Tre danske virksomheder på CDP’s globale A-liste

Aarets CDP-rapportering viser, at nordiske virksomheder generelt gør en god indsats på klimaområdet, men alligevel er det ganske få virksomheder, der indrapporterer langsigtede mål for reduktion af CO2-udledning efter år 2020 og særligt år 2030.

Tirsdag den 25. oktober 2016 fremlagde CDP resultaterne af årets CDP-besvarelser..

Novo Nordisk, Novozymes og Lundbeck er førende virksomheder inden for klimatilpasning og -styring. De scorede da også den højeste karakter A til årets CDP-rapportering for nordiske, børsnoterede virksomheder. I år var der i alt 14 nordiske virksomheder, der opnåede denne karakter, som viser, at man er blandt de bedste i verden til at håndtere og reducere CO2-udledning.

Årets CDP-resultater

Hvert år beder CDP de 260 største, børsnoterede virksomheder i Norden om at indrapportere deres klimatilpasning og -strategi, hvor de så får en karakter fra A (højeste) til D (laveste) i forhold til, hvordan de håndterer området. I 2016 blev i alt 41 danske virksomheder bedt om at indrapportere, og omkring halvdelen gjorde dette. De danske virksomheder, der svarede, havde en gennemsnitskarakter på B-, der svarer til det nordiske gennemsnit.

I alt har 140 nordiske virksomheder rapporteret om deres CO2-udledning til deres interessenter via CDP. Disse virksomheder repræsenterer 79 % af markedsværdien på de nordiske børser. Der har både været en stigning i antallet af besvarelser og i kvaliteten af disse til CDP på det nordiske marked i de seneste år. Antallet af virksomheder, der er nået helt op på CDP’s A-liste, er steget fra fem i 2015 til 14 i år.

Virksomhedernes resultater og statistikker fra CDP-rapporterne bliver i stadigt større grad benyttet af forskellige investorer globalt til at synliggøre, i hvilken grad virksomheder er eksponeret for forskellige slags CO2-risici.

Ud over de børsnoterede virksomheder findes der også virksomheder, der på frivillig basis indrapporterer til CDP. Dette er for at kunne sammenligne sig med andre og lignende virksomheder på området samt at få feedback på det arbejde, de lægger i deres CO2-tilpasning. Her kan nævnes Nykredit og Rema 1000.

Videnskabsbaserede mål (Science-Based Targets, SBT)

I 2016-udgaven af CDP blev virksomheder adspurgt, om de havde opsat et videnskabsbaseret mål for deres virksomhed. Kun 6 % af de nordiske virksomheder havde rapporteret om dette. Det forventes, at investorer og andre interessenter nu vil have øget fokus og forventning om, at virksomheder forholder sig til Paris-aftalens målsætninger i årene, der kommer. Derfor har de nordiske virksomheder en hel del arbejde foran sig.

Statistikken i CDP’s rapport for de nordiske lande viser, at handlingerne ikke følger ambitionerne. Af de nordiske virksomheder, der har rapporteret til CDP, har 80 % en målsætning om at reducere CO2-udledningen. En nærmere analyse af tallene viser, at kun ganske få har sat sig langsigtede reduktionsmål. Det er kun 22 %, der har en målsætning efter 2020, og blot 6 % har en målsætning efter 2030.

”CO2focus mærker en klar og stigende interesse for rådgivning af virksomheder, der ønsker at se ind i krystalkuglen og etablere såkaldte Science-Based Targets. Det er et område med et stort forbedringspotentiale blandt danske og nordiske virksomheder generelt og et aspekt, der vil være afgørende for et højt CDP-resultat allerede til næste år.

”For en miljøbevidst virksomhed er det afgørende at kortlægge, hvilke risici og muligheder, der opstår i en verden, hvor klimaændringerne i stigende grad bliver mere tydelige. Investorer og kunder lægger stadig større vægt på samfundsansvar og klimarisiko. Derfor bør de nordiske virksomheder adoptere Paris-aftalens målsætninger og budskab. Virksomheder, der vælger at ignorere dette, vil sandsynligvis ikke eksistere som virksomhed i 2050,” udtaler Per Otto Larsen, partner og fagansvarlig i CO2focus.

Om CDP:

CDP er en global non-profit-organisation, der på vegne af flere end 800 af verdens største investorer, indsamler information fra over 5.500 af verdens største, børsnoterede virksomheder. Informationen drejer sig om, hvordan de håndterer de globale klimaændringer, tilpasser sig disse og er indforstået med de risici og muligheder, som enhver virksomhed har. Af nordiske medspillere på investorsiden til CDP kan vi nævne Danske Bank, Nordea, SEB, Norges Bank og Storebrand med flere.

Om Science-Based Targets:

Videnskabsbaserede mål-initiativet er et samarbejde mellem CDP, FN’s Global Impact, WRI og WWF, hvis formål er at hjælpe virksomheder med at finde ud af, hvor meget de skal skære i deres udledninger for at hindre de værste konsekvenser af klimaforandringerne. Virksomhederne sætter sig langtidsmål for reduktion af CO2-udledningen på linje med togradersmålet i Paris-aftalen. Dette betyder, at virksomhederne skal sætte sig mål frem til år 2050, hvor udledningerne reduceres i tråd med IPCC’s anbefalinger.

Om CO2focus A/S

CO2focus er den eneste CDP-akkrediterede konsulentpartner i Skandinavien og har siden 2009 bistået virksomheder med CDP-rapportering. I 2016 arbejdede CO2focus med 30 nordiske virksomheder og deres besvarelser til CDP. CO2focus ejer også cloudtjenesten www.CEMAsys.com, der i dag benyttes af over 250 virksomheder verden over. CEMAsys er et redskab til indhentning, lagring, analyse og rapportering af CSR-aspekter og ”ikke-finansiel information”.

Find mere information her:

CDP Climate Change Report 2016 Nordic

CO2focus

Science-Based Target-organisation

28.08.2023Cemasys.com

Sponseret

CEMAsys secures multi-million euro investment from Circularity Capital

11.05.2023Cemasys.com

Sponseret

Ledende leverandør af ESG-system og -tjenester etablerer sig i København.

24.02.2023Cemasys.com

Sponseret

Gode råd til SBT 

11.01.2023Cemasys.com

Sponseret

Certified GRI Online Course

29.09.2022Cemasys.com

Sponseret

Certified GRI Course 27-28 October

20.05.2022Cemasys.com

Sponseret

Cemasys and Cognia Technology enter an agreement to digitize and simplify sustainability reporting.