Styrk den grønne profil og spar penge

Elbiler som puljebiler i stedet for taxi kørsel sender et grønt signal og gavner bundlinjen. Elbiler har ingen udstødningsrør og udleder ingen skadelige emissioner eller direkte CO2-udledning, modsat en taxi som udleder CO2 før, under og efter turen.

Nissan Leaf elpuljebil klar til dagens opgaver.

04.06.2015

Sponseret

Claus Seitzberg, , Fleetwise

Når virksomhedens medarbejdere skal til møder eller anden repræsentation ude i byen sker transporten som oftest i egen privatbil, eller ved brug af taxi. I begge tilfælde kan signalet til omverdenen være i modstrid med virksomhedens politik for bæredygtighed og ansvarlighed. Medarbejderen har måske en ældre bil og ankommer til mødet hos virksomhedens vigtigste kunde i en gammel oser. Eller medarbejderen ankommer i en taxi med et reklamebudskab fra konkurrenten, et spiritus- eller poker produkt.

I stedet for dette scenarie kunne medarbejderen ankomme i en moderne elbil der udsender et sympatisk signal, og understreger virksomhedens politik for ansvarlighed og bæredygtighed og demonstrerer handling bag ordene. Tilmed kan der spares penge på det grønne alternativ.

Grønt, innovativt og ansvarligt signal til omverdenen
Modsat mange andre gode tiltag og virkemidler på energiområdet, så er elbiler meget konkrete. Alle kan forholde sig til en elbil, og efter en tur bag rattet bliver elbiler et meget håndgribeligt, enkelt og kommunikerbart eksempel på virksomhedens ansvarlighed. Biler er virksomhedens kørende visitkort og sender ufravigeligt et signal til omverdenen. Spørgsmålet må derfor være, hvad signalet skal være.

Elbiler som puljebiler sender et grønt, innovativt og ansvarligt signal til medarbejdere og omverdenen. Udover signalværdien er der kontante fordele, idet udgifter til taxi og kørselsgodtgørelse kan reduceres.

Bedre bundlinje og ingen CO2 udledning
Opgøres totaløkonomien for anskaffelse af en Nissan Leaf elbil som puljebil i stedet for taxi reduceres prisen pr. kørt kilometer fra 17,10 kr. til 4,32 kr., eller det der svarer til en fjerdedel.
Se økonomisk sammenligning i notat på linket: http://fleetwise.dk/materiale.html

Elbiler har ingen udstødningsrør og udleder ingen skadelige emissioner eller direkte CO2-udledning, modsat en taxi som udleder CO2 før, under og efter turen med medarbejderen, der skal køres til møde e. lign.

Gode erfaringer fra andre
Erfaringer fra kommuner og private virksomheder der anvender elbiler som puljebiler er gode. Der er generelt stor tilfredshed blandt medarbejderne, i særdeleshed efter at den første prøve-tur har fået paraderne ned og mundvigene op. De fleste bliver positivt overraskede og mange sætter pris på den lydløse og komfortable kørsel, gode acceleration og ingen gearskifte.

Kontaktoplysninger
Claus Seitzberg, telefon 4111 1229, cs@fleetwise.dk

19.04.2017Fleetwise

Sponseret

Halvering af afgiften på elbiler

03.01.2017Fleetwise

Sponseret

Omstilling til elbiler i Helsingør Kommune

14.12.2016Fleetwise

Sponseret

Bliv fortrolig og erfaren med elbiler

21.11.2016Fleetwise

Sponseret

Billigere elbiler med ny finanslov

08.11.2016Fleetwise

Sponseret

Spar 50 procent på elbiler ved køb inden årsskiftet

07.10.2016Fleetwise

Sponseret

Her er elbilen alle kan bruge