Stor CO2-besparelse ved valg af svanemærket tekstilservice

Der er minimum 27 % CO2 at spare ved at vælge en svanemærket tekstilservice til vask af arbejdstøj. Det viser en ny analyse foretaget for Nordisk Miljømærkning.

Svanemærket er et effektivt redskab til at reducere udledningen af drivhusgasser. Det skyldes, at mærket har en holistisk tilgang og evaluerer miljø- og klimapåvirkningen i alle relevante faser af et produkts livscyklus. Og klimaeffekten er netop blevet dokumenteret.

En ny analyse viser, at man sparer minimum 27 % CO2 ved at vælge en svanemærket tekstilservice frem for en gennemsnitlig ikke-svanemærket tekstilservice til vask af arbejdstøj. Det svarer til, at der spares 175 g CO2 pr. kg vasketøj. Analysen er baseret på en livscyklusvurdering, der udelukkende har haft fokus på CO2.

”Den gennemførte beregning er lavet på baggrund af en konservativ tilgang, hvor der kun er medtaget de krav, som giver det bedste grundlag for at beregne en direkte klimaeffekt. Alligevel viser resultatet en reduktion på minimum 27 % CO2. Det er en reduktion, som giver mærkbare gevinster for klimaet – og analysen understreger, at Svanemærket i høj grad også er et klimamærke,” siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

CO2-reduktionen skyldes først og fremmest Svanemærkets grænser for energiforbrug og emission af drivhusgasser.

Besparelse rummer stort potentiale

Jo flere kommuner og virksomheder, der vælger et svanemærket vaskeri til at vaske deres arbejdstøj, des større bliver effekten:

”For 92 danske kommuner, der vasker 2.750 ton arbejdstøj årligt, svarer det til en besparelse på 480 ton CO2,” fortæller Heidi Bugge, senior miljøekspert i Miljømærkning Danmark. 

Hvis man medtog andre tekstiler, fx sengetøj og håndklæder fra sundhedssektoren, ville tallet på sparet CO2 blive endnu højere.

CO2-reduktionen er sandsynligvis endnu større

Svanemærket stiller også en række andre krav til vask af arbejdstøj, som har stor betydning for klima og miljø, men som ikke er medtaget i beregningen.

Der er fx skrappe krav til de kemikalier, der bliver anvendt på vaskerierne, og restriktioner på klor. Et andet eksempel er, at vaskerierne skal uddanne deres chauffører i miljørigtig kørsel og kun må indkøbe nye køretøjer, der lever op til den nyeste Euro-norm. Derudover er der også en række pointkrav; fx om at have et endnu lavere energiforbrug end det obligatoriske krav.

”Disse krav er ikke medtaget i beregningen, fordi de enten er svære at kvantificere, indhente gennemsnitsdata på eller ikke er obligatoriske. Men de vil med stor sandsynlighed medføre en endnu større samlet CO2-reduktion, end analysen viser,” forklarer Heidi Bugge.

Beregningen er foretaget af Viegand Maagøe på baggrund af Svanemærkets kriterier for tekstilservice, generation 4.0.

Læs mere om analysen her

Se liste over svanemærkede vaskerier her.

08.05.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Vælg en mere miljøvenlig bilvaskehal – nu strammer Svanemærket kravene

16.04.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Fremover skal bygningsdrift kunne svanemærkes

11.04.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Ny byggevareforordning vedtaget - Svanemærket og EU Ecolabel kan fortsat benyttes

08.04.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Greenwashing og greenhushing – tekstilbranchen kæmper med grøn omstilling

26.03.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital reducerer CO2-belastning på fødevareindkøb med 58 %

18.03.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Netværk for Miljømærket indkøb Årskonference 2024