gjorde for et år siden. Dette fortæller noget om, hvor hurtigt efterspørgslen for bæredygtige produkter vokser. 

Ifølge en undersøgelse foretaget af PricewaterhouseCoopers har mere end en tredjedel af alle virksomheder i Danmark allerede inkorporeret Verdensmålene i deres virksomhedsstrategier.

Få hele din virksomhed til at bruge Verdensmålene aktivt

Hos 2030 Builders tilbyder vi skræddersyede forløb, hvor du og din virksomhed ved hjælp af vores digitale værktøj til læring og samskabelse kan:

1. Udvikle og implementere en bæredygtig forretningsstrategi, som passer præcis til jeres virksomheds formål, mission og vision.

2. Styrke jeres medarbejderes engagement i og viden om bæredygtighed, så I sikrer jer, at hele jeres virksomhed samarbejder om at nå jeres mål for bæredygtighed.

På vores hjemmeside tilbyder vi early access til vores digitale værktøj. 

Her kan du også blive klogere på, hvilket produkt der er det rigtige for netop jeres virksomhed. 

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: 15 mest læste i 2020

Læs eller genlæs de 15 mest læste artikler på CSR.dk i 2020. Vi har samlet dem her. 

14.03.20222030 Builders

Sponseret

Sustainability Play

19.03.20202030 Builders

Sponseret

4 skridt din virksomhed kan tage for at fremskynde bæredygtighedsstrategien

The 4 Steps to Accelerating your Sustainability Strategy

10.03.20202030 Builders

Sponseret

07.02.20202030 Builders

Sponseret

5 grunde til, at Verdensmålene er relevante for enhver virksomhed

05.08.20192030 Builders

Sponseret

Greenwashing trap and how to avoid it

29.07.20192030 Builders

Sponseret

Developing Meaning: A New Norm of Decision Making