Transport af husdyr og CO₂-emissioner

EU's jord til bord-strategi blev lanceret i 2020. Den indeholder foranstaltninger og mål for hvert trin i fødekæden, herunder dyrs velfærd under transport. At minimere den tid, husdyr bruger på lastbiler, er afgørende for deres sundhed og trivsel. Selvfølgelig ved du det. Du ved også, at minimering af den tid indebærer planlægning omkring slagteriets produktionsplan – eller hvis avl, adgang til gårde inden for aftalte tidsvinduer og i den rigtige rækkefølge.

06.09.2022

Sponseret

AMCS

Evnen til at gøre disse ting er ikke kun godt for dyrene, men også miljøet. Mindre kørsel og tidsforbrug på vejen betyder færre CO₂-emissioner.

Husdyrsektorens indvirkning på miljøet
Husdyrsektorens bæredygtighed bør vedrøre os alle. I 2017 genererede landbrugsindustrien i EU-28 10 % af Europas samlede drivhusgasemissioner. Dette tal er mindre end transport (21%), men husdyrindustrien er ansvarlig for 81% - 86% af de samlede landbrugsemissioner. De fleste af disse emissioner er resultatet af indvirkningen på jordens kulstoflagre, som sker, når skove og græsarealer omdannes til agerjord¹.

Gylleopbevaring og foderproduktion, forarbejdning og transport er andre store bidragydere til forurening. På hvert trin i husdyrforsyningskæderne producerer energiforbruget CO₂-emissioner, herunder forarbejdning og transport af dyr.

En undersøgelse fra Europa-Kommissionen fra 2020 fastslog, at hver europæer i gennemsnit forbruger 69,5 kilo kød og 236 liter mælk. EU's kød- og mejeriforbrug er begyndt at falde, og kødforbruget forventes at falde yderligere inden 2030.¹

Undersøgelsen viste, at en reduktion af EU's animalske produktion sandsynligvis ikke vil tilskynde til mere bæredygtige landbrugsfødevarekæder. Undersøgelsen tyder imidlertid på, at dyrevelfærd bør være en primær faktor, der driver innovation for husdyrbrugssystemer fremadrettet¹.

Og nu er vi kommet hele vejen rundt, helt tilbage til dyrevelfærd og CO₂-udledning.

Innovation er et must-have for at opnå bæredygtighed
Innovation vil komme i mange former, såsom teknologier, der er nødvendige for at gennemføre agroøkologiske metoder. Men hvad med selve transporten af husdyr? Hvordan kan man reducere CO₂-udledningen lige nu i forhold til fremtiden?

Den teknologi er med os nu i form af digitalisering. Med digitalisering kan du forenkle den mest komplekse logistik. Ved hjælp af en SaaS i virksomhedsklasse kan du automatisere din planlægning og andre processer. Dette gør dine operationer langt mere effektive, så chaufførerne kan overholde tidsplanen og opfylde tidsvinduer.

Digitaliseret planlægning tager højde for hver eneste detalje, alle kriterier og parametre, fra lastbilkapacitet til nødvendige sundhedscertifikater, uanset om du transporterer dyr til avl eller slagtning. Digitaliseringen optimerer chaufførernes ruter, selv når ordrerne ændres, så dyrene kommer hurtigere til deres destinationer, hvilket reducerer køretiden og brændstofforbruget, hvilket resulterer i betydelige reduktioner i CO₂-emissionerne.

Ved at implementere digitalisering kan du også reducere tomkørsler drastisk. For eksempel er det almindeligt, at lastbiler kører uden last mere end 50% af den tid, der bruges på vejen. Det er ikke kun uproduktivt for driften, det er at spytte CO₂-udledning ud i miljøet. Digitaliseringen giver dig mulighed for at udforske nye måder at transportere dyr på.

En anden indvirkning, digitaliseringen har på miljøet, er ved at fjerne papirforbruget. Ved hjælp af tablets og smartphones, der er tilsluttet dit backoffice, kan chauffører sende og modtage statusopdateringer. De kan få adgang til ruter og andre oplysninger ved hjælp af deres løsning i førerhuset til sporbarhed og registrere typen og antallet af dyr, der læsses og aflæsses. Billeder dokumenterer ikke kun dyrenes tilstand, men fungerer også som bevis for levering.

Digitalisering gør det muligt for føreren at registrere underskrifter og gemme sundhedscertifikater og bevis for dyrenes oprindelse på deres enhed. Dit kontor kan gøre op med regneark og papirspor – arbejdet udføres digitalt af kraftfulde algoritmer i realtid.

I gennemsnit er der brug for 17 træer til at lave et ton papir². Det anslås også, at det gennemsnitlige kontor bruger 10.000 stykker papir hvert år³. Med en drastisk reduktion i papirforbruget – eller ved at fjerne det hele – kan du påvirke dit CO2-fodaftryk.

Reduktion af dine emissioner: Kom godt i gang
Vi har netop beskrevet fordelene ved klassens bedste, SaaS AMCS Livestock Planner og AMCS Mobile Workforce. Brugere rapporterer om op til 25% besparelser i den tid, der er nødvendig til planlægning, 5% reduktion i årlige driftsomkostninger og 20% stigning i leveringskvalitet og pålidelighed. En bruger havde på tidspunktet for rapporteringen reduceret sit kilometertal med 4.000 kilometer og dermed en betydelig mængde CO₂-udledning.

Hvis du vil vide mere om at reducere din CO₂-udledning med AMCS' digitale løsninger, opfordrer vi dig til at kontakte os i dag.

¹ European Commission, Kommissionen offentliggør ekstern undersøgelse af fremtiden for EU's husdyr, 14. oktober 2020
² Dartmouth.edu- og skovbrugs- og papirindustrien
³ Energimonitor, Papirindustriens brændende hemmelighed, 5. november 2021

06.09.2022AMCS

Sponseret

Transport af husdyr og CO₂-emissioner

7 Essential Takeaways from our Inspire Webinar on the UPS Transport Optimization Journey

06.10.2021AMCS

Sponseret

29.06.2021AMCS

Sponseret

Towards net-zero: How are we doing?

11.03.2021AMCS

Sponseret

Are You Joining the Zer0-Waste Movement?

07.03.2021AMCS

Sponseret

Smart waste planning drives value

17.02.2021AMCS

Sponseret

AMCS Helps Waste and Recycling Companies Combat Challenges with Digital Solutions