Årsregnskab 2020 – fra SEF

For SEF blev 2020 igen et år med megen aktivitet. Det meste havde vi indflydelse på. Men vejret og coronapandemien kunne vi ikke styre, hvilket fik indflydelse på årets økonomiske resultat, der gav et stort underskud for hele koncernen.

30.04.2021

Sponseret

SEF A/S

For SEF blev 2020 igen et år med megen aktivitet. Det meste havde vi indflydelse på. Men vejret og coronapandemien kunne vi ikke styre, hvilket fik indflydelse på årets økonomiske resultat, der gav et stort underskud for hele koncernen. SEF er en virksomhed i vækst, hvor langt de fleste indsatsområder går godt. I 2020 har vi udviklet nye tiltag, nye kunder er kommet til og forankringen på Sydfyn er konsolideret. Vi oplever, at den lokale forankring er større end tidligere.

Samlet set lyder det økonomiske resultat på minus 89,4 mio. kr. mod et positivt resultat i 2019 på 28,2 mio. kr. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende. Underskuddet tilskrives tre poster: svigtende elhandel, ingen forrentning af vores værdipapirer samt at Forsyningstilsynet reducerede indtægtsrammen for 2018 og frem markant.

2020 begyndte med den mest våde, blæsende og varme vinter i mands minde – særligt i Norge. Det fik elmarkederne til at sende prisen ned til nogle uhørt lave niveauer. De meget lave priser på strøm påvirkede det finansielle elmarked. Så kom coronakrisen, hvilket lynhurtigt sendte værdipapirerne ned med ca. 30%. Markedet rettede sig efterfølgende, men SEF kom kun tilbage til udgangspunktet med sine porteføljer.

Et svingende marked
SEF er en virksomhed, der er påvirket af et svingende elmarked, og som er meget påvirkelig af vejr og vind. Derfor bør man betragt virksomhedens resultat over tid. Gør man det, kan man se, at der samlet set er overskud på såvel elhandel som værdipapirer samt på den primære drift.

Underskuddet i 2020 bør derfor betragtes som et øjebliksbillede pr. 31/12 2020 mere end et egentligt tab. Så længe vi bliver i elmarkedet, har vi ikke tabt pengene. Der er således ikke nødvendigvis tale om vedvarende tab.

I de første måneder af 2021 er der sket en positiv udvikling på markedet, der nu synes at rette sig. SEF har siden nytår hentet en væsentlig del af det tabte ind igen på elhandelen og forventer at hente det hele tilbage og mere til inden årets udgang. Regnskabet efter første kvartal af 2021 viser et overskud på 33.2 mio. kr. før skat.

Vi lever på mange måder i en foranderlig tid i en foranderlig verden
SEF sender hver dag mange medarbejdere på arbejde for at sikre bl.a. energi, internet og varme i boliger til hele Sydfyn. Hvor landsgennemsnittet for forsyningssikkerhed lyder på 99,997 %, kan vi prale af strøm i kontakten i svimlende 99,999 % af tiden. SEF balancerer hele tiden mellem virksomhedens og samfundets ansvar.

2020 blev et år, hvor SEF oplevede en positiv udvikling inden for mange områder. Her skal fremhæves Nærvarme Danmark (det store nye forretningsområde med varmepumper til boliger), SEF fik flere kunder, en måling viste markant og meget høj kunde- og medarbejdertilfredshed, man kan også i 2021 oplade elbiler gratis fra SEF fire bynære ladestandere. Gennem en årrække har vi investeret massivt i hurtigt fibernet på Sydfyn. I 2020 fortsatte arbejde med at sikre fibernet til mange mennesker. Stigningen i antallet af fiberkunder blev i 2020 den største i mange år. Mange borgere har nydt godt af fibernettes gode muligheder for at levere meget hurtigt internet ifm. hjemmearbejde under coronaen. Vi arbejder nu på at åbne vores fibernet for andre udbydere end Stofa. Det vil give nye og spændende muligheder for vores kunder.

Endelig skal det fremhæves, at FiberLan der bl.a. laver fiberinstallationer og netværk, har haft et rigtigt godt år i 2020. FiberLan, der har udviklet sig meget siden SEF købte firmaet for et par år siden, har i dag 56 ansatte og er dermed vokset til mere end dobbelt størrelse siden købet.

I 2020 har SEF også stået bag udvikling af undervisningsmaterialer til områdets skoler samt en stor involvering i det lokale fritids- og kulturliv, herunder Genstart Svendborg. Disse mange aktiviteter forsætter sammen en række nye tiltag, der vil gøre det lettere at være grøn og miljøbevidst elkunde på Sydfyn.

De 4 bundlinjer
SEF arbejder målrettet på at gøre en forskel inden for fire forskellige bundlinjer. Sammen med koncernens økonomiske resultat vægtes også gode relationer til kunder og medarbejdere samt den verden, vi alle er en del af. SEF går aktivt ind i arbejdet med FN´s Verdensmål og vil fremover prioritere at arbejde på at gøre vores klode til et bedre sted at leve – nu og i fremtiden.

Læs mere i vores årsrapport og se tilhørende videoer her.

24.10.2023SEF A/S

Sponseret

Nu kan 23.000 husstande på Sydfyn få fiberprodukter fra YouSee og TDC Erhverv

13.04.2023SEF A/S

Sponseret

SEF Energi kåret til branchens mest bæredygtige energiselskab

21.11.2022SEF A/S

Sponseret

SEF kommer ud af 2022 med millionunderskud

27.09.2021SEF A/S

Sponseret

Omstilling til elbiler: SEF hjælper virksomheder med skræddersyet totalløsning

22.09.2021SEF A/S

Sponseret

Grønne lån til SEF-koncernen i Svendborg

21.09.2021SEF A/S

Sponseret

Skoleelever fra 2. klasse på Ørkildskolen er begyndt et spændende forløb hos SEF