Åbent brev til offentlige organisationer

I et åbent brev opfordrer FSC Danmark offentlige organisationer til at se deres forbrug af træ og papir efter i sømmene. Kan de dokumentere bæredygtig oprindelse, og bidrager de positivt til FN's delmål 15.2 om at fremme bæredygtig skovbrug.

Opfordring fra FSC Danmark til offentlige organisationer.

Under overskriften "Bidrager jeres kontormøbler eller byggematerialer positivt til FN’s Verdensmål?" opfordrer FSC Danmark kommuner, regioner og andre offentlige organisationer til at sætte fokus på indkøb af dokumenterbart bæredygtigt træ og papir. Det gælder både deres interne forbrug af eksempelvis emballage, kontorartikler og tryksager og byggematerialer i anlægs-, renoverings- og byggeprojekter – OG alt derimellem.

Samtidig gør FSC Danmark opmærksom på, at de offentlige organisationer har mulighed for at bidrage til en række af FN's Verdensmål som mål 15 ”Livet på land" og mål 12 "Ansvarligt forbrug og produktion" ved at bruge produkter af ansvarligt træ og papir. Dette kan blandt andet gøres gennem indkøb af FSC-certificerede produkter.

Budskabet går ud til alle i de offentlige organisationer fra borgmesteren og byrådspolitikere til indkøbschefer og miljømedarbejdere, og FSC Danmark stiller sig til rådighed for hjælp og sparring.

Læs det åbne brev i sin fulde længde herunder.

02.03.2023FSC Danmark

Sponseret

FSC Danmarks årsdag og generalforsamling 2023

28.11.2022FSC Danmark

Sponseret

Åben høring om FSC’s standard for controlled wood-certificering og den tilhørende nationale risikovurdering

10.06.2022FSC Danmark

Sponseret

FSC giver 10 anbefalinger til at forbedre EU-initiativ for skovrydningsfrie produkter

08.06.2022FSC Danmark

Sponseret

Danmarks første FSC-certificerede offentlige byggeprojekt er nu indviet

22.03.2022FSC Danmark

Sponseret

Jysk kommune bliver den første af sin slags med FSC®-certifikat

07.12.2021FSC Danmark

Sponseret

Vi skal stille flere krav til vores forbrug. Men vi har brug for hjælp!