Vores rejse mod bæredygtighed opbygger momentum. Lad os tage de næste skridt sammen.

I dag arbejder stadig flere virksomheder på at indføre bæredygtighed i kernen af deres virksomhedskultur. Når vi hos Toyota Material Handling Europe taler om en bæredygtig kultur mener vi det meget konkret.

Toyota Material Handlings bæredygtighedsrejse.

Ernesto Domínguez, President and CEO of Toyota Material Handling Europe

I dag arbejder stadig flere virksomheder på at indføre bæredygtighed i kernen af deres virksomhedskultur. Når vi hos Toyota Material Handling Europe taler om en bæredygtig kultur mener vi det meget konkret. I første omgang arver vi vores kultur fra Toyota i Japan, respekt for naturen er dybt indlejret i traditionen. Japan er en ø med relativt få naturressourcer - og dertil blev Toyota grundlagt i en tid med knaphed. Minimering af spild har altid været en del af vores filosofi. 

Med tiden voksede dette fokus på udnyttelse af ressourcerne til et bredere engagement: at vi som virksomhed aldrig må blive en belastning for naturen. Vi tror på, at økonomisk og økologisk succes følges hånd i hand: At levere på bæredygtige, fremtidssikrede systemer er en kerne i den værdi, vi giver vores kunder. 

Toyota Material Handling Europe har været på en rejse mod bæredygtighed siden 2013, da vi udgav vores første bæredygtighedsrapport på linje med standarderne i det GRI (Global Reporting Initiative), hvor vi opstillede vores mål om at reducere vores CO2 emissioner med 30% i 2021. Siden da har vi hvert år lært af vores erfaringer og vurderet, hvad der har virket, og hvad der skulle forbedres for at løfte vores indsats op til et højere niveau og opfylde vores vision om en netto nul-økonomi.

Hvor langt er vi kommet i 2021?

Sidste år har været præget af afbrydelser og nytænkning i, hvordan hver eneste del af den traditionelle forsyningskæde fungerer. Det var vores hensigt, - ja mere end det, vores pligt, - at levere en stærk, smidig og klimasmart genrejsning. Nu har vores rejse nået en vigtig milepæl. 

Fra april 2021 har vi klaret at opfylde 70% af de bæredygtighedsmål, vi havde opstillet tilbage i 2012. Vi har også kunnet reducere emissionerne fra vores egne fabrikker, kontorer, arbejdsbiler og fimabiler med 29%, siden vi satte en referenceværdi i 2012, for mindre end 10 år siden. I samme periode voksede vores provenuer med mere end 50% og viste, at økonomisk success og emissioner ikke behøver at være bundet sammen. Det sætter os i en troværdig position til at støtte vores kunder og opfordre vores leverandører til også at levere på markante nedskæringer i emissionstallene. 

Et stort bidrag til dette resultat er vores produktionsanlæg i Mjölby, Sverige, der er fuldkommen emissionsfri i sin egen drift. Fabrikken er drevet af grøn elektricitet, fjernvarme og biogas på flydende form og dermed det første af vores anlæg, der bliver CO2-neutral, både på stedets aktiviteter og den energiforsyning, den aftager fra leverandørerne. Dette er et gennembrud, ikke blot teknologisk men også kulturelt: Alle medarbejdere var med på Mjölby indsats for bæredygtighed og viste en klar tro på dens potentiale for en virkelig omstilling. Teamet i Mjölby retter nu deres fokus på at nedbringe leveringskædens emissioner ved at hjælpe kunder og leverandører med at styre tilvalget af vedvarende energikilder. 

Det glæder mig også at melde, at vi nu indkøber 100% af vores elektricitet grønt på alle vores produktionsanlæg og afdelinger: fem fabrikker, 21 nationale forhandlere, vores hovedkontorer i Mjölby, Göteborg og Willebroek samt adskillige lagre over hele Europa. Vi formulerede dette som et mål første gang i 2018 - så det er glædeligt og opmuntrende at opnå et konkret resultat blot tre år senere. Bæredygtighed bliver så tit udtrykt tom mål for det næste tiår, og selv om de er vigtige, er det lige så vigtigt, at vi skrider til handling for miljøet nu. I vores tilfælde bidrager denne omstilling med 15% af de nødvendige CO₂-reduktioner, vi behøver for at opnå netto nul status. 

Anerkendelse for bæredygtige resultater

Handling er det ene element i vores bæredygtighedskultur. Et andet er gennemskuelighed. Vi samarbejder med internationalt anerkendte styrelser for at sikre, at vores fremskridt spores, overvåges og godkendes i forhold til almindeligt anerkendte standarder og mål. 

Vi samarbejder tæt med Eco Vadis, barometeret for erhvervsmæssig bæredygtighed, der medtager en bred vifte af faktorer: miljøbelastning, respekt for medarbejdere, etik og bæredygtig indkøbspolitik. Det tilfører den gennemskuelighed og ansvarlighed, som mange kunder kræver, og det gør det nemmere at føre tilliden til vores produkters bæredygtighed videre i værdikæden.  

In 2021 placerede EcoVadis tildelte os en platinvurdering os blandt den øverste 1% af de virksomheder, der blev vurderet i vores sektor. Ikke blot blev vores samlede organisation vurderet, men hver enkelt af vores fabrikker og forhandlere gennemgik samme proces på individuelt niveau. Som resultat af disse vurdering blev vi den første virksomhed nogensinde med mere end 50% af sine lokale afdelinger til opnå EcoVadis Gold eller Platinum-vurdering. Det er et tegn på, at bæredygtighed er virkeligt indlejret i vores organisation. 

Samtidigt har vores hovedselskab, TICO (Toyota Industries Corporation), modtaget to ‘A’-vurderinger fra CDP, in i kategorierne Climate Change (Klimaomstilling) og Water Security (Vandsikkerhed). TICO’s indsendelse til CDP omfattede de europæiske afdelinger, så scoren afspejler vores engagement og prioriteter i vores europæiske organisation. Efter vores anskuelse er det ikke nok blot at være opmærksom på klimabelastningen eller at gøre en indsats for at kunne afkrydse et lovbestemt felt. Vores mål er at være førende i bæredygtighed og sætte dagsordenen med vores teknologier, initiativer og resultater. 

Den seneste udvikling på vores rejse mod certifikation er vores fabrik i Mjölby, der modtog ISO50001 akkreditering i april 2021. Den blev opnået efter en streng analyse af, hvordan anlægget bruger energi, og hvordan yderligere besparelser kunne gennemføres, startende med dem, der ville have størst virkning. Vi agter at gå videre med dette og lade alle vores fabrikker gennemgå ISO50001-proceduren i de kommende år. 

Rejsen er aldrig slut

Hvad siger vores 29% emissionsreduktion os? Den siger, at selv om vi har gjort gode fremskridt, er rejsen langt fra slut. At blive fuldkommen CO-neutral betyder, vi skal gøre mere. Det betyder, at vi skal udrulle teknologier som dem i Mjölby bredere ud, og det betyder også design og test af nye innovative processer, der kan bringe vores energiudnyttelse op på et nyt niveau. For tiden undersøger vi for eksempel mulighed for omstilling til vedvarende gaskilder på alle vores europæiske afdelinger. 

Det er her, vi går tilbage til vores japanske hovedselskab og de værdier, vi er vokset op til at dele. Når vi i Europa opstiller mål, der det almindeligt at holde os til det, vi ved er opnåeligt - for eksempel en 5% forbedring af det, vi klarede sidste år. I Japan vil dette mål med større sandsynlighed være en 50% forbedring, - en langt større udfordring. Men i sidste ende bliver du næppe bedømt på, om du opfylder dette mål. Det er beregnet til at inspirere til fremskridt, ambitioner og kreative tanker. Du bedømmes på din løbende anstrengelse frem for dine slutresultater.  

Vi har optaget den japanske kaizen-kultur: løbende forbedring. I dette princip er det vigtige at sætte i gang, også selv om du ikke har udregnet hvert eneste trin, du vil tage mellem din aktuelle position og din destination. Vores tilgang til bæredygtighed har kaizen i sit DNA. Vi kan ikke blot tænke på, hvad der lader sig gøre lige nu - vi må tænke større, og hver dag prøver vi at gøre noget, der gør den tanke til virkelighed. 

Hvad betyder dette for vores kunder

Hvor vi denne rejse føre os hen næste gang? Vores langtidsfokus er rettet mod at gøre vores bæredygtighedsprincipper tilgængelige, ikke blot for os men også for vores kunder. Vi ligger rimeligt højt oppe i forsyningskæden, og så meget som 90% af vores tilknyttede emissioner sker tidligere i kæden ved, at vores kunder bruger vores produkter.  

Vores indsats for at reducere disse emissioner falder i to kategorier: teknologi og samarbejde. I første kategori har vi klaret at elektrificere 90% af vores truckflåde, og det tal stiger. Vores Stage 5-motorer har ingen partikelemissioner. Vi styrker omfanget og tilgængeligheden af vores brændselscelletilbud, der har potentialet til at blive fuldkommen emissionsfri, hvis der bruges bæredygtigt fremstillet brint. 

Vedrørende samarbejde betragter vi os selv som en betroet partner for både vores leverandører og kunder, hvor vi bringer deres rejse på linje med vores. Vi har oplært tusindvis af førere, så de kan bruge bilerne mere energieffektivt og bruge mindre kraft. Og vi mødes med vores leverandører hvert år og udarbejder sammen nye ideer til at nedbringe vores fodtryk på miljøet. 

Hvis bæredygtighed er en rejse, så accelererer vi hurtigst på rejsen, når vi arbejder sammen og deler indsigter og innovationer. I sidste ende kan intet enkelt led i forsyningskæden omdanne hele kæden - men sammen har vi kraften til det. Uanset om du har høje mål eller først er ved begyndelsen på din rejse mod bæredygtighed, er jeg sikker på, at der er måder, vi kan støtte hinanden på. Hvis du er interesseret i at finde ud af det, skal du blot sætte dig i forbindelse med os. 

14.06.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Fra gas til el – stor byggevaregrossist eksekverer ESG tiltag i den interne transport

07.06.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

03.04.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Technicon A/S og Toyota Material Handling Danmark A/S indgår samarbejde

19.03.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Toyota Material Handling Europe følger EU's ESRS forud for sin tid i ny bæredygtighedsrapport

21.02.2023Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Toyota Material Handling støtter de olympiske og paralympiske lege Paris 2024 som officiel partner for materialehåndtering

02.02.2023Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Lær Li-ion at kende, før du falder pladask for energiformen