Ørsted offentliggør land-for-land skattebetalinger

Ørsted har formuleret en ny aktivistisk skattepolitik. Den nye skattepolitik skal honorere den stigende efterspørgsel efter transparens fra ansvarlige investorer og andre interessenter. Læs Interview med Ørsteds Head of Group Tax, Karl Berlin.

Interview : Ørsted har formuleret en ny aktivistisk skattepolitik, der betyder, at det grønne energiselskab i den kommende årsrapport offentliggør sine land-for-land skattebetalinger, der endnu ikke er et myndighedskrav. Den nye skattepolitik skal honorere den stigende efterspørgsel efter transparens fra ansvarlige investorer og andre interessenter.

Ørsteds Head of Group Tax, Karl Berlin, forklarer i dette interview fra Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar om baggrunden for den nye skattepolitik. Han mener, at tilliden til skattesystemerne kan genetableres via øget samarbejde mellem myndigheder og virksomheder på tværs af landegrænse.

ØU: Hvorfor har Ørsted formuleret en ny skattepolitik?

KB: ”Baggrunden er, at der er sket mange ting siden 2014, hvor den seneste politik blev formuleret. Ørsted er i dag en helt anden virksomhed. Vi har ikke bare skiftet navn, vi er blevet grønne, og vi er blevet mere globale. Samtidig har vi set en udvikling i internationale skattereformer. Det gælder både i form af OECD/G20’s BEPS-forslag (Base Erosion and Profit Shifting, som er EU’s skatteprogram mod skatteunddragelse, Red.) og også nye tiltag i USA. Dertil kommer en generel øget interesse for virksomheders skatteforhold. På den baggrund har vi vurderet, at det var nødvendigt med en ny skattepolitik.”

Hvordan oplever du generelt den øgede bevågenhed om selskabers skatteforhold? 

“Det kommer ofte til udtryk via dialog med investorer, der gerne vil have kendskab til vores skattepolitik, og om hvordan vi forholder os til nogle konkrete skattespørgsmål. Det er faktisk ikke særlig dramatisk. Men jeg oplever også, at der kommer flere spørgsmål i takt med, at investorerne i stigende grad tænker i ansvarlighed.”

Hvordan er udviklingen af skattepolitikken sket i praksis? 

"Det har været et stort arbejde at udvikle en ny skattepolitik. Vi har kigget på, om der var ting, der skulle opdateres, hvor forretningen er på vej hen, og hvad andre danske virksomheder og globale konkurrenter gør, samt NGO’ernes synspunkter. Så vi har arbejdet os frem mod en politik, der afspejler både hvad vi mener er rigtigt, og som også honorerer de krav, som omverdenen stiller til os. Vi har kigget på både direkte og indirekte skatter og transfer pricing forhold. Alt det har vi testet af i forretningen og fået lagt en skattepolitik, der giver mening for os. Både topledelsen og bestyrelsen har været meget aktive i forløbet.”

I skriver, at “we believe there is a strong need to rebuild the public’s confidence in the corporate tax system.” Kan du uddybe, hvordan den manglende tillid til skattesystemerne kommer til udtryk? 

”Den manglende tillid til skattesystemerne er påvist bl.a. i en international undersøgelse fra 2017 om ”public trust” til skattesystemer i G20 landene. Den viste, at 67 procent af befolkningen ikke har tillid til politikerne, og at 38 procent ikke har tillid til virksomhedsledere, når det angår skatteforhold. Kun 52 procent har desuden den opfattelse, at multinationale virksomheder betaler den skat, de skal. Desuden har sager som Panama Papers og LuxLeak skabt et billede af et erhvervsliv, som udelukkende søger at minimere skattebetalinger for enhver pris. I den sammenhæng mener vi, at vi har en pligt til at oplyse meget præcist, hvordan vi ser på skat og hvilke holdninger vi har til skat. Vi vil gerne vise, at vi har en anden tilgang til skat, end offentlighedens billede af multinationale virksomheder”.

Læs hele interviewet her

Mød Karl Berlin og 8 andre indlægsholdere på TAX GOVERNANCE KONFERENCE, der afholdes 20. marts 2019. 
 

13.01.2022Økonomisk Ugebrev

Sponseret

Klimaudsigten for 2022: Direktører udpeger største fremskridt og barrierer på klimaområdet

10.01.2022Økonomisk Ugebrev

Sponseret

Investeringschef: Vi fik ingen nævneværdige overordnede klimafremskridt i 2021

27.04.2021Økonomisk Ugebrev

Sponseret

Boom i selskaber med ny politik for ansvarlig skattepraksis

22.04.2021Økonomisk Ugebrev

Sponseret

Danske investorer skal stemme om systemisk racisme i USA

10.03.2021Økonomisk Ugebrev

Sponseret

Artikelsamling: EU Sustainable Finance

19.02.2021Økonomisk Ugebrev

Sponseret

UPDATE: We added more data on Human Rights allegations to the Xklude database.