Svenske FTI reducerer sit miljøaftryk med intelligent ruteoptimering

AMCS Route Planner gør det muligt at optimere alle transportrelaterede arbejdsgange

23.06.2020

Sponseret

AMCS

FTI Förpacknings & Tidnings Insamlingen implementerer AMCS Route Planner til planlægning og optimering af ruterne for containertømning, en del af det nationale netværk for indsamling af emballage og papir til genbrug. Route Planner leverer intelligent optimering, som sætter FTI, der har hovedsæde i Solna i Sverige, i stand til at optimere alle transportrelaterede arbejdsgange. "Den intelligente optimeringssoftware bidrager hermed både til øget driftseffektivitet og til at reducere omkostningerne", udtaler Jan Tønder, nordisk salgsdirektør hos AMCS Danmark.

Mere effektive indsamlingsruter fører til en reduktion af miljøaftrykket

Den svenske producentansvarslov (lag om producentansvar) forpligter svenske producenter til at indsamle deres emballage og aviser. FTI er den nationale indsamlingsorganisation, der er ansvarlig for at udføre denne opgave, og samarbejder af den grund med et netværk bestående af mere end 200 virksomheder, der spænder lige fra indsamling til rengøring. AMCS Route Planner er et topmoderne IT-system, med hvilket FTI er i stand til at optimere alle indsamlingsruterne. Indsamlingsruterne kan derfor, ifølge Jan Tønder, planlægges betydeligt mere effektivt. ”AMCS' kunder kan typisk forøge deres effektivitet med 5-25 %.”

AMCS Route Planner sætter FTI i stand til at optimere alle transportrelaterede arbejdsgange. Tønder siger videre: ”Dette udmønter sig for FTI's vedkommende i det positive resultat, at transportomkostningerne målt i reduceret tid på vejene og kørte kilometer for køretøjerne reduceres, hvilket så igen fører til en forbedret udnyttelse af indsamlingskøretøjerne. Desuden fører den reducerede tid på vejene ligeledes til en formindskelse af mængden af CO2-emissioner. For FTI er det lige så afgørende at reducere miljøaftrykket som at forbedre effektiviteten og skære ned på omkostningerne.”

“Ved proaktivt at udnytte moderne teknologi sikres effektiviteten”

"De algoritmer, der udfører ruteoptimeringen, er anvendelige for en række forskellige brancher og transporttyper, herunder distributionsbranchen og i FTI's tilfælde affaldshåndterings- og genbrugsindustrien. ”Den intelligente optimeringssoftware har kapaciteten til at planlægge tusindvis af ordrer og optimere disse til nye master- og driftsruter. Hermed forsynes virksomhederne med en række planlægningsfunktioner som for eksempel periodisk optimering af masterruter med forskellige sæsonplaner og effektiv oprettelse af nye indsamlinger i de eksisterende masterplaner. Herudover kan driftsruter planlægges på dag-til-dag-basis, og der kan uden videre foretages ændringer og tilføjes ad-hoc-ordrer.”

Ifølge Fredrik Gemfors, chef for indsamlinger hos FTI, ser de frem til at høste fordelene ved at implementere AMCS Route Planner: ”Det er vores målsætning at reducere vores miljøaftryk og omkostninger. Ved at anvende moderne teknologi proaktivt får vi mulighed for virkelig at udnytte fordelene ved digitaliseringen.”

Jan Tønder, nordisk salgsdirektør hos AMCS Danmark: ”AMCS Route Planner er en af de mest avancerede globale løsninger til transportoptimering og ruteplanlægning baseret på optimeringsalgoritmer. Vi har været på markedet siden 1975 og er markedsførende i Norden. Vi har en stærk tilstedeværelse i Europa og resten af verden med tilfredse kunder ikke kun inden for affalds- og genbrugsindustrien, men også inden for andre sektorer såsom byggematerialer, olie og gas, posttjenester, udbringningsordninger og distribution.”

06.09.2022AMCS

Sponseret

Transport af husdyr og CO₂-emissioner

7 Essential Takeaways from our Inspire Webinar on the UPS Transport Optimization Journey

06.10.2021AMCS

Sponseret

29.06.2021AMCS

Sponseret

Towards net-zero: How are we doing?

11.03.2021AMCS

Sponseret

Are You Joining the Zer0-Waste Movement?

07.03.2021AMCS

Sponseret

Smart waste planning drives value

17.02.2021AMCS

Sponseret

AMCS Helps Waste and Recycling Companies Combat Challenges with Digital Solutions