Økonomichefer tager ansvar for bæredygtighed

En ny undersøgelse viser, at bæredygtighed er landet tungt på agendaen hos økonomicheferne i store virksomheder verden over. Baggrunden er især, at bæredygtighed har vist sig som et værdifuldt redskab til omkostningsreduktioner og risikostyring

Økonomichefers engagement i bæredygtighed er i kraftig udvikling.

16.10.2012

Sponseret

Esben Topp og Stine Balslev,, Deloitte

År 2012 har været et skelsættende år for bæredygtighed og business. At dømme ud fra resultaterne af 2012 Sustainability & the CFO Survey, foretaget af Verdantix for Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) har bæredygtighed en hidtil uset prioritet for Økonomichefer i store firmaer. Deres motivation er klar: halvdelen af respondenterne i undersøgelsen – som repræsenterer virksomheder i 14 lande med en omsætning på 12 mia. USD – ser en stærk sammenhæng mellem performance på bæredygtighed og finansiel performance. Når man ser på, hvor mange penge der investeres i bæredygtighedstiltag i virksomheder, giver det god mening, at økonomicheferne tager mere ansvar på området.

Over halvdelen af økonomicheferne mener, at deres engagement i bæredygtighed er øget det seneste år, og 61 % forventer at deres rolle øges yderligere indenfor de næste to år.  

Økonomicheferne ser muligheder i at have en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed. Undersøgelsen viser, at mere end en tredjedel af virksomhederne allerede har implementeret organisatoriske forandringer for at håndtere risici forbundet med bæredygtighed, og 22 % forventer at gøre det indenfor de næste to år. Det tyder på at virksomheder forsøger at imødegå disse risici og skabe løsninger, der vil gøre deres virksomheder mere robuste i fremtiden. Da studiet blev foretaget for et år siden havde mange økonomichefer andre fokusområder, ofte af nødvendighed, såsom likviditet og måske endda overlevelse.

I kraft af de muligheder, en bæredygtig tilgang giver for både besparelser og vækst er økonomicheferne øgede rolle i forhold til bæredygtighed med til at skabe en sammenhæng mellem forretningsstrategi og ansvarlighed.

I fremtiden forventes bæredygtighed at komme endnu højere på dagsordenen. Til Rio+20 i juni 2012 arbejdede mere end 1.000 ledere fra erhvervslivet for ny regulering og tiltag, der fremmer udviklingen mod en grøn økonomi. Det er udsigten til knaphed på ressourcer, overgang til fossil-fri energi og øgede krav til ansvarlighed og gennemsigtighed, der driver virksomhederne til at investere massivt i bæredygtighed. Ifølge Verdantix, forventer store virksomheder (omsætning over 1 mia. USD) i Australien, Canada, Storbritanien og USA at investere 60 mia. USD i bæredygtighedsprojekter i 2013.

I rapportens fulde version kan du læse mere og se eksempler på hvordan deltagende virksomheder har struktureret arbejdet med bæredygtighed og ansvarlighed. Download rapporten her.

21.11.2022Deloitte

Sponseret

Supply Chain Sustainability – How to ensure real progress?

07.11.2022Deloitte

Sponseret

En fjerdedel af verdens arbejdskraft er truet af klimaforandringer

22.10.2022Deloitte

Sponseret

Join Deloitte’s Supply Chain Panel

15.04.2019Deloitte

Sponseret

Nyt innovationsprogram for SMVer skal udvikle bæredygtige løsninger med afsæt i 3D-print

26.03.2019Deloitte

Sponseret

How can you implement the SDGs in your business?

20.03.2019Deloitte

Sponseret

Råd til en vellykket ansættelse af flygtninge på din arbejdsplads