”Vi tegner, så bygningerne kan hackes i fremtiden”

I fremtiden skal man kunne hacke bygninger - altså opgradere, reparere og genbruge materialerne i stedet for at smide ud. På den måde kan vi i fremtiden nedbringe CO2-udledningen mærkbart, men det kræver, at vi ændrer vores mindset. Sådan lyder det fra en specialist.

Foto Innovationslab. ERIK bygger med robotter. Her er det en prototype til en industriel produceret vindueslysning i Innovationslaboratorier Build 4.0..

”Det vigtige for os er værdiskabelsen i byggeri. Her er vi er gode til at sætte fingeren på, hvornår der ikke skabes værdi, men værditab - og gøre noget ved det”.

Sådan siger Morten Ørsager, partner og arkitekt i ERIK arkitekter (eller bare ERIK). Her er den cirkulære tankegang i højsædet.

Han uddyber: ”Hvis man ser på byggeri opført inden for de seneste 70 år, betyder byggeteknikken, at vi har meget svært ved at genbruge materialer og komponenter, fordi vi har støbt, limet og fuget ting sammen og blandet materialer med kemi, vi ikke ønsker i dag. Mange nybyggerier bliver også i dag konstrueret på den måde, dog med mindre kemi. Som billede på dette, svarer det til, at vi limer legoklodser sammen og på den måde ødelægger muligheden for at bygge med de samme klodser igen. Det kan selv vores børn se pointen i, når de hacker en Lego-model og bygger nyt fra fri fantasi. I fremtiden skal vi derfor bevare byggematerialernes værdi, fordi vi kan skille dem ad og sortere dem, så vi kan bruge dem i et cirkulært kredsløb.”

At tænke cirkulært er god forretning
De nye CO2-krav til nybyggeri vil de kommende år ændre den måde, vi bygger på. Her er der to veje at gå, ifølge Morten Ørsager:

“Vi kan blive ved med at tænke lineært og bygge, som vi plejer, men med andre materialer og optimerede konstruktioner, som til sammen giver en lavere klimapåvirkning. Vi kan også tilføre cirkulær værdiskabelse, så det vi bygger nu, kan genbruges i fremtiden. Og dermed sikre, at værdien forbliver i materialerne. Vil det ændre på bygningernes design og udtryk? Ja, det vil det. Bliver det dyrere at bygge? Nej, ikke nødvendigvis,” siger Morten Ørsager.

“Hos ERIK er vi langt fremme i anvendelsen af digitale værktøjer og industriel produktion, og det er lige præcis her, at nøglen til den cirkulære værdiskabelse ligger. Mange led i byggebranchen kan optimeres - lige fra design til udførelse af byggeriet. Som arkitekter er vi med i hele værdikæden og kan se de svage led og omsætte økonomisk irrationelle processer til højere kvalitet.”

ERIK bygger modeller i 1:1. Her er det Johannes, der udvikler en cirkulær skillevæg til Københavns Kommune.

Bedre arkitektonisk kvalitet kræver nyt mindset
“Vores velfærdsarkitektur er kendetegnet ved høj arkitektonisk og designmæssig kvalitet helt ned i de mindste detaljer. I dag er mange byggerier fattige på arkitektoniske gennemtænkte detaljer. Hos ERIK arbejder vi på at ændre dette ved at tænke vores design direkte ind i en digital og industriel produktion. På den måde kan vi hæve kvaliteten - både arkitektonisk, designmæssigt og ved at vælge bedre materialer, der har en længere holdbarhed og dermed en større værdi i fremtiden. Uden, at det behøver koste ekstra her og nu, men det kræver et nyt mindset af alle involverede parter,” lyder det fra Morten Ørsager.

Om ERIK arkitekter
ERIK arkitekter er rådgivende arkitekter i alt, hvad de gør. Ikke mindst i forhold til nye innovative løsninger, der pejler efter bæredygtighed.

ERIK arkitekter er som organisation uhøjtidelig og dynamisk med fokus på dialog og udvikling. Man skaber tidløse og holdbare arkitektoniske løsninger til hverdagen og er stærkt forankret i lokale markeder og netværk. Altid med ét klart fokus: At skabe merværdi for kunden.

Læs mere på www.erik.dk

Denne artikel er del af et tema:

Byggesektorens bæredygtighed 2023

Det kræver sit, når en sektor skal skære over 90 procent af sine CO2-udledninger for at komme inden for de planetære grænser. Bygge- og ejendomsbranchen er i gang med opgaven og CSR.dk viser i dette tema, nogle af de initiativer der er i gang. 

17.04.2023ERIK arkitekter A/S

Sponseret

”Vi tegner, så bygningerne kan hackes i fremtiden”